Kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych

Nie wywiązałeś się z zapłaty podatku w terminie? Nie wiesz, ile wynosi twoja zaległość? Skorzystaj z naszego kalkulatora odsetek podatkowych i ustawowych, który w szybki i łatwy sposób pozwoli ci ustalić ich wysokość. Dowiesz się, jaką kwotę musisz zapłacić. Wielkość odsetek wyliczana jest na podstawie podanych przez ciebie danych. Wystarczy, że uzupełnisz kwotę zaległości oraz określisz datę rozpoczęcia i zakończenia spłaty. Możesz wyliczyć stawkę odsetek związanych z nałożeniem odsetek ustawowych lub odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych.

Kwota zadłużenia
Data rozpoczęcia spłaty
Data zakończenia spłaty
Rodzaj odsetek
Odsetki
Kwota do zapłaty
Wysokość odsetek
Liczba dni spłaty
Kiedy można wydłużyć termin płatności lub umorzyć odsetki?

Czym jest zaległość podatkowa?

Zaległość podatkowa według Ordynacji podatkowej jest to podatek, który nie został zapłacony w określonym terminie płatności. Zaległością podatkową jest także nieterminowa spłata zaliczki na podatek lub niespłacenie w terminie raty podatku.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nadpłata, która została wykazana nienależnie lub w zawyżonej kwocie, również traktowana jest jak zaległość podatkowa. Podobnie jest w przypadku otrzymania nienależnego zwrotu podatku. Jeśli jednak podatnik wskaże, że zdarzenie miało miejsce nie z jego winy, wówczas zasada traci swoją moc.

Kiedy można wydłużyć termin płatności?

Jeśli organ podatkowy ma wątpliwości w zakresie zwrotu podatku, należy sytuację wyjaśnić i uzupełnić zeznanie podatkowej. W drodze wyjątku można wówczas wydłużyć termin płatności, co oznacza, że w tym czasie nie dochodzi do naliczania zaległości podatkowej.

Kiedy można umorzyć odsetki od zaległości podatkowych?

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych może nastąpić na wniosek podatnika zgodnie z art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Z takiej możliwości skorzystać można jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy powodem umorzenia jest interes publiczny lub istotny interes samego podatnika. W celu uzyskania zwolnienia niezbędna jest dogłębna analiza sytuacji podatnika. Pod lupę brane są źródła dochodów, historia finansowa itd. Następnie niezbędne jest uzupełnienie dokumentacji i złożenie wyjaśnień przez podatnika.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, podatnik zwolniony jest ze spłaty odsetek na zwłokę. Należy podkreślić, że zwolnienie to obowiązuje do dnia złożenia wniosku o ulgę włącznie. Oznacza to, że zaległość podatkowa wciąż istnieje i odsetki za zwłokę są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym został wystosowany wniosek.

Kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych spełnia wyłącznie funkcję informacyjną i został przygotowany jedynie do użytku prywatnego. BiznesFinder.pl nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykorzystania narzędzia do obliczenia wysokości odsetek. Otrzymane wartości są orientacyjne i mogą być zaokrąglone.

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter