Międzynarodowe certyfikaty z dziedziny finansów i rachunkowości kluczem do kariery zawodowej

Międzynarodowe certyfikaty z dziedziny finansów i rachunkowości kluczem do kariery zawodowej

Każdy, kto poważnie myśli o karierze zawodowej, musi się kształcić. Certyfikaty zawodowe są najlepszym potwierdzeniem umiejętności pracownika, ułatwiają zdobycie lepszego stanowiska i usprawniają pracę. Planujesz karierę w finansach? Sprawdź, jakie kwalifikacje możesz zdobyć, aby wzbogacić swoje umiejętności. Przeczytaj, czym charakteryzują się certyfikaty CFA, ACCA, CIMA i CIA.

Chartered Financial Analyst (CFA)

CFA jest najbardziej prestiżową kwalifikacją z dziedziny doradztwa inwestycyjnego. Jest ona przeznaczona dla osób pracujących w instytucjach związanych z ryzykiem finansowym. Egzamin CFA składa się z trzech etapów i obejmuje zakres tematyczny oparty na dokumencie Body of Knowledge, który jest przygotowywany przez specjalistów z całego świata.

Od kandydatów oczekuje się wiedzy z zakresu etyki zawodowej, zarządzania portfelem, finansów przedsiębiorstw, rynków i instrumentów finansowych, mikro- i makroekonomii, analizy sprawozdań finansowych, szacowania oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka, porównywania możliwości inwestycyjnych, wydawania rekomendacji inwestycyjnych i zastosowania zasad etycznych w praktycznych sytuacjach.

Egzaminy CFA są organizowane w wybranych placówkach na całym świecie na początku czerwca i na początku grudnia. Można je zdawać tylko w języku angielskim. Tytuł CFA otrzymują osoby, które zaliczyły wszystkie 3 etapy egzaminu, posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie inwestycyjne i przystąpią do CFA Institute oraz lokalnego oddziału organizacji. Na zdobycie certyfikatu trzeba poświęcić minimum 3 lata i około 20 tys. zł.


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

ACCA jest jednym z najpopularniejszych kwalifikacji zawodowych z zakresu rachunkowości. Kandydaci, którzy przystępują do egzaminu powinni posiadać wiedzę z takich dziedzin, jak podatki, prawo, audyt czy analiza biznesowa. Na egzaminie jest również sprawdzana umiejętność stosowania posiadanej wiedzy i wyciągania na jej podstawie odpowiednich wniosków.

Aby otrzymać certyfikat należy zdać pozytywnie 14 egzaminów, posiadać 3-letnią praktykę zawodową i przejść przez Professional Ethics Module. Egzaminy ACCA odbywają się w czerwcu i grudniu w ośrodkach na całym świecie. W Polsce są one organizowane w Krakowie i w Warszawie. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w języku angielskim.

Na przygotowanie do certyfikatu trzeba poświęcić 2-3 lata i około 30 tys. zł. Ponadto, aby utrzymać status członka ACCA, niezbędne jest stałe rozwijanie umiejętności.

The Chartered of Management Accountants (CIMA)

CIMA jest to profesjonalna kwalifikacja biznesowa z zakresu rachunkowości zarządczej. Kandydat, który ubiega się o certyfikat CIMA powinien posiadać wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej, ekonomiki przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego, zarządzania przedsiębiorstwem, prawa i podatków.

Aby otrzymać certyfikat należy zdać 15 egzaminów podzielonych na kilka poziomów. Pierwszy etap można zaliczać w formie komputerowej przez cały rok, następne – w maju i listopadzie. Należy również posiadać wyższe wykształcenie i przynajmniej 3 lata doświadczenia w pracy związanej z zakresem tematycznym egzaminu. Kandydaci, którzy ukończyli studia ekonomiczne lub finansowe, mogą uzyskać zwolnienie z 5 egzaminów, zwolnienie obejmuje również absolwentów studiów MBA - ci nie muszą zaliczać aż 11 egzaminów.

Zdobycie kwalifikacji CIMA trwa od 2 do 4 lat i kosztuje około 30 tys. zł.

Certified Internal Auditor (CIA)

CIA jest to kwalifikacja, która obejmuje zakres materiały niezbędny w pracy audytora wewnętrznego. Jest ona wskazana szczególnie dla osób, które planują karierę w zakresie audytu, pełniących stanowiska kontrolera oraz dyrektora finansowego.

Aby zdobyć certyfikat CIA należy zdać 4 egzaminy z zakresu aktualnej praktyki audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i zasad działania kontroli wewnętrznej. Egzaminy są przeprowadzane w języku polskim. Testy komputerowe odbywają się przez cały rok. Kandydat, który pozytywnie ukończy wszystkie 4 etapy, posiada ukończone studia wyższe, ma co najmniej 2-letni straż pracy w audycie i posiada referencje potwierdzające nienaganną postawę zawodową może otrzymać certyfikat CIA.

Zdobycie kwalifikacji zajmuje przeważnie 1-2 lata i kosztuje około 9 tys. zł.

Kto może ubiegać się o certyfikat księgowy?

O certyfikat mogą się ubiegać osoby, które:

  • posiadają trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku ekonomicznym 
  • posiadają trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości
  • posiadają dwuletnie doświadczenie w księgowości, wykształcenie co najmniej średnie i złożyły egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy z wynikiem pozytywnym
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu

Za wspomnianą powyżej praktykę w księgowości uważa się wykonywanie takich czynności, jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych.

Dlaczego warto zdobyć certyfikat?

Każdy, kto poważnie myśli o karierze, musi się kształcić. Certyfikaty zawodowe są najlepszym potwierdzeniem umiejętności pracownika. Ich zdobycie ułatwia karierę i jest sygnałem dla przyszłego pracodawcy, że ma on do czynienia z poważnym kandydatem. Wielu menadżerów zwraca na nie uwagę w procesach rekrutacyjnych, na niektórych stanowiskach posiadanie certyfikatu jest wręcz wymagane – szczególnie, jeśli staramy się o pracę w międzynarodowej organizacji.

Umiejętności zdobyte podczas nauki przygotowują do pracy, ułatwiają podejmowanie decyzji i pozwalają spojrzeć na pojawiające się w pracy problemy z wielu perspektyw. Zdobycie certyfikatu daje jego właścicielowi pewność siebie i większy komfort, ponieważ pracując, porusza się po obszarach, które już zna i rozumie.

Przed rozpoczęciem nauki warto się jednak zastanowić. Szkolenia i kursy wymagają wiele czasu, pieniędzy i wysiłku. Są one przeznaczone dla osób, które chcą się kształcić i dokładnie wiedzą, jaką ścieżką zawodową chcą podążać. Dlatego zanim zapiszemy się na kurs, przeanalizujmy, czy zdobycie certyfikatu pozwoli nam na awans lub znalezienie lepszej pracy.

Podziel się