Jaką pomoc z Tarczy Antykryzysowej może uzyskać pracodawca, wprowadzając obniżony wymiar czasu pracy?

Jaką pomoc z Tarczy Antykryzysowej może uzyskać pracodawca, wprowadzając obniżony wymiar czasu pracy?

Obniżony wymiar czasu pracy przez pracodawcę to wymiar czasu pracy pracownika obniżony z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o maksymalnie 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.

Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (2020 r. – 2600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenia pracowników są dofinansowywane na wniosek pracodawcy ze środków FGŚP do 1/2 ich wysokości, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (40% przeciętnego wynagrodzenia to kwota 2079,43 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorcy przysługuje także świadczenie na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne ww. pracowników należnych od pracodawcy.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł za czwarty kwartał 2019 r.).

Autor: Mateusz Brząkowski

Artykuł pochodzi z portalu kancelarii Wardyński i Wspólnicy AgainstCovid.law o prawnych aspektach pandemii.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas