Dni wolne na szukanie pracy – kiedy możesz z nich skorzystać?

Dni wolne na szukanie pracy – kiedy możesz z nich skorzystać?

Utrata pracy to niełatwa sytuacja. Aby jak najszybciej stanąć na nogi i z powrotem mieć źródło utrzymania, warto jak najszybciej zacząć poszukiwania nowego zatrudnienia. Dostałeś wypowiedzenie? Pamiętaj, że według Kodeksu pracy masz prawo do otrzymania dni wolnych na poszukiwanie pracy. Sprawdź, ile dni ci przysługuje i co zrobić, żeby z nich skorzystać?

Ile dni wolnych przysługuje na poszukiwanie pracy?

Liczba dni wolnych na poszukiwanie pracy jest uzależniona od długości okresu wypowiedzenia. Ważne jest jednak, aby był on nie krótszy niż dwa tygodnie – wówczas bowiem pracownik nie będzie miał prawa do otrzymania świadczenia.

  • 2 dni wolne na poszukiwanie pracy – przysługują, jeśli okres wypowiedzenia trwa od 2 tygodni do 1 miesiąca,
  • 3 dni wolne na poszukiwanie pracy – przysługują, jeśli okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące lub w przypadku, gdy wypowiedzenie związane jest z ogłoszeniem upadłości lub likwidacją firmy, bądź innym czynnikiem niezwiązanym z pracownikiem, kiedy to pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia do 1 miesiąca.

Dni wolne na poszukiwanie pracy – zasady

Komu przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie, musi wiedzieć, że możliwość skorzystania z dni wolnych przeznaczonych na poszukiwanie nowego zatrudnienia jest ograniczona w kilku przypadkach.

Ustawa wskazuje, że możliwość taka dotyczy tylko wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. Jeśli o odejściu z pracy zdecydował pracownik, nie może on ubiegać się o pełnopłatne dni wolne na poszukiwanie zatrudnienia.

Przepisy wskazują również, że, aby dni wolne miały prawo zaistnieć, okres wypowiedzenia musi wynosić co najmniej 2 tygodnie. Pisaliśmy o tym w poprzednim akapicie.

Jaka umowa upoważnia do otrzymania wolnych dni? W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony warunki umożliwiające otrzymanie świadczenia zawsze będą spełnione. Również w przypadku umowy na czas określony, zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą ustalić możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy, za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


Komu nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umowy na okres próbny i umowy na zastępstwo. Wówczas warunek dwutygodniowego wypowiedzenia nie zawsze będzie spełniony, bowiem zgodnie z Kodeksem pracy okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo i umowy na okres próbny (jeśli jest nie dłuższy niż 14 dni) wynosi 3 dni. Jeśli okres próbny trwa od 2 tygodni do 3 miesięcy, okres wypowiedzenia wydłuża się do tygodnia – jednak wówczas pracownik nadal nie uzyskuje prawa do otrzymania wolnych dni na poszukiwanie pracy.

Z dni wolnych nie mogą również skorzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie, gdyż podlega ona zasadom zawartym w Kodeksie cywilnym, a nie Kodeksie pracy.

Co zrobić, by otrzymać dni wolne na poszukiwanie pracy?

Pracownik powinien pamiętać, że udzielenie prawa do dni wolnych nie jest obligatoryjne – następuje ono dopiero na jego wniosek. Jak napisać pisemny wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy? W dokumencie powinny znaleźć się takie elementy, jak:

  • miejscowość, data,
  • nagłówek („Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy”),
  • dane pracownika (Imię i nazwisko, stanowisko pracy),
  • dane pracodawcy,
  • treść prośby, odwołanie się do faktu wypowiedzenia,
  • podpis pracownika.

Warto pamiętać, że dni wolne można wykorzystać jednorazowo lub w kilku turach. To, w jaki sposób chcemy skorzystać z tego udogodnienia, najlepiej zawrzeć właśnie w powyższym wniosku.

Podziel się