5 najważniejszych informacji na temat umowy zlecenia

5 najważniejszych informacji na temat umowy zlecenia

Umowa zlecenie jest rodzajem umowy cywilnoprawnej. Obecnie tego typu umowa jest bardzo popularną formą zatrudnienia wśród pracodawców. Dowiedz się, czym charakteryzuje się umowa cywilnoprawna i dlaczego jest tak chętnie wybierana. Sprawdź, jakie składki należy odprowadzać od umowy zlecenia i czy wlicza się ona do lat pracy. Przeczytaj, jak rozwiązać umowę zlecenie.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

1. Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest to, jak wynika z definicji Kodeksu pracy, umowa zawierana na czas określony, a jej przedmiotem jest zwykle wybrana usługa. W umowie zleceniu chodzi przede wszystkim o dokładne wykonanie konkretnego działania, a nie osiągnięcie zamierzonego efektu, co jest charakterystyczne dla umowy o dzieło.

Umowa zlecenie pozwala pracownikowi na sporą samodzielność, jeśli chodzi o organizację pracy. Nie ma sztywnych reguł w zakresie ustalania czasu i wymiaru pracy. Od 2018 roku obowiązuje zachowanie minimalnej stawki godzinowej, która wynosi ok. 20 zł brutto.

Nie jest określona dokładna forma oraz elementy umowy zlecenia, jednak przyjmuje się, że powinna być zawarta na piśmie w dwóch egzemplarzach. W umowie powinny być zawarte informacje o stronach umowy, dacie rozpoczęcia i zakończenia, przedmiocie zlecenia oraz wynagrodzeniu. Obydwa egzemplarze muszą być podpisane na przez dwie strony.

2. Jakie składki należy oprowadzać od umowy zlecenia?

To, jakie składki będzie odprowadzał pracodawca, zależy w dużej mierze od tego, z kim oraz na jaką kwotę podpisze umowę. W tym celu pracownik przed zawarciem umowy powinien dostarczyć odpowiednie oświadczenie.

Umowa zlecenie jako jedyne źródło utrzymania  

Gdy osoba zatrudniona jest tylko u jednego pracodawcy na umowę zlecenie, wówczas odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i wypadkowe. W takim przypadku ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe, a jedynie dobrowolne. 

Dwie lub więcej umów zlecenie

Dziś wiele osób pracuje dla kilku firm, z którymi podpisuje umowy zlecenia. W takim przypadku kwestia odprowadzania składek związana jest z łączną kwotą wynagrodzenia. Obowiązkowe składki opłacane są od umów do momentu, gdy całkowity przychód ze wszystkich umów w miesiącu nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gdy przychód będzie wyższy, od kolejnych umów odliczana będzie wyłącznie składka zdrowotna. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość zgłoszenia chęci odprowadzania składek emerytalnych i rentowych od wszystkich umów.

Umowa zlecenie i umowa o pracę

Niektóre osoby zatrudnione na etacie, dorabiają sobie na umowie zleceniu u innego pracodawcy. Jeśli osoba ta otrzymuje na umowie o pracę minimalne wynagrodzenie, wówczas od umowy zlecenia nie będą odliczane składki. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy zarówno na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie, obydwie umowy będą ozusowane.

Umowa zlecenie z uczniem lub emerytem

Uczniowie i studenci do 26 roku życia nie muszą odprowadzać składek z tytułu umowy zlecenia. Specyficzną sytuacją jest, gdy student bądź uczeń zatrudniony jest u pracodawcy zarówno na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie – wówczas od umowy zlecenia będą potrącane składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku zatrudnienia emeryta lub rencisty na umowę zlecenie pracodawca odprowadza składki ZUS.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

3. Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy i emerytury?

Zlecenie nie wlicza się do lat pracy. Mimo oskładkowania umów cywilnoprawnych na podobnych zasadach jak umowy o pracę, nie można zaliczyć okresu zatrudnienia na zleceniu do stażu pracy. Odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne wliczają się natomiast do okresów składkowych, które dają prawo do emerytury.

4. Jak rozwiązać umowę zlecenie?

Rozwiązanie umowy jest możliwe przez obydwie strony, a wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Pracodawca zwykle zawiera w umowie czas jej obowiązywania. Okres wypowiedzenia umowy zlecenia nie musi być przestrzegany, jeśli umowa zgodnie z kodeksem jest zerwana z przyczyn ważnych, takich jak choroba, zmiana miejsca zamieszkania czy zmieniające się niezgodnie z oczekiwaniami ustalenia umowy. Forma wypowiedzenia nie jest narzucona, jednak zwykle dokument powinien być złożony pisemnie. Zerwanie umowy bez konkretnej przyczyny pociąga do odpowiedzialności finansowej.

5. Zmiany w Kodeksie pracy

Obecnie pojawiły się propozycje dotyczące zmian w Kodeksie pracy. Według nowych zasad zniesione mają zostać umowy cywilnoprawne, czyli umowy o dzieło i zlecenie. Przewidziane będą wyjątki – tego typu umowy będą mogły wybrać wyłącznie osoby, które mają własną działalność gospodarczą lub ich wynagrodzenie wynosi minimum 5 średnich krajowych. W zamian dla pozostałych osób, które nie będą zatrudnione na etacie, proponowane są nowe rodzaje umów – umowy o pracę sezonową, dorywczą oraz pracę nieetatową.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas