Czy estoński CIT przyniesie korzyści polskim firmom?

Czy estoński CIT przyniesie korzyści polskim firmom?

Estoński CIT jest zobowiązaniem podatkowym związanym ze zdolnością podatnika. W przypadku wyboru tego rodzaju CIT-u nie dochodzi do ingerencji w proces inwestycyjny przedsiębiorcy, rozliczenie natomiast jest do maksimum uproszczone. Niesie to za sobą szereg korzyści, od zwiększenia płynności firm, przez możliwości zaoszczędzenia, do ułatwienia całego procesu prowadzenia działalności – przedsiębiorca nie musi poświęcać tyle czasu na rozliczenie podatku, ile musiałby przeznaczyć w przypadku tradycyjnego modelu CIT. Zmiany mają zostać wprowadzone w 2021 roku. Dowiedz się więcej o nowym rozwiązaniu podatkowym.

Strony www Strony www

Co daje estoński CIT?

Na przykładzie Estonii widać, jakie korzyści przyniosło wprowadzenie zmian podatkowych. Warto zaznaczyć, że kraj ten przoduje w światowych rankingach i zestawieniach, co zawdzięcza korzystnemu modelowi opodatkowania. Estonia stała się atrakcyjnym punktem na biznesowej mapie Europy dla coraz większej grupy zagranicznych inwestorów. Oto szereg zalet związanych z wprowadzeniem estońskiego CIT-u:

Zwiększenie płynności

Dzięki nowemu rozwiązaniu firmy zyskują „poduszkę bezpieczeństwa” i stają się bardziej odporne na dekoniunkturę. Dla przykładu prawie 1/3 wszystkich spółek w Estonii posiadała w 2011 r. ponad pięćdziesięcioprocentowy wskaźnik płynności gotówkowej (stosunek gotówki do aktywów).

Zmniejszenie zadłużenia

Na przykładzie Estonii okazało się, że udział zobowiązań (w tym kredytowych) w kapitale ogółem zmniejszył się średnio o 12,2 p.p. w porównaniu z wartościami dla okresu sprzed reformy. Skutkiem jest większa niezależności firm od finansowania dłużnego. Przedsiębiorcy są w stanie większą część inwestycji sfinansować sami. Większy kapitał własny to także wyższa zdolność kredytowa, a więc lepsza zdolność inwestycyjna. Korzystają na tym przede wszystkim firmy sektora MŚP.

Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i szybsze tempo inwestycji

Firmy osiągają sukcesy, więc poprawia się kondycja całej gospodarki. Skutkiem reformy podatkowej w Estonii jest 9,1-procentowy wzrost w bilansie obrotów kapitałowych, wzrost konsumpcji o 1,4 proc. i wzrost PKB o 2,9 proc.

Wzrost odporności na kryzys

Większe oszczędności oraz zwiększenie płynności przedsiębiorstw uodparnia je na wahania koniunktury i pomaga przetrwać nawet trudny kryzys. To swego rodzaju tarcza antykryzysowa, której znaczenie firmy mogły odczuć w przypadku takich załamań jak epidemia koronawirusa. Warto dodać, że pozytywne zmiany widać również w kwestii sprawozdawczości – firmy przestały ukrywać zyski w sprawozdaniu finansowym.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


Jakie korzyści przyniesie reforma CIT w Polsce?

Celem reformy jest:

  • możliwości swobodnego rozwoju dzięki zmniejszeniu obciążeń podatkowych i administracyjnych,
  • zmniejszenie barier rozwojowych – firmy zyskają płynność finansową i większą zdolność inwestycyjną, a co za tym idzie, będą szybciej się rozwijać,
  • zapewnienie stabilnego i przyjaznego otoczenia regulacyjnego – przedsiębiorcy będą kierować się zyskiem, a nie obawiać konsekwencji podatkowych,
  • zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki i przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju.

Do kogo skierowany jest estoński CIT?

Z nowego rozwiązania będą mogły skorzystać:

  • małe i średnie spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. Warto wiedzieć, że warunek spełnia około 97% wszystkich polskich spółek kapitałowych!
  • spółki, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Estoński CIT dotyczy spółek, które:

  • nie mają udziałów w innych podmiotach,
  • zatrudniają co najmniej 3 pracowników - oprócz udziałowców,
  • osiągają przychody pasywne nieprzewyższające przychodów z działalności operacyjnej,
  • wykazują nakłady inwestycyjne.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Źródła: podatki.gov.pl; Estoński CIT dla Polski - raport

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas