Jak zarejestrować kasę fiskalną?

Jak zarejestrować kasę fiskalną?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jeśli kwota obrotu z tytułu sprzedaży przekroczyła 20 000 złotych. Jakich obowiązków należy dopełnić po zakupie kasy? Piszemy o tym poniżej.

Strony www Strony www

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Według rozporządzenia Ministerstwa Finansów obowiązek posiadania kasy fiskalnej powstaje, jeśli kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym roku podatkowym przekroczyła 20 000 złotych. Ponadto rozporządzenie wymienia rodzaje dostaw i usług, które obowiązkowo muszą być rejestrowane na kasie. Są to m.in. usługi w zakresie:

  • przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej,

  • przewozów osób i ich bagażu podręcznego taksówkami,

  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,

  • badań i przeglądów technicznych pojazdów,

  • doradztwa podatkowego,

  • fryzjerstwa, kosmetyki i kosmetologii.

Gdzie można zarejestrować kasę fiskalną?

Kasę fiskalną rejestruje się w urzędzie skarbowym. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, zgłoś się do placówki właściwej dla twojego miejsca zamieszkania. Z kolei osoby, które prowadzą firmę jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej powinny zgłosić się do urzędu właściwego dla siedziby podmiotu. A co jeśli nie masz siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce? Wówczas kasę fiskalną zarejestrujesz w II urzędzie skarbowym w Warszawie.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Ile kosztuje rejestracja kasy fiskalnej?

Rejestracja kasy fiskalnej jest całkowicie darmowa. Będziesz musiał zapłacić jedynie za fiskalizację kasy. Dodatkowe opłaty mogą się również wiązać z ustanowieniem pełnomocnictwa.

Rejestracja kasy fiskalnej krok po kroku

  1. Złożenie zawiadomienia w urzędzie skarbowym. Pierwszym krokiem jest zawiadomienie urzędu o tym, że planujesz używać kasy fiskalnej. W zawiadomieniu musisz podać liczbę kas, które będziesz wykorzystywać oraz wskazać adres ich instalacji. Dokument można złożyć osobiście, złożyć elektronicznie lub wysłać pocztą.

  2. Zamówienie fiskalizacji kasy u serwisanta. Fiskalizacja kasy to czynność, która rozpoczyna pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Serwisant dokona fiskalizacji, wpisze twój numer NIP do pamięci kasy i prześle zgłoszenie serwisu do urzędu skarbowego.

  3. Wypełnienie formularza „Zgłoszenie danych dotyczących kasy”. Formularz musisz złożyć do urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

  4. Rejestracja kasy przez urząd skarbowy i przesłanie numeru ewidencyjnego. Po sprawdzeniu przez prawidłowości zgłoszeń urząd prześle ci zawiadomienie o zarejestrowaniu kasy i nadanym jej numerze ewidencyjnym. Numer należy nanieść w książce kasy oraz na obudowę kasy.

Kiedy należy powiadomić urząd o ewentualnych zmianach w danych?

Jeśli miejsce używania kasy fiskalnej ulegnie zmianie, masz 7 dni, aby poinformować właściwy urząd skarbowy. W tym celu powinieneś wykorzystać zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy.

Jeśli zmienisz firmę, która jest serwisantem twoich kas, również masz tydzień, aby zgłosić zmianę w urzędzie.

Jeśli zmieni się twój urząd skarbowy, w ciągu 7 dni powinieneś złożyć do nowego urzędu wniosek o zarejestrowanie kasy pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter