Czym jest pakiet osłonowy, czyli propozycje rządu dla przedsiębiorców

Czym jest pakiet osłonowy, czyli propozycje rządu dla przedsiębiorców

Koronawirus i konsekwencje z nim związane dotykają w znacznym stopniu wielu sfer naszego życia. Najbliższe miesiące to wyjątkowo trudny okres dla firm i przedsiębiorców. Kryzys mocno wpłynie na zasobność portfeli pracodawców, ale także na sytuację finansową pracowników etatowych, a w szczególności tych, którzy pracują na tzw. śmieciówkach (umowy zlecenia, umowy o dzieło). Specjaliści podkreślają, że w najbardziej dramatycznej sytuacji są jednoosobowe firmy i samozatrudnieni. Aby poprawić fatalną sytuację przedsiębiorców, proponowane są zmiany legislacyjne, które mają na celu zminimalizować gospodarcze szkody związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS CoV-2).

Sklepy internetowe Sklepy internetowe

Na czym polega pakiet osłonowy (tarcza antykryzysowa)?

Pakiet pomocowy nazywany również tarczą antykryzysową ma wspomóc pracodawców i pracowników. Rząd zamierza przeznaczyć na ten cel ok. 212 mld zł. W skład tej wartości wchodzi m.in. gotówkowy komponent rządowy (66 mld zł), płynnościowy komponent rządowy (74,5 mld zł) oraz pakiet płynnościowy Narodowego Banku Polskiego (70 mld zł).

Według dokumentu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt pomocowy został podzielony na 5 zasadniczych części: filar osłonowy dla pracowników, filar gwarancji kredytowej, wsparcie dla służby zdrowia, filar kapitałowych oraz inwestycje publiczne.

Powyższe rozwiązania zostały oficjalnie przedstawione 10 marca bieżącego roku. Obecnie trwają prace nad zmianami w ustawach.

Szczegóły pakietu osłonowego. Propozycje Ministra Rozwoju

Pomoc, którą zostaną objęci przedsiębiorcy i pracownicy ma polegać przede wszystkim na odroczeniu niektórych płatności. W tym celu Minister Rozwoju proponuje m.in.:

  • przesunięcie wejścia w życie Jednolitego Pliku Kontrolnego z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020
  • uproszczenie mechanizmu split payment (mechanizm podzielonej płatności)
  • zmianę terminu (z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020) wpisywania się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 
  • zmianę terminu zwrotu VAT-u na wcześniejszy

Niewątpliwie obecny kryzys mocno zaburzy płynności finansową w wielu przedsiębiorstwach. W celu złagodzenia skutków tego procesu rząd planuje przede wszystkim wprowadzenie:

  • dopłat do kredytów i oprocentowania kredytów
  • możliwość odjęcia straty poniesionej w danym roku od dochodu osiągniętego przez następne 5 lat (tzw. odliczenie „wstecz” straty od dochodu)

Zmiany w ustawach mają również doprowadzić do zminimalizowania kryzysu na rynku pracy. W tej części pakietu osłonowego można znaleźć takie propozycje jak:

  • pomoc przedsiębiorcom objętym kryzysem, czyli tym, których obrót gospodarczy spadł o co najmniej 15% (pomoc dotyczy przedsiębiorstw będących w kryzysie od 2 do 6 miesięcy)
  • pracownicy zaś w takiej samej sytuacji mogą liczyć na świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (100% zasiłku dla bezrobotnych, czyli 823,60 zł) plus kwota składek na ubezpieczenie społeczne, a także wypłata ze środków przedsiębiorcy (co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę)

Ważnym punktem pakietu pomocowego są również zapisy dotyczące zasiłków chorobowych i zasiłków opiekuńczych. W tych kwestiach przedsiębiorcy mogą liczyć na:

  • zasiłek chorobowy ZUS na zasadach ogólnych (wówczas, gdy otrzyma zwolnienie od lekarza lub decyzję inspektora sanitarnego o izolacji lub kwarantannie)

  • zasiłek opiekuńczy (wówczas, gdy posiada zwolnienie lekarskie związane z opieką nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, posiada zwolnienie od sanepidu lub oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego)
Źródła: gov.pl

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas