Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w 2020 roku?

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w 2020 roku?

Tradycyjnie pod koniec roku pojawiają się zapowiedzi Ustawodawcy co do kierunku zmian oczekujących osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nie inaczej jest w 2019 roku, mamy już pierwsze informacje o nadchodzących przepisach. Co ulegnie zmianie? Jak będą wyglądać powinności przedsiębiorców wobec państwa? Po odpowiedzi zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Strony www Strony www

Mały ZUS i inne elementy Pakietu dla Przedsiębiorców

Skierowana szczególnie do małych przedsiębiorstw ofensywa legislacyjna nosi miano Pakietu dla Przedsiębiorców. Wnosi on pięć głównych zmian dotyczących prowadzenia firmy, w tym zmiany w ich formach opodatkowania. Przede wszystkim podmioty osiągające przychód do 10 tys. zł miesięcznie (dochód do 6 tys. zł netto), a prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zapłacić mają do ZUS składki niższe aż o 500 zł miesięcznie. Ma to być znacząca ulga dla prowadzących mikro- i miniprzedsiębiorstwa, co jest ukłonem również wobec samozatrudnionych i utrzymujących się wyłącznie z jednego źródła dochodu podatników. Grupa ta bowiem według pomysłu będzie wyliczać składkę ZUS od swych faktycznych przychodów, na dotychczasowych jednak zasadach. Prowadzący biura rachunkowe będą mieć wobec mikro- i miniprzedsiębiorców prostsze zadanie.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Pakiet wprowadza również zwiększony do 2mln euro limit przychodów objętych w 2019 r. obniżką stawki CIT (obniżka zniosła podatek 15%, wprowadzając 9%), a dla nierozliczających CIT, lecz ryczałtowo PIT od przychodów ewidencjonowanych limit rozliczania ma wynieść 1 mln euro.

Podwyżka ZUS dla większości podmiotów

Niestety, ekonomia jest nieubłagana – jeżeli w jednym miejscu przybywa, to w innym musi ubyć. Dlatego dla większości przedsiębiorców nadchodzący 2020 rok oznacza będzie wyższe powinności wobec ZUS. Zapłacą oni o niemal 10% stawki więcej niż obecnie, co oznacza sumę składki wyższą o 127 złotych. Zmiana ta wynika z nowej prognozy dla średniego miesięcznego wynagrodzenia, które ma wynieść w przyszłym roku 5227 zł. W związku z faktem, że wzrośnie średnie wynagrodzenie, wzrośnie też i najniższe, a to przecież od niego zależne są wysokości składek ZUS dla rozpoczynających działalność i osiągających niskie dochody. Oznacza to więc de facto podniesienie stawek ZUS w 2020 roku również tym podmiotom. Jeżeli połączyć tę podwyżkę z zapowiadanym podniesieniem stawek składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, to kwota powinności przedsiębiorcy wobec państwa będzie niemała. Nieznane są jeszcze stawki za ubezpieczenie zdrowotne; te dopiero zostaną ujawnione w przyszłym roku w oparciu o analizę średniego wynagrodzenia ostatniego kwartału 2019 r. Na pocieszenie pozostaje fakt, że rząd zapowiedział wycofanie się z pomysłu likwidacji limitu stawek ZUS.

Ulga na złe długi – nowelizacja przepisów

Na nieco oddechu mogą za to liczyć przedsiębiorcy mający problemy z nierzetelnymi kontrahentami. W 2020 r. powrócić ma tzw. ulga na złe długi, mająca przeciwdziałać zatorom płatniczym lub przynajmniej ograniczyć ich wpływ na ściągalność powinności podatkowych. Ulga ta stanowić też będzie rodzaj ochrony skarbowej, cywilnej i administracyjnej wierzycieli, zobligowanych dotychczas do rychłego uiszczania należnych od wystawionej faktury zobowiązań. Od najbliższego roku podstawa opodatkowania będzie mogła być zmniejszona (lub powiększona strata), jeżeli w ciągu 90 dni od momentu wystawienia faktury wierzytelność nie została uregulowana lub sprzedana. O taką wartość zobowiązania będzie za to zmuszony powiększyć podstaw opodatkowania dłużnik. To oczywiście tylko niektóre z nadchodzących zmian: po szczegóły najlepiej udać się do biura doradztwa podatkowego lub prowadzącego księgowość.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas