Na czym polega Estoński CIT 2.0?

Na czym polega Estoński CIT 2.0?

W Polsce istnieje obowiązek podatkowy dla osób prawnych. Podatek od dochodów, jaki muszą one płacić to CIT. Stawka CIT może wynosić 19% albo 9% (dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność). Istnieje również nowszy sposób rozliczenia – podatkiem od dystrybucji zysków, czyli Estońskim CITem. Dowiedz się, czym on jest, kiedy zgłosić przejście na tę formę opodatkowania i kto może ją zastosować.

Strony www Strony www

Co to jest Estoński CIT?

Estoński CIT jest alternatywnym systemem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Obowiązuje on od 2022 roku, a 1 stycznia 2023 roku nastąpiła nowelizacja przepisów jego dotyczących. Wyróżnia się on brakiem podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności, aż do momentu, w którym następuje wypłata zysku na rzecz wspólników, akcjonariuszy, udziałowców. W momencie, gdy środki nie są reinwestowane ani zatrzymywane – następuje moment, kiedy trzeba zapłacić podatek. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą odprowadzać zaliczek składek raz w miesiącu oraz dopełniać tej kwoty raz w roku (w rozliczeniu rocznym).

Warto pamiętać, że wypłata zysków to nie tylko formalna wypłata dywidendy, ale także wszelkie, również sporadyczne sytuacje (np. bezzwrotna pożyczka, czy tzw. ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą).

Estoński CIT - dla kogo?

Zgodnie z nowelizacją Estoński CIT 2.0, tym sposobem mogą rozliczać się:

 • spółki akcyjne,

 • spółki z o. o.,

 • proste spółki akcyjne,

 • spółki komandytowe,

 • komandytowo-akcyjne.

Zlikwidowano również kryterium przychodowe, które dotychczas nie pozwalało zarabiającym za dużo na rozliczanie w ten sposób, a także złagodzono kryterium dotyczące zatrudnienia (trzeba zatrudniać minimum trzy osoby na umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę i muszą one podlegać opodatkowaniu PIT i oskładkowaniu ZUS).

Jakie jeszcze warunki trzeba spełniać?

 • przychody pasywne nie mogą przewyższać przychodów operacyjnych,

 • udziałowcami, akcjonariuszami, wspólnikami spółki mogą być tylko osoby fizyczne,

 • spółka nie może posiadać udziałów w kapitale żadnej innej spółki,

 • spółka nie może sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),

 • spółka musi złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem.

Przedsiębiorcy niespełniający tych warunków nie mogą skorzystać z rozliczania Estońskim CITem.

Stawki, jakie obowiązują w Estońskim CIT 2.0, to:

 • 10% stawka CIT dla małego podatnika i podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,

 • 20% efektywna stawka podatkowa (CIT + PIT) dla małego podatnika i podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,

 • 20% stawka CIT dla pozostałych podatników,

 • 25% efektywna stawka opodatkowania (CIT + PIT) dla pozostałych podatników.

Sprawdź, jak wypromować firmę na lokalnym rynku >>>

Estoński CIT – do kiedy zgłoszenie? Jak zgłosić?

CIT Estoński możesz zgłosić, składając zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania. Zgłoszenie to musi być przesłane do końca 1 miesiąca roku podatkowego, w którym chcesz skorzystać z tej formy opodatkowania. Zgłoszenie musi być dokonane według ustalonego wzoru i dostarczone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jakie korzyści niesie ze sobą rozliczanie CITem Estońskim 2.0?

 • uproszczone rozliczenia (rozliczenia i dokumentacja opiera się tylko na zasadach występujących w przepisach o rachunkowości, nie stosuje się rachunkowości podatkowej, liczenia podatkowych kosztów czy amortyzacji),

 • poprawa płynności finansowej (to sama spółka decyduje, kiedy i w jakiej wysokości wypłaci zysk, a co za tym idzie, sama określa czas oraz wysokość podatku),

 • oszczędności (możliwość płacenia niższych podatków niż w przypadku rozliczenia klasycznego).

CIT Estoński w Polsce staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem płacenia podatków. Warto rozważyć ten sposób. Jeśli potrzebujesz konsultacji dotyczących rozliczeń, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Zobacz, jak wybrać odpowiednie dla siebie biuro rachunkowe.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit/

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas