Jakie wsparcie dla firm zapewnia ZUS?

Jakie wsparcie dla firm zapewnia ZUS?

Restauratorzy, osoby prowadzące pensjonaty i hotele, przewoźnicy, fryzjerzy, kosmetyczki i wszyscy mniejsi, i więksi przedsiębiorcy rozkładają ręce. W wyniku obecnej sytuacji wiele firm musiało zawiesić działalności i nie jest w stanie w żaden sposób świadczyć usług dla swoich klientów. Wszyscy starają się minimalizować straty, np. niektóre restauracje dostarczają jedzenie na wynos, jednak wiele branż pozostaje w kropce. ZUS w obliczu epidemii koronawirusa wychodzi naprzeciw problemom przedsiębiorców i zawiesza płatności składek.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Koronawirus a firmy – decyzja ZUS-u

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyciąga pomocną dłoń do wszystkich przedsiębiorców, którzy z powodu zaistniałej sytuacji związanej z koronawirusem znaleźli się w tarapatach. Jeśli prowadzisz firmę i nie jesteś w stanie zapłacić bieżących składek lub należności wynikających z zawartej już z ZUS-em umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, masz możliwości skorzystania z uproszonych form pomocy:

  • możesz odroczyć o 3 miesiące termin płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.
  • możesz zawiesić na 3 miesiące realizację umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużyć o 3 miesiące termin realizacji zawartej umowy.

Jak skorzystać z ulgi?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz skorzystać z ulgi, powinieneś złożyć właściwy wniosek. W zależności od tego, jaką księgowość prowadzisz, musisz wybrać dokument:

  • dla osób, które nie prowadzą pełnej księgowości
  • dla osób, które prowadzą pełną księgowość

Wnioski możesz pobrać na stronie ZUS-u.

Jak złożyć wniosek?

Dokumenty możesz złożyć:

  • elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – sprawdź instrukcję
  • w placówce ZUS-u – wnioski należy składać w skrzynce
  • pocztą

W obliczu obecnej sytuacji zalecane jest załatwianie spraw online.

Prowadzisz pełną księgowość? Do wniosku koniecznie musisz dołączyć sprawozdanie finansowe, czyli bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych, za 2018 lub 2019 r. Jeśli korzystasz z portalu PUDE ZUS, możesz dołączyć skany dokumentów.

Wniosek musi zawierać informację na temat wpływu epidemii koronawirusa na sytuację finansową Twojej firmy, czyli wskazanie, dlaczego nie jesteś w stanie opłacić należności w terminie.

Dodatkowo musisz złożyć dokumenty dotyczące pomocy publicznej, ponieważ ulgi przydzielone są w ramach pomocy de minimis.  


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak >> 


Jakie są dalsze kroki?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz umowę oraz dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Dokumenty zostaną wysłane na twój adres mailowy lub pocztą tradycyjną. Gdy otrzymasz dokumenty, zapoznaj się z nimi dokładnie i podpisz we wskazanych miejscach.

Podpisane dokumenty odeślij z powrotem. Możesz to zrobić pocztą luz złożyć je do skrzynki w placówce ZUS-u, jednak z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne możesz dokumenty przesłać w formie skanu na skrzynkę mailową oddziału ZUS.

Nie możesz zapomnieć jednak o dostarczeniu papierowych oryginałów dokumentów – musisz to zrobić najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego. W przeciwnym razie umowa nie zostanie uznana za zawartą i zostaną naliczane odsetki od należności objętych umową.  

Ulga nie zostanie przyznana, jeśli okaże się, że w ciągu ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się doradcą do spraw ulg i umorzeń.

Źródło: ZUS

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas