Co to jest Innovation Box?

Co to jest Innovation Box?

Innovation Box to ulga podatkowa, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Jest to korzystna opcja dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z praw własności intelektualnej. Przeczytaj, na czym polega Innovation Box. Sprawdź, czy aby skorzystać z ulgi, niezbędne jest prowadzenie dokładnej ewidencji. Dowiedz się, na czym polega Innovation Box i kto dokładnie może z tego skorzystać i na jakich zasadach.

Strony www Strony www

Na czym polega Innovation Box?

Innovation Box to ukłon w stronę działalności badawczo – rozwojowej. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zastosowanie niższego – 5-procentowego podatku od dochodów, które uzyskane są z wybranych praw własności intelektualnej.

Celem ustawy o innowacyjności jest stworzenie z Polski miejsca, które sprzyja prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej. Jest to atrakcyjna propozycja, zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych podmiotów. Często zdarza się, że prawa własności intelektualnej odpływają do innych krajów. Powód jest prosty – korzystniejsze opodatkowanie. Ma to ulec zmianie.

Jaki jest mechanizm ulgi?

Podstawa opodatkowania to suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, które osiągnięte zostały w roku podatkowym. Iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągnięty w roku podatkowym oraz wskaźnik Nexus – wzór zamieszczony w ustawie CIT – daje wysokość dochodu.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Wzór Nexus odwołuje się do dwóch kwestii: kosztów, które poniesione zostały na rzecz prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz kosztów związanych z nabyciem wyników prac badawczo-rozwojowych. W wypadku, w którym pierwsza kategoria kosztów przeważa wynik wskaźnika, będzie korzystniejszy.

Czy podatnik musi prowadzić ewidencję?

Wymagana jest szczegółowa ewidencja podatkowa. Ewidencja ta powinna być sporządzona w taki sposób, aby umożliwić obliczenie podstawy opodatkowania – w tym także powiązanie ponoszonych kosztów prac o charakterze badawczo-rozwojowym z osiąganymi dochodami na prawach Innovation Box. Warto pamiętać, że nowa ulga to nie obowiązek, ale prawo. Każdy może zadecydować indywidualnie, czy chce z niego skorzystać. W przypadku problemów zawsze można skorzystać z usług księgowych.

Jeżeli na podstawie ksiąg rachunkowych lub osobnej ewidencji, nie jest możliwe ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik musi zapłacić podatek na zasadach ogólnych bądź w oparciu o podatek liniowy – zależy którą formę opodatkowania wybrał wcześniej dla swojej firmy.

Dla kogo przeznaczona jest ulga?

Preferencyjne opodatkowanie dotyczy kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli:

  • patentów;

  • praw ochronnych na wzór użytkowy;

  • praw wynikających z rejestracji wzoru przemysłowego;

  • praw z rejestracji topografii układu scalonego;

  • dodatkowych praw ochronnych dla patentu na produkt leczniczy bądź na produkt ochrony roślin,

  • praw z rejestracji produktu leczniczego oraz produktu leczniczego weterynaryjnego, który dopuszczony został do obrotu;

  • wyłącznych praw, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. traktującym o ochronie prawnej odmian roślin;

  • autorskich praw do programu komputerowego.

Należy podkreślić, że mniejsza stawka podatku dotyczy tego dochodu z praw własności intelektualnej, który wypracowany jest w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Nie dotyczy ona zatem każdego dochodu z praw własności intelektualnej. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas