Zmiany w zasadach traktowania transakcji łańcuchowych. Co nowego w 2020 r.?

Zmiany w zasadach traktowania transakcji łańcuchowych. Co nowego w 2020 r.?

Już od początku stycznia 2020 r. mają zacząć obowiązywać ujednolicone w ramach Unii Europejskiej zasady traktowania transakcji łańcuchowych. Ich celem jest, aby wewnątrzwspólnotowy transport towarów był jednoznacznie przypisany do tylko jednej z dostaw i wyłącznie ta dostawa była objęta zwolnieniem z podatku VAT.  Jakie zmiany nas czekają? Czym są quick fixes i jakie nowości wprowadzą?

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Czym są tzw. quick fixes?

Quick fixes to tzw. szybkie poprawki do unijnych przepisów w zakresie VAT, które mają ułatwić rozliczenia VAT podatników w ramach Unii Europejskiej do czasu wprowadzenia zmian do Dyrektywy VAT, planowanych na 2023 r. w ramach VAT definitive system.

Poprawki te wprowadzają jaśniejsze zasady, dzięki którym strony transakcji łańcuchowych będą mogły ustalić, jednolicie w ramach całej UE, jak opodatkować VAT dokonywane dostawy towarów, w przypadku gdy podmiot pośredniczący w ramach transakcji odpowiada za organizację transportu. 

Nowe rozwiązania mają opierać się m.in. na numerze VAT świadomie podawanym dla transakcji przez podmiot pośredniczący. Wprowadzają również określone wymogi odnośnie zasad postępowania w tym zakresie, co może wiązać się z koniecznością wprowadzenia dodatkowych procedur przez podmioty, które realizują tego typu transakcje i planują skorzystać z opisanych uproszczeń.


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Jakie zmiany wynikają z regulacji quick fixes?

Dokumentacja WDT

Regulacje modyfikują wymogi dokumentacyjne dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) w celu zastosowania stawki 0%. Wcześniej nieumieszczenie nr VAT nabywcy bądź błędne raportowanie informacji podsumowującej nie wykluczało możliwości jej zastosowania. 

Posiadanie aktywnego numeru VAT

Nowe przepisy wprowadzają wyraźny warunek do zastosowania stawki 0% dla WDT w postaci konieczności rejestracji nabywcy dla celów VAT w państwie docelowym wysyłki towaru. Posiadanie aktywnego numeru VAT przez nabywcę towarów będzie warunkiem niezbędnym.

Uproszczenie call-off-stock 

Zgodnie z przepisami korzystanie z procedury call-off-stock będzie możliwe pod kilkoma warunkami. Towary będą musiały być transportowane przy założeniu późniejszej dostawy do konkretnego nabywcy, który posiada ważny numer VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Prawo do rozporządzania towarami jako właściciel będzie musiało przejść na nabywcę w terminie 12 miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu. Podatnik prowadzący magazyn będzie miał obowiązek zawiadomienia naczelnika właściwego dla siebie urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu, o jego wykorzystywaniu w procedurze magazynu typu call-off stock. Niezbędne będzie także prowadzenie ewidencji towarów.

Zmiana zasad rozliczeń transakcji łańcuchowych 

Zgodnie z nowymi zasadami w przypadku dostaw łańcuchowych wysyłka lub transport będą przyporządkowane do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego. Jeśli jednak podmiot pośredniczący przekaże swojemu dostawcy numer VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostawą ruchomą będzie dostawa dokonana przez podmiot pośredniczący.

O czym powinni pamiętać podatnicy?

Podatnicy powinni przeanalizować regulacje objęte zakresem quick fixes oraz transakcje, które zostaną objęte zmianami, w szczególności sprawdzić, czy transakcje te wchodzą w zakres zastosowania nowych regulacji i czy spełniają obowiązki w nich przwidziane.

Jesteś podatnikiem? Zastanów się nad poniższymi pytaniami.

  • Obowiązujące w twojej firmie procedury gwarantują ci zastosowanie stawki 0% dla WDT?
  • Czy umożliwiają one korzystanie z nowej procedury call-off-stock?
  • Czy będziesz musiał dokonać rejestracji w państwie docelowym?
  • Czy musisz wprowadzić zmiany w sposobie traktowania transakcji łańcuchowych?

Nowe zmiany mogą mieć istotny wpływ na obecne zasady rozliczeń VAT, obowiązujące procedury dotyczące realizowanych transakcji, zasady ich dokumentowania czy ich prezentacji w rozliczeniu VAT.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas