Split payment. Poznaj nową metodę rozliczania VAT

Split payment. Poznaj nową metodę rozliczania VAT

Od 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności dla firm. Split payment jest rozwiązaniem, które stosuje już kilka krajów europejskich. Rekomendowane jest ono przez Unię Europejską, a jego cel to uszczelnienie systemu podatkowego w danym kraju. Sprawdź, co to za metoda i przekonaj się, czy ułatwi ona życie przedsiębiorcom.

Co to jest split payment?

System podzielonej płatności będzie dotyczył nabywców, którzy dostaną fakturę z wykazaną kwotą podatku. Płatność za zobowiązanie będzie wówczas dokonywana na dwa rachunki bankowe. Kwota zostanie podzielona na:

  • wartość netto, która przelana zostanie bezpośrednio na konto bankowe dostawcy;
  • wartość VAT, która trafi do specjalnego konta VAT dostawcy – dostęp do tego konta będzie ograniczony.

Split payment obejmie jedynie transakcje dokonywane B2B – pomiędzy jedną a drugą firmą. Nie będzie on dotyczył transakcji dokonywanych pomiędzy firmą a osobą prywatną (B2C). Trzeba także podkreślić, że wybór pozostawiony został przedsiębiorcy – system jest dobrowolny.

Rachunek VAT

Rachunek VAT będzie można założyć w banku lub w SKOK-u. Dostępny on będzie dla każdego podatnika, a jednym z założeń jest neutralność finansowa – prowadzenie rachunku VAT jest zwolnione z jakichkolwiek kosztów. Kolejnym ułatwieniem jest brak dodatkowych umów. Wszystko po to, aby zachęcić podatnika do korzystania z nowego systemu.

Na rachunek bankowy, który dedykowany jest rozliczeniom mechanizmu split payment, będą mogły wpływać tylko pieniądze z tytułu podatku VAT. Art. 62b ust. 1 wskazuje, jakie środki mogą być wpłacane na rachunek VAT:

  • zapłata, która odpowiada kwocie podatku od towarów i usług płaconej przez dostawców w systemie split payment;
  • przelewy z jednego rachunku VAT na drugi rachunek VAT – o ile oba rachunki założone są w jednym banku;
  • wpłata kwoty podatku od towarów i usług przy użyciu komunikatu przez podatników określonych w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT na rzecz płatników określonych w art. 17a tej samej ustawy;
  • zwrot podatku VAT przez urząd skarbowy oraz w przypadku wystawienia faktury korygującej, która zmniejsza podstawę opodatkowania, kiedy w pierwotnej fakturze zastosowano mechanizm split payment.

Istotne jest, że według ustawy urząd skarbowy nie ma dostępu do rachunku VAT i nie może samodzielnie dysponować środkami, które zgromadzone są na tym rachunku.

Zalety split payment

Warto zapoznać się z korzyściami, jakie związane są z systemem – można skonsultować się z biurem podatkowym. Dla podatników, którzy dostosują się do mechanizmu split payment, przygotowane zostały udogodnienia. Najistotniejszym z nich jest brak zastosowania przepisów o solidarnej odpowiedzialności, czyli przepisów, które mogą obarczyć nabywcę odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy.

Kolejną zaletą jest przejrzystość. Korzystanie z mechanizmu split payment jest istotnym argumentem, który pozwala wykazać, że nabywca dołożył wszelkich starań, aby transakcja z kontrahentem przebiegała starannie.

Dogodnością jest również szybki zwrot różnicy podatku u podatnika korzystającego z systemu podzielonej płatności. Zwrot podatku VAT nastąpi w przyspieszonym terminie – urząd skarbowy będzie miał jedynie 25 dni na rozliczenie.

Pamiętaj, że podatnik zawsze może wystąpić z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych z rachunku VAT na rachunek bankowy, który prowadzony jest dla celów działalności gospodarczej. Na decyzję naczelnika urzędu skarbowego podatnik będzie musiał czekać do 60 dni. 

Podziel się