Prowadzisz biuro rachunkowe? Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w 2021 roku!

Prowadzisz biuro rachunkowe? Sprawdź, jakie zmiany czekają cię w 2021 roku!

Od 31 lipca na wszystkich biurach rachunkowych będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzisz firmę, która zajmuje się rachunkowością? Sprawdź, jakie obowiązki musisz teraz spełnić.

Strony www Strony www

Co zmieni się od 31 lipca 2021 roku?

Od 31 lipca 2021 roku do katalogu jednostek obowiązanych do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zostali dołączeni:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, których podstawową działalnością jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami (z wyłączeniem określonych czynności),
 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami.


Zrobimy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>>


Jak przygotować się do wdrożenia nowych procedur?

Aby przygotować się do wdrożenia nowych procedur objętych ustawą, należy:

 • wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków, które wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
 • opracować i przyjąć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • opracować i wdrożyć procedurę anonimowego sygnalizowania przez pracowników i współpracowników naruszeń przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
 • ustalić zasady archiwizowania dokumentów, które są związane z wykonywaniem obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
 • przeprowadzić szkolenia pracowników i współpracowników na temat prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • sporządzić ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, związanego ze swoją współpracą z klientem, a także oceniać poziom tego ryzyka.
Warto skorzystać z pomocy doradcy prawnego.

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z ustawy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakłada również obowiązek wyznaczenia:

 • osoby pełniącej funkcję kadry kierowniczej wyższego szczebla, odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
 • pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, odpowiedzialnego za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami,
 • osoby spośród członków zarządu lub innego organu zarządzającego odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

W firmach jednoosobowych odpowiedzialną osobą w każdym przypadku będzie właściciel firmy. Tylko w biurach rachunkowych, które zatrudniają pracowników ustawa nakłada obowiązek rozdzielania wskazanych wyżej funkcji, aby zapewnić bezstronność i niezależność tego procesu.

 

 

Źródło: ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2021 r. poz. 815

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas