Otwarcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich w nowym reżimie sanitarnym. Jesteś właścicielem? Sprawdź, co musisz wiedzieć

Otwarcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich w nowym reżimie sanitarnym. Jesteś właścicielem? Sprawdź, co musisz wiedzieć

18 maja zostały zniesione kolejne restrykcje wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. W ramach kolejnego etapu „odmrażania gospodarki” zostaną otwarte m.in. salony kosmetyczne i fryzjerskie. Chcesz umówić się na manicure lub podcięcie włosów? Zobacz, jakich zasad będą musiały przestrzegać gabinety kosmetyczne i salony fryzjerskie. Jak obecnie powinna wyglądać organizacja pracy w miejscu tego typu?

Jak powinna wyglądać organizacja pracy w salonie fryzjerskim i kosmetycznym?

Salon fryzjerski i kosmetyczny obecnie powinien działać w trybie zmianowym. W środku godzin otwarcia należy zaplanować przerwę na przewietrzenie i dezynfekcję powierzchni przez zespół kończący zmianę. Osoby pracujące na różnych zmianach nie powinny się kontaktować, aby nie dochodziło do mieszania się pracowników przyporządkowanych do danej zmiany.

Aby zadbać o odpowiednią liczbę osób, które będą w tym samym czasie przebywać w salonie, właściciele powinni rozłożyć w czasie zaplanowane wizyty. W salonie może przebywać jednocześnie tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi. Informację o tym, ilu klientów może przebywać w środku, należy umieścić przed wejściem do salonu. Takie dane warto również zaktualizować na stronie www salonu, w mediach społecznościowych i na profilu w Google Moja Firma.

Pracownikom należy zapewnić takie stanowiska robocze, aby pomiędzy nimi była odległość co najmniej 2 metrów. W przypadku braku takiej możliwości, rekomendowane jest zainstalowanie ekranów ochronnych pomiędzy stanowiskami, wykonanych z materiału nieprzepuszczającego powietrze.

Z przestrzeni wspólnych należy usunąć zbędne przedmioty - sztuczne kwiaty, lampy, świece, zwisające kotary, ulotki i materiały reklamowe. W pomieszczeniach dla personelu a także przy recepcji oraz przy wejściu do salonu powinno się umieścić płyn do dezynfekcji. W przypadku, gdy klienci muszą podpisać odpowiednią zgodę na wykonanie zabiegu, należy zapewnić im zdezynfekowane długopisy.  


Wyprzedź konkurencję dzięki Google Moja Firma. Sprawdź jak>>


O czym należy pamiętać podczas pracy w salonie fryzjerskim i kosmetycznym?

Przyjmowanie klientów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub za pomocą innych środków zdalnych. Klient powinien zostać poinformowany o tym, że nie może przyjść na wizytę, jeśli:

  • występują u niego objawy choroby zakaźnej,
  • jest w trakcie odbywania izolacji lub kwarantanny,
  • mieszka z osobą, która jest w trakcie odbywania izolacji lub kwarantanny,
  • w ciągu ostatniego tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie lub skierowaną do izolacji.
Pracownicy powinni (w przypadku, gdy jest to możliwe) używać ręczników oraz peleryn jednorazowych. Ręczniki i peleryny wielorazowe powinny być wymieniane po każdym kliencie i prane w temperaturze 600 stopni. 
Po zakończeniu wizyty konieczne jest sprzątnięcie i dezynfekcja powierzchni dotykowych na stanowisku, na którym przebywał klient a także narzędzi kosmetycznych i fryzjerskich, których używał pracownik. Od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta powinno minąć tyle czasu, ile wymagane jest przy użyciu danego środka do dezynfekcji, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.

Konieczne jest również sprzątanie salonu, mycie wodą z detergentem lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w salonie co najmniej 2 razy na zmianę.

Jakich zasad musi przestrzegać obsługa salonu oraz klienci?

Klient po wejściu do gabinetu lub salonu musi umyć lub zdezynfekować ręce. Powinien mieć on również maseczkę i rękawiczki ochronne, chyba że uniemożliwiają one wykonanie usługi. Podczas wizyty nie może on korzystać z telefonu komórkowego.

Pracownicy również powinni nosić rękawiczki a także osłonę nosa i ust, a jeśli zabieg tego wymaga - również gogle oraz przyłbice. Po zakończonej wizycie pracownik powinien zdjąć rękawiczki i wrzucić je do kosza, a następnie umyć, osuszyć i zdezynfekować ręce.

Zaleca się świadczenie usług w salonie z wyłączeniem profesjonalistów pracujących na sesjach zdjęciowych, backstage’ach i pokazach zawodowych. Rekomendowane jest również mierzenie temperatury pracowników przed rozpoczęciem zmiany (za ich zgodą).

Co robić w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika?

Pracownicy salonów fryzjerskich i kosmetycznych powinni zostać poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, a zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów, które mogłyby sugerować zarażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

W tym czasie należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Co robić w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta?

W przypadku stwierdzenia wyraźnych objawów choroby u klienta, nie powinien on zostać wpuszczony na teren obiektu. Taka osoba powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem.

Jeśli objawy wystąpiły podczas wizyty, należy zgłosić incydent kierownikowi obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych. Należy również ustalić listę pracowników i klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała dana osoba i zalecić im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.


Źródło: gis.gov.pl

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas