Grywalizacja dla pracowników. Czy warto zastosować ją w swojej firmie?

Grywalizacja dla pracowników. Czy warto zastosować ją w swojej firmie?

Problem spadku zaangażowania w pracy może pojawić się w każdej firmie. Jak z nim walczyć? Przeczytaj, czym jest grywalizacja. Ten system, w połączeniu z innymi mechanizmami motywacyjnymi, pozwala na skuteczną realizację zakładanych celów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.  W jakich obszarach można stosować grywalizację? Jak wdrożyć ją w swojej firmie? Sprawdź.

Czym jest grywalizacja?

Codzienne obowiązki na zajmowanym stanowisku pracy z czasem stają się dla wielu osób monotonne, a to przekłada się na mniejsze zaangażowanie podczas ich wykonywania. Poziom zaangażowania pracownika w realizację powierzonych mu zadań ma tymczasem realne przełożenie na jego produktywność. W takiej sytuacji niezbędnym staje się znalezienie dodatkowego bodźca, który zwiększyłby motywację pracowników.

Jakiego? Takim bodźcem może być grywalizacja, czyli zastosowanie mechanizmów zaczerpniętych z gier w kontekstach, które grą nie są, w celu zwiększenia efektywności w wybranym obszarze. Badania pokazują, że w organizacjach, które wykorzystują mechanizmy gier, zaangażowanie pracowników wzrasta dużo szybciej, niż w firmach, które grywalizacji nie stosują.

Grywalizacja – czyli połączenie gry i rywalizacji – powinna być okraszona fabułą i zawierać elementy zdrowej i uczciwej rywalizacji. Tylko w takim przypadku proces konkurowania może wpłynąć na zmianę postawy pracownika.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak grywalizację możesz wykorzystać w biznesie, przeczytaj nasz kolejny artykuł.

Grywalizacja w firmie – w jakich obszarach ją stosować?

Grywalizacja może być przydatna między innymi w procesie zarządzania pracownikami. Wówczas jej celem będzie zaangażowanie danych osób w ich codzienne obowiązki. Nagradzanie najlepszych premią czy przewodzeniem grupie przez tydzień sprawi, że pracownicy nawet do nudnej, biurowej pracy będą podchodzić z większą ochotą i efektywnością

Grywalizację można wykorzystać także do zwiększenia efektywności systemu poleceń pracowniczych, w którym zespół zachęca swoich znajomych, aby aplikowali na stanowisko w danej firmie.

Aplikacja oparta na grywalizacji może również pomóc w prowadzeniu preselekcji, szczególnie, jeśli w początkowej fazie rekrutacji ważne jest zaangażowanie kandydatów pokolenia Y lub jeszcze bardziej wymagającego pokolenia Z.

W procesie onboardingu, w trakcie którego pracownik ma posiąść niezbędną do wykonywania swoich obowiązków wiedzę również możemy wykorzystać mechanizmy zaczerpnięte z gier. Wówczas długi i generujący koszta proces możemy skrócić z 20 dni do nawet 14 godzin, tym samym zmniejszając koszta wdrożenia nowego pracownika.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Grywalizacja dla pracowników. Jak ją wdrożyć?

  1. Zdefiniuj cel – grywalizację wdraża się po to, aby osiągnąć określony cel, np. zwiększenie sprzedaży, dlatego jego dobre określenie jest niezbędne.
  2. Poznaj użytkowników – pamiętaj, że grywalizacja dotyczy „żywych” pracowników, dlatego jej skuteczność zależy od poznania grupy osób, którą chcemy gamifikować
  3. Poznaj zachowanie pracowników – kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zmiana zachowań pracowników przy wykorzystaniu mechanizmów z gier, dlatego konieczne jest poznanie aktualnego sposobu ich zachowania w danym kontekście, w którym wdrożona będzie grywalizacja.
  4. Zaprojektuj zmianę zachowań – grywalizacja polega na zmianie zachowania pracownika na takie, które pozwoli realizować postawione cele. Przy pomocy odpowiednio dobranego zestawu mechanizmów z gier wzmocnisz pożądane zachowania i zniwelujesz niepożądane.
  5. Testuj, mierz wyniki, wyciągaj wnioski – wykorzystanie grywalizacji wymaga ciągłego i szybkiego przechodzenia przez proces stawiania hipotez, wnioskowania i wprowadzania zmian. Tylko dynamiczne podejście pozwoli ci na maksymalizację efektów biznesowych.

Grywalizacja dla pracowników. Jak możesz ich nagrodzić?

Grywalizacja w swojej idei daje pracodawcy możliwość pozamaterialnego wynagrodzenia pracownika. W jaki sposób?

  • Awansowanie rangą w grywalizacji.
  • Nabycie dodatkowych uprawnień, np. dodatkowego dnia urlopu, miejsca parkingowego, udziału w szkoleniu.
  • Wiedza tajemna – członkostwo w grupie integracyjnej, poświęconej zmianie procedur itp. dostępne jedynie dla osób z odpowiednią rangą.

Należy jednak pamiętać, że powyższe benefity chociaż przez jakiś czas mogą zwiększać zaangażowanie pracownika, na dłuższy czas mogą nie być skuteczne. Dlatego warto zastanowić się nad połączeniem grywalizacji z realizacją celów, za które pracownicy otrzymają np. zasilenie elektronicznego portfela (który pozwoli mu na kupno elektronicznych nagród, np. bonów zakupowych).

Podziel się