Jakie zmiany w urlopach dla rodziców szykują się w 2022 roku?

Jakie zmiany w urlopach dla rodziców szykują się w 2022 roku?

W 2022 roku nastąpią istotne zmiany w przepisach dotyczących urlopów na dziecko. Wszystko ze względu na przyjęcie przez Parlament Europejski tzw. dyrektywy work-life balance. Kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas do sierpnia, aby wprowadzić ją w życie. Które urlopy na dzieci ulegną zmianie? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Z czego wynikają zmiany w urlopach dla rodziców?

W 2022 roku nastąpią zmiany w urlopach z racji opieki nad dzieckiem. Są one skutkiem przyjęcia unijnej dyrektywy work-life balance. Ma ona pomóc pracownikom zachować balans między życiem zawodowym a prywatnym. Chodzi też o to, aby zapewnić kobietom i mężczyznom równość na rynku pracy, a także zachęcić rodziców, aby mieli równy podział obowiązków oraz pozostali aktywni zawodowo.

Dyrektywa uchwalona w 2019 roku nakłada na państwa Unii Europejskiej (w tym oczywiście Polskę) obowiązek wdrożenia nowych przepisów do sierpnia 2022 roku. Chodzi tutaj o dwie modyfikacje obejmujące urlop wychowawczy oraz opiekuńczy. Przeczytasz o nich w dalszej części tego artykułu.

Jakie urlopy przysługują rodzicom?

Kodeks Pracy przewiduje obecnie następujące urlopy dla rodziców:

  • Urlop macierzyński – jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci (przy jednym porodzie). Wynosi od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 37 tygodni po urodzeniu pięciorga lub większej liczby dzieci podczas jednego porodu. Kobieta po porodzie ma obowiązek wykorzystania 14 tygodni urlopu. Pozostała część przysługuje tak samo i matce i ojcu. Opiekę nad dzieckiem może więc przejąć ojciec, a matka może wówczas wrócić do pracy.
  • Urlop rodzicielski – przysługuje po urlopie macierzyńskim w równym wymiarze matce i ojcu. Wynosi on 32 tygodnie (w przypadku urodzenia jednego dziecka) lub 34 tygodnie (przy urodzeniu dwójki lub więcej dzieci). Jeśli jednak np. ojciec nie chce wykorzystać urlopu, skorzystać może z niego wtedy matka.
  • Urlop wychowawczy – wynosi 36 miesięcy i może być podzielony maksymalnie na pięć części. Przysługuje obojgu rodzicom do ukończenia 6. roku życia dziecka i jest bezpłatny.
  • Urlop ojcowski – jak sama nazwa wskazuje przysługuje tylko ojcu. Trwa 2 tygodnie i może zostać wykorzystany do ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Urlop ojcowski może być podzielony na dwie równe części, po tygodniu każda.
  • Opieka nad dzieckiem – ze względów zdrowotnych rodzicom przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego z prawem do wynagrodzenia. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany, to przepada.

Pamiętaj, że zawsze w razie jakichkolwiek wątpliwości na temat tego, ile przysługuje Ci urlopu, możesz skonsultować to ze swoim pracodawcą albo z działem kadr.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak >>


Jakie zmiany zajdą w urlopie rodzicielskim?

Do sierpnia bieżącego roku Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę work-life balance, która przewiduje m.in. zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego. Nowe przepisy dają rodzicom prawo do 4 miesięcy urlopu dzielonego po równo bez możliwości przeniesienia. Oznacza to, że ojcowie otrzymają dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, którego nie będą mogli przekazać matce dziecka. Urlop będą mogli wykorzystać do 8. roku życia dziecka. Jeśli go nie wykorzystają, urlop przepadnie.

Zmiany w urlopie opiekuńczym w 2022 roku

Unijna dyrektywa zakłada zmiany nie tylko w urlopie rodzicielskim, ale także w urlopie opiekuńczym. Po wejściu w życie nowych przepisów urlop opiekuńczy zostanie wydłużony do 5 dni roboczych. Ponadto zwiększy się także krąg osób, które będą mogły z niego skorzystać. Urlop opiekuńczy będzie dotyczył więc też opieki nad innymi członkami rodziny, zamieszkującymi w tym samym gospodarstwie domowym: matki, ojca, małżonki, małżonka itd.

Zmiany w urlopach w 2022 roku obejmą wszystkich rodziców, którzy są związani umową o pracę albo pozostają w innym stosunku pracy określonym przez prawo.

Sprawdź też, jak najkorzystniej zaplanować urlop w 2022 roku.


Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas