Szkolenia BHP – o czym powinieneś wiedzieć?

Szkolenia BHP – o czym powinieneś wiedzieć?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia BHP jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków przez pracownika. Ponadto jest on zobowiązany do powtarzania kursu co 1-6 lat w zależności od posiadanego stanowiska. Dowiedz się, czym charakteryzuje się wstępne i okresowe szkolenie BHP, co ile trzeba je powtarzać i kiedy powinno być przeprowadzone.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy możemy podzielić na wstępne i okresowe. Pierwsze z nich jest warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania obowiązków. Przeprowadzane jest w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego przez pracodawcę lub inną wykwalifikowaną osobę. Wstępne szkolenie BHP jest obowiązkowe. W jego trakcie należy poinformować pracownika o ogólnych przepisach BHP, regulaminie zakładu pracy, a także zagrożeniach i czynnikach szkodliwych, na które może być on narażony. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe BHP mają na celu przypomnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą być one prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy należy je powtarzać co 1-6 lat, przy czym pierwsze szkolenie powinno się przeprowadzić do 6 miesięcy od zatrudnienia w przypadku stanowisk kierowniczych i do roku –  w przypadku pozostałych stanowisk. Szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem, a jego zaliczenie potwierdza pisemne oświadczenie, które, podobnie jak szkolenie wstępne, dołącza się do akt pracowniczych.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Jak przebiega szkolenie BHP?

Szkolenie rozpoczyna rozmowa z pracownikiem na temat jego obowiązków i przydzielonego miejsca pracy. Szkolący tłumaczy pracownikowi, na czym będzie polegała jego praca i w jaki sposób powinien ją wykonywać. Przedstawia również zagrożenia, które mogą występować na danym stanowisku pracy, a także sposoby na niwelowanie ryzyka tak, aby nie dopuścić do powstania niebezpiecznych sytuacji. Pracownik jest również informowany o metodach pierwszej pomocy. Następnie osoba szkolona powinna wykonać pracę zgodnie z zaleceniami w celu weryfikacji, czy dana czynność jest robiona poprawnie. 

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od dotychczasowego stażu pracy pracownika i rodzaju zagrożeń występujących na danym stanowisku. Pozytywny wynik egzaminu końcowego jest podstawą do dopuszczenia pracownika do pracy. Po zakończeniu szkolenia konieczne jest podpisanie oświadczenia.

Jak często powtarzać szkolenie BHP?

Szkolenia BHP należy powtarzać w celu utrwalenia wiedzy i przedstawienia ewentualnych zmian. To, jak często należy przeprowadzać kurs, zależy od rodzaju i warunków pracy:

  • Raz na 1 rok: pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonują prace szczególnie niebezpieczne dla zdrowia

  • Raz na 3 lata: pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze

  • Raz na 5 lat: mistrzowie i brygadziści, pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci i konstruktorzy maszyn, pracownicy służby BHP, pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia

  • Raz na 6 lat: pracownicy administracyjno-biurowi i pozostali

Czy szkolenie BHP może odbyć się poza godzinami pracy pracownika?

Zgodnie z Kodeksem pracy szkolenia BHP powinny odbywać się w czasie pracy. W sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości zorganizowania szkolenia w tym czasie, odbycie kursu jest liczone jako praca w godzinach nadliczbowych i podlega wynagrodzeniu. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może również udzielić urlopu – musi to zrobić do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli szkolenie BHP pracownika odbywało się w weekend, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy w trakcie tygodnia udzielony do końca okresu rozliczeniowego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas