Walka z koronawirusem – jakie są najważniejsze produkty do ochrony?

Walka z koronawirusem – jakie są najważniejsze produkty do ochrony?

Z powodu stanu epidemii w Polsce ogłoszonego 20 marca wymagane jest stosowanie przez personel medyczny środków ochrony osobistej. Warto wiedzieć, jakie są produkty umożliwiające walkę z koronawirusem. Jakie wymogi powinna spełniać odzież ochronna? O jakich akcesoriach należy pamiętać, wyposażając w nie szpitale (oddziały zakaźne)? Jak można pomóc?

Strony www Strony www

Akcesoria i odzież ochronna pomocna w zwalczaniu koronawirusa

Z powodu epidemii wirusa SARS-COV-2 wymagana jest odpowiednia higiena w pracy. Do środków ochrony osobistej zalecanej przez rząd do walki z COVID-19 w branży medycznej zaliczają się:

  • Maski i półmaski – powinny być zgodne z normami PN-EN 140:2001/Ap1:2003, EN 140:1998 oraz EN 140:1998/AC:1999 odnośnie półmasek i ćwierćmasek. Również - PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001 + A1:2009, które odwołują się do filtrujących półmasek zabezpieczających przed cząstkami. Ważne, aby były oznakowane certyfikatem CE. Muszą być zgodne z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Z kolei maseczki chirurgiczne muszą być dostosowane do normy PN-EN 14683:2006. Istotne, aby zawierały certyfikat CE oraz były zgodne z wymaganiami. Opisane są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (z 17 lutego 2016 roku) w kwestii zasadniczych wymagań, a także postępowania w sprawie oceny zgodności wyrobów medycznych. Ewentualnie – zgodne z warunkami dyrektywy 93/42/EWG bądź wymaganiami rozporządzenia UE (2017/745)
  • Kombinezony i fartuchy medyczne – kombinezony muszą być zgodne z normą PN-EN 14126:2005 lub EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004 w sprawie ochrony przed czynnikami infekcyjnymi. Muszą być oznakowane certyfikatem CE oraz być zgodne z rozporządzeniem UE 2016/425. W przypadku fartuchów chirurgicznych (dla bloków operacyjnych) muszą odpowiadać normom: EN 13795-1:2019 i PN EN 13795-2:2019. Również – PN-EN ISO 22610:2007 (określająca odporność na bakterie „na mokro”) i PN-EN ISO 22612:2006 (wyznaczająca przedostawanie się drobnoustrojów „na sucho”). Dodatkowo muszą być oznakowane certyfikatem CE. Ważne, aby były zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (z 17 lutego 2016 roku), dyrektywą 93/42/EWG lub rozporządzeniem (UE) 2017/745
  • Gogle i rękawice ochronne – środki ochrony oczu muszą być zgodne z normami PN-EN 167:2005 (bądź EN 167:2001) – względem optycznych sposobów badania – i PN-EN 168:2005 (bądź EN 168:2001) – względem nieoptycznych sposobów badania.  Muszą być opatrzone znakiem CE oraz zgodne z warunkami rozporządzenia UE 2016/425. W przypadku rękawiczek medycznych, muszą spełniać wymagania określone dyrektywami: PN-EN 455-1:2004, PN-EN 455-2:A2:2013-06, PN-EN 455-3:2007, PN-EN 455-4:2010. Muszą odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 roku czy normom 93/42/EWG. Istotne, aby spełniały wymagania rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz miały znak CE. Ważne, aby spełniały wytyczne PN-EN ISO 374-2:2020-03 lub PN-EN ISO 374-1:2017-01, jak również rozporządzenie UE 2016/425

Preparaty do dezynfekcji rąk i powierzchni

Oprócz ubrań medycznych i akcesoriów konieczne jest używanie specjalistycznych środków. Chemiczne preparaty o właściwościach dezynfekcyjnych i antyseptycznych powinny być zgodne z obowiązującymi normami:

  1. PN-EN 13624:2006 – odnośnie ilościowego zawiesinowego sposobu wyznaczania grzybobójczego działania środków chemicznych, które służą do dezynfekcji narzędzi stosowanych w medycynie
  2. PN-EN 13624:2006 – związane z ilościową zawiesinową metodą oznaczania grzybobójczego działania środków chemicznych umożliwiających dezynfekcję używanych przez personel medyczny narzędzi
  3. PN-EN 13727:2012 – odwołująca się do ilościowego zawiesinowego sposobu wyznaczania działania bakteriobójczego w medycynie
  4. PN-EN 14348:2006 – określająca ilościową zawiesinową metodę ustalania działania prątkobójczego chemicznych środków o właściwościach dezynfekcyjnych używanych przez lekarzy czy pielęgniarki, także do dezynfekowania narzędzi
  5. PN-EN 14561:2008 – odnosi się do ilościowego nośnikowego sposobu wyznaczania działania bakteriobójczego środków, które służą do używanych w medycynie narzędzi
  6. PN-EN 14562:2008 – odwołuje się do ilościowej nośnikowej procedury definiowania grzybobójczego bądź bójczego działania względem drożdżopodobnych grzybów preparatów stosowanych do narzędzi używanych w medycynie
  7. PN-EN 14563:2012 – dotyczy ilościowej nośnikowej metody wyznaczania działania prątkobójczego lub bójczego wobec prątków gruźlicy preparatów dezynfekcyjnych o właściwościach chemicznych używanych przy narzędziach przez personel medyczny

Płyny do dezynfekcji powinny być oznakowane certyfikatem CE. Mające właściwości bakteriobójcze muszą być zgodne z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o biobójczych produktach, a także wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Oznaczone są numerem 528/2012 z dnia 22 maja 2012 roku i dotyczą udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. W związku z tym należy posiadać pozwolenie na obracanie nimi oraz wiązać się z właściwym wpisem w Wykazie Produktów Biobójczych.

Warto wiedzieć, że Komitet Prezydencki CeN-CENELEC Polskiego Komitetu Normalizacyjnego udostępnia za darmo normy umożliwiające walkę z koronawirusem w Polsce. Warto również śledzić informacje dostępne na stronie: https://www.ciop.pl/.

Jak można pomóc?

Zajmujesz się produkcją środków ochrony indywidualnej? Złóż swoją ofertę! Wejdź na stronę https://platformazakupowa.pl/pn/mz i postępuj zgodnie z wytycznymi. W ofercie muszą się znaleźć podstawowe dane o oferencie. Pamiętaj o zawarciu nazwy podmiotu, NIP czy pozostałych informacji na temat oferenta (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail) oraz produktów (liczba sztuk i propozycja ceny brutto zawierająca koszt dostawy). Należy także zamieścić datę, lokalizację odbioru na terenie Polski oraz potwierdzenie zgodności towaru z wymogami pod względem jakości na przykład  w formie skanu. Ważne, aby certyfikat zawierał potrzebne dane ułatwiające identyfikację poddostawcy. Trzeba także uwzględnić warunki płatności. Chcesz pomóc? Zgłoś się na adres e-mailowy: pomagamy@mr.gov.pl!

Źródło: GOV

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas