Kiedy warto przeprowadzić zmianę formy opodatkowania w firmie?

Kiedy warto przeprowadzić zmianę formy opodatkowania w firmie?

Podjęcie decyzji o sposobie rozliczania się z fiskusem jest dla przedsiębiorcy jednym z najważniejszych kroków rzutujących na późniejszą kondycję finansową firmy oraz jej możliwości rozwojowe. Dana forma opodatkowania oznacza bowiem konkretne obciążenia uiszczane w konkretnych terminach. Zmiana tej formy jest możliwa, ale trzeba trzymać się zasad. Dziś podpowiadamy kiedy najlepiej zmienić formę opodatkowania w firmie.

Kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Jeszcze do końca 2018 roku przedsiębiorca mógł zmienić formę opodatkowania tylko w początku nowego roku podatkowego – konkretnie do 20 stycznia. Zmiany te odnoszą się do sposobu prowadzenia księgowości i zasad płacenia zaliczek mogą dotyczyć m.in. terminów uiszczania zaliczek, formy opodatkowania PIT, terminu rozliczenia VAT, formy księgowania obrotów czy powrotu do zwolnienia z VAT. W 2019 r. zoptymalizowano przepisy i obecnie zmiany można dokonać do 20 dnia w miesiącu następującym po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu w roku jeżeli chcemy dokonać zmiany w zakresie podatku liniowego, ryczałtu lub zasad ogólnych. Przedsiębiorcy, których podstawową metodą rozliczenia jest karta podatkowa wciąż utrzymują termin do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Jeżeli nie mamy pewności, co dalej z naszą formą opodatkowania, najlepiej jest spytać o zalety i wady konkretnych rozwiązań w biurze rachunkowym.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Warto zapamiętać: zmiana formy opodatkowania przysługuje przedsiębiorcy wyłącznie raz w roku; podjęta decyzja obowiązuje już do końca bieżącego roku kalendarzowego. Jeżeli w danym miesiącu 20 dzień jest dniem wolnym od pracy, to ostateczną datą podjęcia decyzji staje się kolejny dzień roboczy. Decyzję należy zgłosić bezpośrednio do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

Formy opodatkowania i ich zalety

Wśród dostępnych osobie prowadzącej działalność gospodarczą form opodatkowania znajdziemy cztery metody rozliczania się z fiskusem. Są to: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa. Przyjrzyjmy się im pokrótce, zobaczymy kiedy przedsiębiorca może zdecydować się na wybór jednej z nich.

  • Zasady ogólne – polegają na progresywnym rozliczaniu się według dwóch skal z limitem finansowym: 18% podatku przy dochodzie o wysokości 85 528 zł i 32% powyżej tej kwoty. Formę cechuje szeroki zakres ulg i przywilejów, w tym rozliczanie się z współmałżonkiem lub jako samotny rodzic, ulgi na dziecko, internet, odliczenie strat z ubiegłego roku, rehabilitacja, ponadto odliczenie kosztów przychodu lub zwolnienie z podatku, jeśli przychód był poniżej 8 000 zł. itp. Forma ta przydatna jest dla przedsiębiorcach o niskich dochodach i nie planujących rozwoju w oparciu o środki bankowe.
  • Podatek liniowy – forma rozliczenia o podatku w wysokości 19% bez limitu dochodu z założeniem, że przy braku dochodu przedsiębiorca podatku nie płaci w ogóle. Rozliczający się tak przedsiębiorca poza możliwością odliczenia straty z lat ubiegłych nie ma ulg, zapłaci jednak takie same składki na opiekę zdrowotną i ubezpieczenia społeczne jak osoba rozliczająca się w skali podatkowej.
  • Ryczałt ewidencjonowany – forma uproszczonego rozliczenia polegająca na wyliczeniu procentu od przychodów, niezależnie od ich kosztów uzyskania. Limit przychodów dla tej formy wynosi 250 000 euro niezależnie od formy przedsiębiorstwa (zaleta dla osób prowadzących spółki). Możliwość rozliczania się na ryczałt ograniczona jest branżą przedsiębiorcy, nie skorzystają tu m.in. aptekarze, właściciele kantorów czy lombardów. Jest za to szeroka skala stawek dokładne dopasowana do śrdnich przychodów osiąganych w poszczególnych branżach uprawnionych do rozliczania. 
  • Karta podatkowa – prosta forma rozliczenia bez konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych i o stałej, niezależnej od dochodu wysokości podatku określanej dla poszczególnych branż przez naczelnika US. Skorzystać z niej mogą m.in. usługodawcy oferujący korepetycje, rozrywkę, usługi transportowe, weterynaryjne, medyczne, opiekę nad dziećmi, a także handlowcy (wyroby spożywcze i nieżywnościowe z wyłączeniami). Możliwość rozliczenia na kartę wiąże się z limitem pracowników, za to, poza koniecznością prowadzenia ksiąg, zwalnia też z obowiązku wpłacania zaliczek.

Po co zmieniać formę opodatkowania?

Formę opodatkowania warto jest zmienić z prozaicznego powodu – mniej zapłaconego podatku to większy zysk w kieszeni przedsiębiorcy. To jednak nie jedyny powód – dopasowanie formy jest jednym z instrumentów skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej: pozwala na lepsze dopasowanie się do profilu obecnie wykonywanej działalności, umożliwia też dopasowanie obciążeń do własnych możliwości, a więc i zachowania płynności finansowej – ergo – wiarygodności przedsiębiorstwa. Zmiany warto rozważyć, gdy dotychczasowa forma zaczyna być przeszkodą w płynnym prowadzeniu firmy, osiągamy zmniejszone dochody lub planujemy zmianę profilu działalności. 

Podziel się