Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w 2021 roku?

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w 2021 roku?

Koniec roku coraz bliżej - coraz bliżej również zmiany dla przedsiębiorców, które wejdą w życie z początkiem 2021 roku. Prowadzisz własną działalność? Przeczytaj, jak wzrosną składki ZUS, co zmieni nowelizacja Kodeksu Cywilnego, jakie zmiany zostaną wprowadzone w prawie zamówień publicznych i kogo będzie obowiązywał nowy podatek cukrowy.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Wzrost składek ZUS

W 2021 roku spodziewać się możemy kolejnego wzrostu składek ZUS dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Kwota ta ma być jednak mniejsza, niż w poprzednim roku.

Według najnowszych prognoz średnie wynagrodzenie w Polsce w 2021 roku ma wzrosnąć o 32 zł. Oznacza to, że składki ZUS zwiększą się o 15,60 zł.

W skład kwoty, którą przedsiębiorcy będą płacić w przyszłym roku, będą wchodzić następujące opłaty: składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, na Fundusz Pracy, dobrowolna składka chorobowa. Dodatkowo do opłat należy wliczyć obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość poznamy na początku 2021 roku.

Estoński CIT

Estoński CIT jest zobowiązaniem podatkowym związanym ze zdolnością podatnika. W przypadku wyboru tego rodzaju CIT-u nie dochodzi do ingerencji w proces inwestycyjny przedsiębiorcy, rozliczenie natomiast jest do maksimum uproszczone. Niesie to za sobą szereg korzyści, od zwiększenia płynności firm, przez możliwości zaoszczędzenia, do ułatwienia całego procesu prowadzenia działalności. Zmiany mają zostać wprowadzone w 2021 roku.

Z nowego rozwiązania będą mogły skorzystać:

  • małe i średnie spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. Warto wiedzieć, że warunek spełnia około 97% wszystkich polskich spółek kapitałowych!
  • spółki, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Celem reformy jest między innymi możliwość swobodnego rozwoju dzięki zmniejszeniu obciążeń podatkowych i administracyjnych, zmniejszenie barier rozwojowych firm, zapewnienie stabilnego i przyjaznego otoczenia regulacyjnego oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki i przyspieszenie wzrostu gospodarczego kraju. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego

1 czerwca w życie miała wejść nowelizacja Kodeksu Cywilnego, która miała sprawić, że przedsiębiorcy będą traktowani podobnie jak konsumenci. Tarcza antykryzysowa przeniosła jednak ten termin na początek 2021 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami ochronie właściwej konsumentom będą podlegać również przedsiębiorcy (będący osobami fizycznymi), którzy zawierają umowy bezpośrednio związane z ich działalnością pod warunkiem, że z treści umowy wynika, że zakup nie ma charakteru zawodowego, co ma być określane w oparciu o przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej udostępniony w CEIDG.

Ochrona przysługująca przedsiębiorcom będzie podlegać ochronie właściwej konsumentowi w zakresie braku związania go niedozwolonymi postanowieniami umownymi, preferencyjnymi warunkami w zakresie rękojmi oraz roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej. Przedsiębiorcy nie będą jednak objęci ochroną instytucjonalną konsumentów, sprawowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzeczników powiatowych. 


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>> 


Nowe prawo zamówień publicznych

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowe prawo zamówień publicznych, które zostało opublikowane 24 października 2019 roku w Dz.U. poz.2019.

Nowa ustawa ma przeciwdziałać takim problemom, jak zbyt niski udział małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówieniowym, nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym czy niski odsetek zamówień udzielanych w innych trybach niż przetarg nieograniczony i tryb z wolnej ręki. Jako problemy, którym zaradzić mają nowe przepisy wskazuje się również brak brak jednolitości orzecznictwa KIO i sądów, czy też brak uproszczonej procedury udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych.

Projekt ustawy modyfikuje rozwiązania już istniejące oraz zakłada wprowadzenie rozwiązań zupełnie nowych, nie znanych poprzedniej ustawie. Proponuje się między innymi uproszczenie zasad kwalifikacji podmiotowej wykonawców.

Mimo, iż nowe Prawo zamówień publicznych 2021, jeszcze nie weszło w życie, już pojawiły się prace nad jego nowelizacją. Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych, zakłada nowelizację ustaw:

  • ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020),
  • ustawy z dnia 11 września 2019 r.–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019),
  • ustawy z dnia 11 września 2019 r.–Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020).

Wprowadzenie podatku cukrowego i opłaty od tzw. małpek

Powyższe przepisy miały obowiązywać od lipca 2020 roku, jednak wejdą w życie od stycznia 2021 roku. Opłata cukrowa obciąży przedsiębiorców, którzy sprzedają produkty zawierające cukier oraz substancje aktywne. Osoby prowadzące działalność zapłacą podatek w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. 

Firmy zapłacą podatek od:

  • napojów z dodatkiem substancji aktywnych - kofeiny lub tauryny,
  • napojów z cukrem lub substancją słodzącą.

Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości substancji słodzącej znajdującej się w napoju. Opłata będzie składać się z dwóch części: 50 gr na litr napoju z dodatkiem cukru oraz 10 gr więcej, jeżeli w produkcie znajduje się kofeina, tauryna lub guarana a także po 5 gr za każdy nadmiarowy gram cukru w produkcie (o ile cukru jest więcej niż 5 g na 100 ml napoju).

Nowe przepisy nakładają również opłatę na przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma ona wynosić 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas