Kiedy zgłaszamy działalność do PIPu i sanepidu?

Kiedy zgłaszamy działalność do PIPu i sanepidu?

Obowiązek zgłaszania działalności gospodarczej do sanepidu obecnie obowiązuje tylko niektóre branże.  W 2013 roku zniesiono obowiązek zgłaszania informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności do okręgowego inspektora pracy. Dowiedz się, kto musi rejestrować swoją firmę w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Zmiana ustawy

Od dnia 17 stycznia 2013 roku obowiązek pracodawcy, aby w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności, zgłosić ją do okręgowego inspektora pracy został zniesiony. Obecnie zarówno sanepid, jak i PIP informacje o firmie uzyskują z danych, które gromadzone są w rejestrze podmiotów GUS-u oraz z tych zbieranych przez ZUS na kontach płatników. Instytucje te zobowiązane są do udzielania informacji PIP i PIS bez pobierania opłat, raz na kwartał.

Kto ma obowiązek zgłosić się do sanepidu?

Wprowadzone zmiany nie dotyczą przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność, gdzie higiena ma znaczenie szczególne. Kosmetyczki, fryzjerzy, weterynarze, osoby prowadzące restauracje, bary, stołówki należą do grupy, która nadal ma obowiązek zgłoszenia swojej działalności do sanepidu.

Jeżeli chcesz otworzyć bar lub kawiarnię bądź też uruchomić zakład produkcyjny w branży spożywczej musisz uzyskać wpis do rejestru zakładów oraz zatwierdzenie zakładu.

Zatwierdzenie i wpis konieczne są dla przedsiębiorców, którzy:

  • sprzedają lub produkują żywność niepodlegającą kontroli weterynaryjnej;

  • sprzedają produkty pochodzenia zwierzęcego niepodlegające kontroli weterynaryjnej;

  • sprzedają lub produkują żywność, w której są zarówno produkty spożywcze niezwierzęce, jak i zwierzęce,

  • zajmują się materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością (w tym również recyklingiem).

Zanim podejmiesz starania o wpis do rejestru zakładów, najpierw uzyskać musisz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pamiętaj, że wniosek o wpis do rejestru należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności do państwowego (powiatowego lub granicznego) inspektora sanitarnego, który odpowiedni jest ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład.

Kontrola sanepidu

W zakładzie zostanie przeprowadzona kontrola sanepidu. Pozytywny wynik oznacza, że dostaniesz wpis do rejestru. W przypadku niedociągnięć przy spełnieniu wymagań dotyczących warunków i wyposażenia będziesz miał trzy miesiące na poprawę. Po trzech warunkowych miesiącach należy złożyć ponownie wniosek o zatwierdzenie zakładu.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak>>

Jeżeli w ciągu trzech warunkowych miesięcy odbędzie się kontrola i okaże się, że:

  • zakład spełnia wymagania – otrzymasz bezwarunkowe zatwierdzenie,

  • uchybienia zostały usunięte, ale zakład nadal nie spełnia wymagań – dostaniesz kolejne trzy miesiące, aby zlikwidować niedociągnięcia. Pamiętaj, że zatwierdzenie warunkowe nie może trwać więcej niż sześć miesięcy,

  • zakład ma poważne nieprawidłowości – dostaniesz decyzję odmowną. Urząd nie zatwierdzi zakładu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas