Czym jest przedawnienie długu?

Czym jest przedawnienie długu?

Czasami zdarza się, że osoba, która jest winna nam pieniądze, zwleka ze spłatą należności. Staję się ona naszym dłużnikiem. Jeżeli zwleka ze spłatą zbyt długo, może w konsekwencji dojść do przedawnienia wierzytelności. Sprawdź, kiedy długi mogą się przedawnić i jakie są tego konsekwencje. Przeczytaj także czy przedawniony dług jest możliwy do odzyskania?

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Kiedy następuje przedawnienie długu?

Nie wszystkie zobowiązania wygasają w tym samym czasie. Najkrótszy okres przedawnienia mają nieregulowane roszczenia z tytułu umowy przewozu oraz mandaty. Przedawniają się one po upływie roku. Według kodeksu cywilnego są dwa terminy przedawnienia długu:

  • dla roszczenia majątkowego lub roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu jest to sześć lat;

  • dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych są to trzy lata.

Po dwóch latach przedawniają się roszczenia wynikające z umowy rachunku bankowego oraz roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury czy roszczenia dostawcy wynikające z tytułu dokonanej dostawy. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku termin obowiązujący  dla roszczeń, których przedawnienia nie regulują przepisy szczególne wynosić będzie sześć lat, a nie dziesięć jak było dotychczas.

Dlatego najlepiej jest faktury monitorować na bieżąco i nie dopuścić do przedawnień. Najskuteczniej odzyskuje się długi, które są nieregulowane do trzech miesięcy od terminu płatności – sprawdź, co jest bardziej opłacalne – windykacja czy sprzedaż długu.

Od kiedy liczyć termin przedawnienia?

Czas przedawnienia długów należy liczyć od daty wymagalności roszczenia, czyli od dnia po dniu nadejścia terminu spełnienia zobowiązania. Niektóre działania mogą jednak sprawić, że termin ten przedłuży się. Przerwanie biegu terminu przedawnienia spowoduje, że zaczynie on biec na nowo.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Taka sytuacja jest bardzo korzystna dla wierzyciela. Następuje wtedy możliwość cofnięcia się do momentu, w którym roszczenie jest wymagalne. Wierzyciel ma dodatkowy czas, aby odzyskać swoje należności na drodze sądowej. Przerwanie biegu przedawnienia spowodować może:

  • ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem;

  • prośba dłużnika o przesunięcie terminu spłaty długu;

  • prośba dłużnika o rozłożenie długu na raty;

  • prośba dłużnika o umorzenie całości długu lub jego części.

Pamiętaj, że przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić tylko w momencie, kiedy on biegnie, a nie po jego upływie. Po upływie biegu przedawnienia nie można już cofnąć tej sytuacji.

Jakie są skutki przedawnienia długu?

Trzeba podkreślić, że przedawniony dług nie przestaje istnieć. Przedawniony dług to zobowiązanie naturalne. Oznacza to, że spłata takiego długu zależna jest od dobrej woli dłużnika – jeżeli nie chce on spłacić długu, nie musi tego robić. Podkreślić należy, że przedawnienie jest prawem, a nie obowiązkiem dłużnika.

Przedawnienie jest o tyle dobre, że nie pozwala na to, aby wierzyciel celowo czekał na rozpoczęcie dochodzenia przysługującego im roszczenia przez sądem licząc na to, że dłużnik nie będzie już pamiętał szczegółów umowy czy zaciągniętego kredytu.

Czy można odzyskać przedawniony dług?

Jako że roszczenie o zapłatę wciąż istnieje, można dochodzić o zwrot długu przed sądem. Jeżeli dłużnik zgłosi odpowiedni zarzut przedawnienia, sąd nie przyzna racji wierzycielowi. Powstały dług nie będzie musiał zostać spłacony.

Firmy windykacyjne zajmują się odzyskiwaniem przedawnionych długów. Dochodzenie przedawnionych roszczeń jest dozwolone. Nie jest to przestępstwo, zatem czasami warto pomimo przedawnienia próbować odzyskać wierzytelności.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas