Hotele, pensjonaty, miejsca noclegowe. Jakie są nowe zasady przyjmowania gości?

Hotele, pensjonaty, miejsca noclegowe. Jakie są nowe zasady przyjmowania gości?

Obecnie zostały wprowadzone nowe zasady przyjmowania gości w hotelach, pensjonatach, a także wszystkich innych ośrodkach noclegowych. Ich celem jest minimalizowanie ryzyka zakażenia. Wiele osób zastanawiało się, jak obecna sytuacja zmieni nastawienie Polaków do wypoczynku – czy będą obawiali się wyjechać na wakacje i wynająć pokój w hotelu, czy wręcz przeciwnie – będą chcieli jak najszybciej zarezerwować nocleg i udać się na urlop. Prowadzisz hotel? Przeczytaj, jak się przygotować.

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom hotelu?

Dziś tak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zarówno pracowników, jak i gości hoteli czy pensjonatów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, które muszą zostać wprowadzone w miejscach noclegowych zgodnie z wytycznymi Rządu.

Zachowanie odległości – ograniczenie liczby osób

Ustal obowiązki i podziel pracę tak, by pracownicy przebywający w danym momencie na terenie obiektu, mogli zachować bezpieczną odległość – w zakładach pracy jest to minimum 1,5 metra. W miejscach takich jak stołówki pracownicze czy szatnie odległość powinna wynosić minimum 2 metry. W celu ograniczenia przebywania wielu osób w jednym pomieszczeniu należy, np. wprowadzić różne godzin przerw.

Zapewnienie środków ochrony indywidualnej

Musisz zadbać o wyposażenie pracowników w:

 • maski ochronne,
 • rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk,
 • nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie potrzeby).

Poza wyposażeniem w środki ochrony musisz zapewnić m.in. regularne wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

Poinformowanie pracowników

Przygotuj zalecenia dla pracowników. Koniecznie przekaż im oficjalny komunikat o:

 • Obowiązkowym myciu rąk po przyjściu do pracy i przed rozpoczęciem obowiązków – oraz regularnej dezynfekcji rąk w ciągu dnia.
 • Noszeniu osłony nosa i ust oraz rękawic podczas wykonywania obowiązków.
 • Zachowaniu bezpiecznej odległości między współpracownikami i klientami.
 • Niedotykaniu okolic twarzy oraz zasłanianiu nosa i usta łokciem lub chusteczką podczas kichania bądź kaszlu.
 • Regularnej dezynfekcji często dotykanych powierzchni na stanowiskach pracy jak słuchawka telefonu, klawiatura, myszka, blat biurka.
 • Regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych jak klamki, poręcze, blaty.
 • Unikaniu dojazdu do pracy komunikacją miejską, jeśli jest taka możliwość.

Ograniczenie kontaktów

W miarę możliwości wykorzystuj inne środki komunikacji takie jak telefony czy poczta elektroniczna. Ogranicz spotkania i narady do minimum – jeśli już, to przy otwartych oknach i zachowaniem odległości między pracownikami.

Jeśli masz taką możliwość, ogranicz kontakt osób narażonych na zachorowanie, czyli po 60. roku życia i przewlekle chorych z innymi współpracownikami oraz klientami.  

Przygotowanie procedur na wypadek sytuacji awaryjnej

Przygotuj procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i zapewnij skuteczne poinstruowanie pracowników.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak >>


Jak zapewnić bezpieczeństwo w obiekcie?

Gdy prowadzisz hotel lub pensjonat, to zgodnie z nowymi zaleceniami jesteś zobowiązany do m.in.:

 • Umieszczenia w widocznym miejscu informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać  w danej części obiektu. Dostępnych może być jedynie 50% miejsc noclegowych.
 • Umieszczenia dozowników z płynem do dezynfekcji rąk na terenie obiektu, a także instrukcji dotyczących mycia rąk czy zakładania maseczek.
 • Bieżącego dezynfekowania (nie rzadziej niż co godzinę) ogólnych toalet czy często dotykanych powierzchni, jak klamki, uchwyty itd.
 • Sprzątania i dezynfekcji pokoi hotelowych po każdym kliencie.
 • Kontrolowania maksymalnej liczby gości – dodatkowo na terenie hotelu nie mogą przebywać osoby niezakwaterowane.
 • Wyłączenia z użytkowania pomieszczeń takich jak wspólne sale telewizyjne, sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, kasyna, dyskoteki lub wprowadzenie ograniczeń w ich udostępnianiu.

Poza tym rekomendowane jest, np. wprowadzenie sprzedaży maseczek w recepcji. Restauracje oraz bary hotelowe mogą oferować wyłącznie jedzenie na wynos. Goście hotelowi posiłki powinni dostawać do pokoju.

Więcej informacji znajdziesz na gov.pl.

Podziel się