Koronawirus: zalecenia dla branży transportowej i logistycznej

Koronawirus: zalecenia dla branży transportowej i logistycznej

Branża transportowa i logistyczna w czasie epidemii koronawirusa jest kluczową gałęzią gospodarki odpowiadającą za utrzymanie dostaw i zaopatrzenie sklepów we wszystkie niezbędne produkty. Jednak ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 obowiązują ją określone zalecenia. Przygotowało je Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Co trzeba wiedzieć?

Sklepy internetowe Sklepy internetowe

Zalecenia dla pracowników administracyjnych

Pracownicy administracyjni firm transportowych, by zapobiec dalszej transmisji koronawirusa mają do przestrzegania szereg zaleceń. Przede wszystkim, zobligowani są do proponowania klientom kontaktu za pomocą telefonu lub elektronicznych środków przekazu, a w przypadku kontaktu osobistego – zachować wymagany dystans 1,5 m od rozmówcy. Podobne zalecenia dotyczą sposobu dokonywania płatności – najlepiej jest wykorzystać bezgotówkowe metody elektroniczne.

Wobec kierowców i pracowników magazynowych pracownicy administracyjni zobowiązani są do zapewnienia im bezpiecznej pracy w higienicznych warunkach oraz do promowania postaw mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się SARS-CoV-2. Działania te mają przejawiać się w propagowaniu systematycznego mycia lub dezynfekcji rąk oraz zapewnieniu dostępu do bieżącej wody, mydła i środków odkażających pracownikom i odwiedzającym budynek. Dyspensery z żelem lub płynem dezynfekującym o zawartości alkoholu min. 60% powinny być wystawione w miejscach widocznych i łatwych do odnalezienia, zaś ich zawartość – regularnie uzupełniana.

Niezbędne jest również przeprowadzenie akcji informacyjnej jak poprawnie umyć lub zdezynfekować ręce – instrukcje powinny zostać wywieszone w widocznych miejscach i upowszechnianie wiedzy z zakresu BHP, w tym używania rękawic ochronnych, dezynfekcji urządzeń i narzędzi pracy oraz środków transportu i ich istotnych dla zdrowia elementów: kierownicy, klamek, manetek, desek rozdzielczych etc. Dezynfekcja i podwyższona dbałość o higienę powinna również dotyczyć powierzchni dotykowych w biurach i magazynach, a także w łazienkach i sanitariatach.

Zalecenia dla kierowców i pracowników fizycznych

A jak mają w czasie epidemii COVID-19 zachować się fizyczni pracownicy firm logistycznych i kierowcy? Przede wszystkim – zobowiązani są oni utrzymywać bezpieczną odległość od swoich rozmówców, a w razie konieczności powinni przestrzegać tzw. higieny kaszlu i oddychania: zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Tę ostatnią, po wykorzystaniu trzeba jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza, a następnie używając mydła i wody umyć ręce lub zdezynfekować je przy pomocy środka odkażającego na bazie alkoholu. Nie powinno się obawiać, lecz trzeba zwracać uwagę współpracownikom, by nie kasłali i kichali w naszym kierunku. Należy wreszcie zwrócić szczególną uwagę i NIE dotykać dłońmi twarzy, a szczególnie ust, nosa i oczu i, w miarę możliwości, używać rękawic ochronnych podczas pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas