Kiedy nie musisz rejestrować działalności?

Kiedy nie musisz rejestrować działalności?

Wykonujesz drobne usługi czy może sprzedajesz rzeczy przez internet? Jeżeli twoje działania są zorganizowane, regularne i przynoszą zarobek, pamiętaj, że jesteś zobowiązany zarejestrować swoją działalność. Przeczytaj, czym charakteryzuje się działalność gospodarcza, kiedy trzeba zarejestrować działalność gospodarczą i w jakich przypadkach można tego uniknąć.

Czym charakteryzuje się działalność gospodarcza?

Żeby mówić o działalności gospodarczej, należy wyróżnić jej podstawowe cechy, do których należą:

 • wykonywanie działalności we własnym imieniu – brak zleceniodawcy;
 • zorganizowany charakter działalności – wiąże się to z prowadzeniem marketingu, pozyskiwaniem klientów czy wynajmem pomieszczenia na prowadzenie działalności;
 • nastawienie na zysk – nawet jeżeli aktualnie twoja działalność przynosi straty;
 • ciągłość działalności – nastawienie na kontynuację i powtarzalność. Zmierzanie do określonego celu;
 • ponoszenie ryzyka za działalność.

Należy także rozróżnić jednoosobową działalność gospodarczą od działalności wykonywanej osobiście. Działalność osobista wiąże się z przychodami uzyskanymi dzięki zarówno osobiście wykonywanej działalności artystycznej, naukowej lub trenerskiej, jak również na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Jeżeli chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą, skorzystaj z porad prawnika.

Działalność nierejestrowana

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, będziesz musiał zarejestrować ją w CEIDG albo KRS. 30 kwietnia 2018 roku zostały wprowadzone pewne zmiany, które pozwolą ci uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli prowadzisz drobną działalność albo świadczysz drobne usługi, z których masz stały niewielki dochód, takie rozwiązanie może okazać się idealne. Warunki, jakie musisz spełnić to:

 • dochód miesięczny, który nie przekracza 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia;
 • brak prowadzenia wcześniejszej działalności lub też prowadzenie jej, z tym że została ona wykreślona z ewidencji przedsiębiorców przed 30 kwietnia 2017 roku i nie została zarejestrowana ponownie.

Nowe przepisy pozwolą ci na osiągnięcie dochodów z działalności, która wcześniej uznawana była za działalność gospodarczą. Nie musisz:

 • zgłaszać działalności do CEIDG, urzędu skarbowego i GUS;
 • składać deklaracji ZUS i płacić składek na ubezpieczenie;
 • płacić zaliczek na podatek;
 • prowadzić skomplikowanej księgowości – jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Pamiętaj, że wspólników spółki cywilnej nie będą dotyczyć przepisy o działalności nierejestrowanej. Kolejnym ograniczeniem jest to, że nie możesz wykonywać działalności regulowanej, czyli takiej, która będzie wymagać specjalnego zezwolenia lub koncesji.

Przychody z działalności nierejestrowanej to przychody z innych źródeł, dlatego nie musisz płacić zaliczek na podatek. Przychody z działalności nierejestrowanej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. Możesz w nim również odliczyć koszty związane z wykonywaną działalnością.

Jeżeli miesięczny limit przychodu zostanie przekroczony, twoja działalność będzie uznana za działalność gospodarczą. Od tego momentu masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – sprawdź jak wypełnić formularz CEIDG-1.

Działalność, która nie wymaga rejestracji

Istnieją również pola działalności, które włączone są z obowiązku rejestracji. Rejestracji nie podlega:

 • rolniczy handel detaliczny;
 • produkcja wina przez rolników;
 • działalność agroturystyczna, w której rolnik wynajmuje pokoje, sprzedaje domowe posiłki i świadczy inne usługi związane z pobytem turystów;
 • prowadzenie pasieki i sprzedaż miodu, który z niej pochodzi.

Podziel się