Split payment. Poznaj nową metodę rozliczania VAT

Split payment. Poznaj nową metodę rozliczania VAT

1 lipca 2018 roku weszły w życie nowe przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności dla firm. Split payment jest rozwiązaniem, które stosuje już kilka krajów europejskich. Rekomendowane jest ono przez Unię Europejską, a jego cel to uszczelnienie systemu podatkowego w danym kraju. Sprawdź, co to za metoda i przekonaj się, czy ułatwi ona życie przedsiębiorcom.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co to jest split payment?

Split payment to mechanizm podzielonej płatności, który został stworzony, aby zapobiegać oszustwom VAT. Jego wprowadzenie oznacza, że płatność zostaje rozdzielona na dwa rachunki. Kupujący dokonuje przelewu na dwa rachunki sprzedawcy – kwota podatku VAT wpływa wówczas na specjalny rachunek VAT, natomiast kwota netto zostaje przekazana na rachunek podstawowy.

Rachunek VAT zostaje wydzielony z rachunku podstawowego. Do wydzielenia dochodzi nawet, gdy przedsiębiorca posiada kilka rachunków rozliczeniowych. Każdy z nich traktowany jest indywidualnie. Rachunek VAT uniemożliwia swobodne dysponowanie środkami, które zostały zgromadzone na koncie. Oczywiście środki te należą do właściciela, jednak ma on do nich ograniczony dostęp.

Split payment obejmuje sprzedaż usług i towarów, które zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w przypadku gdy wartość transakcji brutto wynosi 15 000 zł lub przekracza tę kwotę, przy czym zarówno sprzedawca, jak i odbiorca są podatnikami VAT. 

Split payment,  a obowiązki sprzedawcy i nabywcy

Warto pamiętać, że podatnik sprzedający towary lub usługi zawarte w załączniku nr 15, oraz spełniający pozostałe warunki, jest zobowiązany do wpisania na fakturze informacji o dokonaniu podzielonej płatności.

W przypadku, gdy na fakturze zabraknie takiego oznaczenia, podatnik możliwa jest jej korekta. W tym celu podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. Również nabywca faktury może dokonać poprawek dzięki wystawieniu noty korygującej.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Jeśli mimo braku odpowiedniego oznaczenia nie zostaną wprowadzone poprawki, wówczas na podatnika może zostać nałożone zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty, która znajduje się na fakturze. W przypadku rozliczenia w formie kompensaty nie ma obowiązku zastosowania metody split payment.

W przypadku, gdy nabywca nie zrealizuje płatności za pomocą metody podzielonej płatności, organ podatkowy nałoży na niego sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na zakupione towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15.

Zalety split payment

Warto zapoznać się z korzyściami, jakie związane są z systemem – można skonsultować się z biurem podatkowym. Dla podatników, którzy dostosują się do mechanizmu split payment, przygotowane zostały udogodnienia. Najistotniejszym z nich jest brak zastosowania przepisów o solidarnej odpowiedzialności, czyli przepisów, które mogą obarczyć nabywcę odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy.

Kolejną zaletą jest przejrzystość. Korzystanie z mechanizmu split payment jest istotnym argumentem, który pozwala wykazać, że nabywca dołożył wszelkich starań, aby transakcja z kontrahentem przebiegała starannie.

Dogodnością jest również szybki zwrot różnicy podatku u podatnika korzystającego z systemu podzielonej płatności. Zwrot podatku VAT nastąpi w przyspieszonym terminie – urząd skarbowy będzie miał jedynie 25 dni na rozliczenie.

Pamiętaj, że podatnik zawsze może wystąpić z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych z rachunku VAT na rachunek bankowy, który prowadzony jest dla celów działalności gospodarczej. Na decyzję naczelnika urzędu skarbowego podatnik będzie musiał czekać do 60 dni. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas