Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Jaką wybrać?

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Jaką wybrać?

Wszystkie osoby rozpoczynające prowadzenie działalności  gospodarczej lub prowadzące już własną firmę, zobowiązane są do płacenia podatku dochodowego. Niemniej jednak wybór odpowiedniej formy opodatkowania zależy od kilku istotnych czynników. W Polsce mamy do wyboru 4 formy opodatkowania, mianowicie skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Sprawdź, czym charakteryzują się poszczególne formy opodatkowania i którą warto wybrać.

Skala podatkowa

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania na tzw. zasadach ogólnych, w przypadku której stawka podatku uzależniona jest od wysokości dochodów działalności gospodarczej. Rozliczenie na zasadach ogólnych w szczególności polecane jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie przewidują przekroczenia dochodów powyżej 85 258 zł w ciągu roku podatkowego. - mówi specjalista z kancelarii prawno-rachunkowej Ultima, oferującej obsługę prawną firm. - Skala podatkowa daje prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty ich uzyskania, a także odliczenia kwoty wolnej od podatku, dlatego jest to również korzystny wybór dla nowych przedsiębiorców, z racji tego, że na etapie zakładania firmy koszty często są wysokie, a przychody nie osiągnęły jeszcze przewidywanego poziomu. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podatnik ma również prawo do skorzystania ze wszelkich możliwych ulg, m.in. wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Niemniej jednak każdy przedsiębiorca, który wybierze skalę podatkową, jest zobowiązany do składania zeznań i deklaracji podatkowych, natomiast w momencie, gdy dochód firmy przekroczy wspomnianą kwotę, podatnik będzie zobowiązany zapłacić dodatkowy podatek.

Podatek liniowy

Podatek liniowy polega na płaceniu podatku w wysokości 19% niezależnie od osiąganych przez daną firmę dochodów, dlatego też jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy przewidują wysokie dochody działalności gospodarczej. Z racji tego, że w przypadku podatku liniowego przedsiębiorca może pomniejszyć wysokość podatku o poniesione przez firmę koszty, jest to również korzystny wybór dla firm oczekujących wysokich kosztów. Podatnicy zobowiązani są jednak do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz składania deklaracji i zeznań podatkowych, a także nie przysługuje im prawo do kredytu podatkowego oraz odliczenia większości dostępnych ulg. Podatek liniowy to również forma opodatkowania, która nie pozwala na odliczenie kwoty wolnej od podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Odliczanie podatku w formie ryczałtu skierowane jest do osób fizycznych uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, która w poprzedzającym roku podatkowym uzyskała przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 mln euro. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to również rozwiązanie dla osób dopiero co rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym i niekorzystających z opodatkowania na zasadzie karty podatkowej bez względu na wysokości osiąganych dochodów. W przypadku ryczałtu wysokość podatku zależna jest od wysokości dochodów i obliczana jest od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty. Taka forma opodatkowania wiąże się również z tym, że w sytuacji, gdy firma poniesie stratę, podatnik jest zobowiązany do zapłacenia określonej kwoty podatku. Warto również pamiętać o tym, że przedsiębiorca wybierający ryczałt ma obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, przechowywania dowodów zakupów, prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zobligowany jest on do prowadzenia ewidencji księgowej.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania działalność gospodarczej, która polega na płaceniu przez cały rok niezmiennej kwoty podatku. Kwota ta ustalana jest przez naczelnika konkretnego urzędu skarbowego i zależy m.in. od rodzaju i formy prowadzonej firmy, od liczby pracowników, a także od liczby mieszkańców miasta, na którego terenie znajduje się dana działalność gospodarcza. Karta podatkowa w szczególności skierowana jest do osób zajmujących się działalnością usługową, edukacyjną i transportową, dla firm prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i gastronomii, a także dla osób wykonujących wolne zawody. W przypadku tej formy opodatkowania przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia rachunków na prośbę klienta, a także przechowywania ich kopii przez okres 5 lat od końca roku, w którym wystawiony został dowód zakupu. Podatnik nie może również korzystać z usług innych firm, nie ma prawa do zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło do wykonywania usług związanych z prowadzoną działalnością, a także współmałżonek podatnika nie może prowadzić firmy w takim samym zakresie. Ponadto, przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia żadnych ulg, natomiast w przypadku wezwania przez urząd skarbowy, ma on obowiązek przedstawienia rachunków lub faktur dokumentujących daną usługę, lub zakup. Warto również wspomnieć o tym, że odliczanie podatku w formie karty podatkowej nie wymaga składania zeznań i deklaracji podatkowych.

Jaka forma opodatkowania działalności gospodarczej będzie najlepsza?

Wybór właściwej formy opodatkowania własnej firmy to bez wątpienia jedna z najważniejszych i najtrudniejszych decyzji związanych z prowadzeniem działalność gospodarczej. Przede wszystkim musi on uwzględniać szereg czynników, m.in. prawnych i ekonomicznych, dlatego też wielu przedsiębiorców na etapie zakładania działalności, a także zmiany formy opodatkowania, decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy zapoznają się z podstawowymi cechami konkretnej działalności gospodarczej, a tym samym pomogą w wyborze korzystnej i optymalnej formy opodatkowania.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas