Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2019 roku?

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2019 roku?

W 2019 roku zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę. Przeczytaj, ile wynosi najniższa krajowa i jak wygląda wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Dowiedz się, jaka jest minimalna stawka godzinowa w 2019 roku. Sprawdź, co jeszcze zmienia się w wyniku wzrostu płacy minimalnej i czy wszyscy są zadowoleni ze zmian.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2019 roku?

Minimalna pensja wypłacana za pracę w 2019 roku wzrasta w stosunku do 2018 roku o 7,1%, czyli o 150 zł i będzie wynosić 2 250 zł brutto. Należy podkreślić, że przepisy te obejmują jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że około 1,5 miliona osób otrzymujących najniższą krajową za pracę na etacie będzie co miesiąc dostawać „na rękę” 1 634 zł (zgodnie z danymi GUS-u jest to około 13% ogółu pracowników).

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli na pół etatu, ¾ etatu itd., będą otrzymywały pensję w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2019 roku?

Czy coś zmienia się w przypadku osób, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych? Tak, wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza również podwyższenie stawki godzinowej w przypadku pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Od 1 stycznia 2019 roku zostaje wprowadzona minimalna stawka za godzinę pracy na poziomie 14,7 zł brutto. Jest to wzrost w stosunku do 2018 roku o złotówkę.

Warto podkreślić, że pracodawca jest zobowiązany do wypłacania minimalnej stawki wynagrodzenia. Obowiązek ten nadzoruje Państwowa Inspekcja Pracy, a w razie pojawienia się nieprawidłowości pracodawcy grozi grzywna, która wynosi od 1 000 do nawet 30 000 zł. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z pomocy doradcy personalnego.

Minimalna pensja – czy coś jeszcze się zmieni?  

Zmiana wysokości pensji minimalnej wiąże się również ze wzrostem innych świadczeń, np. związanych z odprawą przyznawaną osobom zwalnianym grupowo. Od 2019 roku odprawa ta wynosi 33 750 zł brutto, a nie 31 500 zł, jak było to rok wcześniej.

Warto pamiętać, że wyższa kwota minimalna obejmuje również osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w 2019 roku. Obecnie płaca minimalna jest niezależna od stażu pracy. Wcześniej wynagrodzenie nowozatrudnionych pracowników nie mogło być niższe niż 80% minimalnej pensji (przepisy zmieniły się w 2017 roku).


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Płaca minimalna a premia

W wielu firmach pracownicy nagradzani są premiami, których wartości różni się w zależności od danego miesiąca. Gdy okaże się, że wysokość zarówno pensji, jak i premii w danym miesiącu jest niższa niż wysokość płacy minimalnej, wtedy pracodawca jest zobowiązany do wyrównania wypłacanej kwoty do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Warto zaznaczyć, że do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się nagrody jubileuszowej; odprawy wynikającej z przejścia na emeryturę, rentę; tytułu niezdolności do pracy; wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w porze nocnej.

Minimalne wynagrodzenie a działalność gospodarcza

Nie wszyscy są jednak zadowoleni z podwyżek związanych z minimalnym wynagrodzeniem. Z takiego wzrostu nie cieszą się młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności i mają prawo do skorzystania z preferencyjnych składek na ZUS. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w takim przypadku jest kwota, która nie jest niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że od 2019 roku będzie to kwota wyższa, czyli 2250 zł brutto, a nie 2100 zł. 

Podziel się