O czym powinien pamiętać przedsiębiorca na koniec roku?

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca na koniec roku?

Koniec roku to dla jednych czas szykowania się do świąt, Sylwestra i zabaw karnawałowych, dla innych zaś czas podsumowań. I nie chodzi tu o zebranie osiągnięć osobistych w mijającym roku, ale o prozę życia: dla przedsiębiorców to okres zamknięcia roku podatkowego. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze kwestie, o których trzeba pamiętać na koniec roku prowadząc firmę.

Strony www Strony www

Rozliczenie KPiR

Przedsiębiorcy prowadzący rozliczenia księgowe przy pomocy księgi przychodów i rozchodów na koniec roku podatkowego powinni zadbać o jej rozliczenie i zamknięcie. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie), spółek cywilnych, jawnych i partnerskich osób cywilnych rozliczających się w skali podatkowej PIT lub według 19% podatku liniowego, a uzyskujących do 2 mln euro (9 375 950 zł wg kursu euro podanego przez NBP 16.01.2023 r.) przychodów netto z tytułu sprzedaży towarów, produktów oraz transakcji finansowych. Powinność ta jest uzasadniona – przekroczenie limitu KPiR zaowocuje przejściem od nowego roku podatkowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Remanent, czyli spis z natury

Rozliczający się na KPiR powinni zadbać również o przeprowadzenie spisu z natury, czyli popularnego remanentu. Jest to proces inwentaryzacji środków i materiałów, z którymi dana firma kończy na stanie rok podatkowy. Spis ten powinien przedstawiać stan posiadania przedsiębiorstwa na dzień 31 grudnia z wyłączeniem przedmiotów, towarów, surowców, materiałów itp., które zostały sprzedane przed tym dniem, ale z różnych powodów wciąż znajdują się w magazynach firmy. Wliczyć za to należy półprodukty, podzespoły i nieukończone wyroby, braki, odpady i zakupione na potrzeby działalności produkty i materiały nawet wtedy, kiedy jeszcze nie weszły na stan przedsiębiorstwa. Spisane dobra muszą być przez przedsiębiorcę wycenione w okresie do 14 dni po zakończeniu inwentaryzacji, a uzyskana wartość – wpisana do KPiR.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Prowadzący biznes nie mogą zapomnieć o dopełnieniu obowiązku złożenia zeznania podatkowego obejmującego wszystkie dochody. Choć jest na to jeszcze chwila czasu, to warto to zrobić z kilku względów: oczywiście szybciej można uzyskać zwrot podatku, ale też złożenie zeznania i zapłacenie należności podatkowej w terminie do 20 stycznia pozwoli przedsiębiorcy uniknąć konieczności opłaty zaliczki za ostatni miesiąc mijającego roku. Rodzaj składanej deklaracji i formy opodatkowania zależeć będą od sposobu prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej: PIT-28 złożą rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (termin do 31 stycznia), PIT-16A – opodatkowani kartą podatkową (do końca stycznia), PIT-36 złożą rozliczający się na zasadach ogólnych, a PIT-36L – według podatku liniowego. Koniec roku to również czas na rozliczenie roczne zatrudnianych przez siebie osób – wysłanie im i Urzędowi Skarbowemu deklaracji PIT-11 o pobranych dochodach i zaliczkach i jednocześnie wykazanie tych zaliczek przy pomocy deklaracji PIT-4R. A rozliczający VAT powinni pamiętać o jego korekcie na koniec roku oraz o przygotowaniu się do nowych zasad składania JPK_VAT od następnego roku.

Koniec roku wreszcie to dobry moment na zasięgnięcie opinii w firmie konsultingowej co do zmiany sposobu opodatkowania przedsiębiorstwa. Tu do wyboru mamy rozliczanie według skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego. Każde z powyższych rozwiązań ma swoje zalety, a mając zebrane dane za mijający rok najłatwiej jest podjąć decyzję o kierunku rozwoju finansowego firmy. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas