Czym jest kreatywność?

Czym jest kreatywność?

Coraz częściej pracodawcy, poszukując nowych pracowników, zwracają uwagę na umiejętności miękkie, takie jak umiejętność zarządzania czasem, inteligencja emocjonalna czy kreatywność. Ostatnia z nich ceniona jest szczególnie na stanowiskach związanych z reklamą i marketingiem czy modą. Czym właściwie jest kreatywność? Co sprzyja kreatywnemu myśleniu, a co może je hamować? Sprawdź nasz artykuł.

Strony www Strony www

Definicja kreatywności

Słowo „kreatywność” wywodzi się od łacińskiego terminu creare, a jego odpowiednikami są angielskie słowa: creator, oznaczające twórcę oraz creative, czyli przymiotnik „twórczy”.

Czym jest kreatywność? To pojęcie można zdefiniować w różny sposób. Kreatywność możemy rozumieć jako:

 • zdolność do tworzenia nowych rozwiązań,

 • proces umysłowy, skutkujący powstaniem nowych koncepcji, idei czy skojarzeń,

 • proces rozwijania i przedstawienia nowatorskich pomysłów w celu rozwiązania problemów lub zaspokojenia określonych potrzeb.

Do cech kreatywności zalicza się między innymi oryginalność, efektywność oraz celowość (kreatywność jest celowym działaniem, skierowanym na osiągnięcie rezultatu).

Według T. Amabile, badającej zagadnienia związane z kreatywnością, kreatywność składa się z trzech komponentów – wiedzy, motywacji i umiejętności twórczego myślenia.

Wiedza oznacza znajomość dziedziny, w której pracujemy i rozwiązujemy problemy. Motywacja jest gotowością do twórczego działania w dziedzinie, w której rozwijamy swoją wiedzę. Umiejętność twórczego myślenia dotyczy zaś elastyczności w podchodzeniu do problemu i umiejętności wykorzystania swojego potencjału twórczego.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Co sprzyja kreatywnemu myśleniu?

 • Poczucie bezpieczeństwa, relaks - jeśli czujemy się bezpiecznie i jesteśmy odprężeni, jesteśmy bardziej otwarci na nowe pomysły i rozwiązania. Po pracy warto więc skoczyć na jogę, zamiast robić kolejne nadgodziny.

 • Różnorodność - im bardziej różnorodne są nasze doświadczenia, czy środowisko, w którym przebywamy, tym lepiej dla naszej kreatywności.

 • Ograniczenia - gdy jest idealnie, nie podejmujemy wysiłku, gdyż nie widzimy potrzeby, by cokolwiek zmieniać. Jeśli coś przychodzi nam zbyt łatwo, nasza kreatywność się zmniejsza. Potrzebne są więc ograniczenia, które zmuszą nas do myślenia.

 • Otwarta przestrzeń - otwarta przestrzeń sprzyja kreatywnemu myśleniu, jednak praca na open space, w ciągłym kontacie z innymi ludźmi, może blokować proces twórczy, który wymaga koncentracji.

 • Chodzenie - starożytni Grecy uważali, że chodzenie poprawia jakość i wydajność ich procesów myślowych. I tak jest naprawdę!

 • Ćwiczenia - okazuje się, że kreatywności można się nauczyć!

Co hamuje naszą kreatywność?

 • Stres i zmęczenie - jeśli jesteśmy zdenerwowani i działamy pod wpływem emocji, nasz mózg działa instynktownie, korzystając ze starych, sprawdzonych metod. 

 • Perfekcjonizm - badania potwierdzają, że osoby skłonne do perfekcjonizmu są bardziej zamknięte poznawczo, niż te, które tych skłonności nie mają. 

 • Brak własnego zdania - jeśli nie mamy własnego zdania, nigdy nie będziemy kreatywni. Większość przełomowych wynalazków wzięła się właśnie z niezgody na to, co jest i próby poszukiwania nowych rozwiązań.

 • Brak czasu - napięty grafik nie pomaga rozwijać kreatywności. To właśnie nuda, której często się boimy, otwiera przestrzeń dla wyobraźni, która jest pożywką dla kreatywności.

 • Nagradzanie motywacyjne - obiecana premia czy podwyżka po wykonaniu zadania z jednej strony jest dobra, a z drugiej - nie. Nagrody powodują bowiem, że radość z procesu działania zastępowana jest przez dążenie do osiągnięcia celu jak najmniejszym kosztem i jak najszybciej. Skutek? Robimy tylko tyle, ile się od nas wymaga.

Dlaczego warto być kreatywnym?

Kreatywność możemy wykorzystywać nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Oczywiście istnieją zawody, w których kreatywność będzie ważniejsza, niż w innych dziedzinach, jednak bez względu na to, jakie czynności wykonujesz, z pewnością w swojej pracy możesz znaleźć oryginalne i użyteczne sposoby rozwiązywania problemów, które się pojawiają.

Rekruterzy coraz częściej zwracają uwagę na kreatywność pracowników. Badania naukowe potwierdzają, że kreatywna postawa może mieć wpływ na polepszenie rentowności firmy i przyczynić się do wzrostu konkurencyjności organizacji. Zespoły pracowników, które działają bardziej kreatywnie, są bardziej wydajne i lepiej wykorzystują budżet firmy, znajdują też więcej innowacyjnych rozwiązań.

Firmy coraz częściej wychodzą poza utarte schematy działania, doskonaląc stare produkty i tworząc nowe. Jeśli chcą w przyszłości osiągnąć sukces, muszą bowiem bazować na kreatywnych pomysłach pracowników i wyprzedać trendy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas