Grywalizacja dla pracowników. Czy warto zastosować ją w swojej firmie?

Grywalizacja dla pracowników. Czy warto zastosować ją w swojej firmie?

Problem spadku zaangażowania w pracy może pojawić się w każdej firmie. Jak z nim walczyć? Przeczytaj, czym jest grywalizacja. Ten system, w połączeniu z innymi mechanizmami motywacyjnymi, pozwala na skuteczną realizację zakładanych celów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. W jakich obszarach można stosować grywalizację? Jak wdrożyć ją w swojej firmie? Przeczytaj i sprawdź.

Strony www Strony www

Czym jest grywalizacja?

Codzienne obowiązki na zajmowanym stanowisku pracy z czasem stają się dla wielu osób monotonne, a to przekłada się na mniejsze zaangażowanie podczas ich wykonywania. Poziom zaangażowania pracownika w realizację powierzonych mu zadań ma tymczasem realne przełożenie na jego produktywność. W takiej sytuacji niezbędnym staje się znalezienie dodatkowego bodźca, który zwiększyłby motywację pracowników.

Jakiego? Takim bodźcem może być grywalizacja, czyli zastosowanie mechanizmów zaczerpniętych z gier w kontekstach, które grą nie są, w celu zwiększenia efektywności w wybranym obszarze. Badania pokazują, że w organizacjach, które wykorzystują gamifikację zaangażowanie pracowników wzrasta dużo szybciej, niż w firmach, które jej nie stosują.

Grywalizacja – czyli połączenie gry i rywalizacji – powinna być okraszona fabułą i zawierać elementy zdrowej oraz uczciwej rywalizacji. Tylko w takim przypadku proces konkurowania może wpłynąć na zmianę postawy pracownika.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak gamifikację możesz wykorzystać w biznesie, przeczytaj nasz kolejny artykuł.

Grywalizacja w firmie – w jakich obszarach ją stosować?

Grywalizacja może być przydatna między innymi w procesie zarządzania pracownikami. Wówczas jej celem będzie zaangażowanie danych osób w ich codzienne obowiązki. Nagradzanie najlepszych premią czy przewodzeniem grupie przez tydzień sprawi, że zatrudnieni nawet do nudnej, biurowej pracy będą podchodzić z większą ochotą i efektywnością

Grywalizację można wykorzystać także do zwiększenia efektywności systemu poleceń pracowniczych, w którym zespół zachęca swoich znajomych, aby aplikowali na stanowisko w danej firmie.

Aplikacja oparta na grywalizacji może również pomóc w prowadzeniu preselekcji, szczególnie, jeśli w początkowej fazie rekrutacji ważne jest zaangażowanie kandydatów pokolenia Y lub jeszcze bardziej wymagającego pokolenia Z.

W procesie onboardingu, w trakcie którego kandydat ma posiąść niezbędną do wykonywania swoich obowiązków wiedzę również możemy wykorzystać mechanizmy zaczerpnięte z gier. Wówczas długi i generujący koszty proces możemy skrócić z 20 dni do nawet 14 godzin, tym samym zmniejszając wydatki związane z wdrożeniem nowego pracownika.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Grywalizacja dla pracowników. Jak ją wdrożyć?

  1. Zdefiniuj cel – grywalizację wdraża się po to, aby osiągnąć określony cel, np. zwiększenie sprzedaży, dlatego jego dobre określenie jest niezbędne.

  2. Poznaj użytkowników – pamiętaj, że grywalizacja dotyczy „żywych” pracowników, dlatego jej skuteczność zależy od poznania grupy osób, którą chcemy gamifikować.

  3. Poznaj zachowanie pracowników – kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zmiana zachowań pracowników przy wykorzystaniu mechanizmów z gier, dlatego konieczne jest poznanie aktualnego sposobu ich zachowania w danym kontekście, w którym wdrożona będzie grywalizacja.

  4. Zaprojektuj zmianę zachowań – grywalizacja polega na zmianie zachowania pracownika na takie, które pozwoli realizować postawione cele. Przy pomocy odpowiednio dobranego zestawu mechanizmów z gier wzmocnisz pożądane zachowania i zniwelujesz niepożądane.

  5. Testuj, mierz wyniki, wyciągaj wnioski – wykorzystanie grywalizacji wymaga ciągłego i szybkiego przechodzenia przez proces stawiania hipotez, wnioskowania i wprowadzania zmian. Tylko dynamiczne podejście pozwoli Ci na maksymalizację efektów biznesowych.

Grywalizacja dla pracowników. Jak możesz ich nagrodzić?

Grywalizacja w swojej idei daje pracodawcy możliwość pozamaterialnego wynagrodzenia pracownika. W jaki sposób?

  • Awansowanie rangą w grywalizacji.

  • Nabycie dodatkowych uprawnień, np. dodatkowego dnia urlopu, miejsca parkingowego, udziału w szkoleniu.

  • Wiedza tajemna – członkostwo w grupie integracyjnej, poświęconej zmianie procedur itp. dostępne jedynie dla osób z odpowiednią rangą.

Należy jednak pamiętać, że powyższe benefity chociaż przez jakiś czas mogą zwiększać zaangażowanie pracownika, na dłuższy czas mogą nie być skuteczne. Dlatego warto zastanowić się nad połączeniem gamifikacji z realizacją celów, za które pracownicy otrzymają np. zasilenie elektronicznego portfela (który pozwoli mu na kupno elektronicznych nagród, np. bonów zakupowych).

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas