Polski Ład 3.0. – wszystko, co musisz wiedzieć!

Polski Ład 3.0. – wszystko, co musisz wiedzieć!

25 października 2022 roku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa, która zmienia przepisy dotyczące CIT czy PIT. Zmiany zaczynają obowiązywać od 2023 roku w ramach Polskiego Ładu 3.0. Dotyczą one m.in. podatku minimalnego, transakcji krajowych oraz przepisów o „ukrytej dywidendzie”. Poniżej znajdziesz szczegóły na temat wszystkich zmian.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Zmiana i odroczenie stosowania przepisów w ramach minimalnego podatku dochodowego

Podatek minimalny wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku. Wówczas jego celem było opodatkowanie podatników optymalizujących swoje podatki – wtedy byli stratni w działalności gospodarczej bądź wykazywali minimalny dochód. Obecnie zawieszono stosowanie tego podatku do 31 grudnia 2023 roku.

Przy tym wprowadzono pewne zmiany w jego konstrukcji. Podwyższono do 2% wskaźnik rentowności i wyłączono z kosztów otrzymania przychodów w zakresie m.in. wartości energii cieplnej, elektrycznej czy przewodowego gazu, jak również wartości podatku akcyzowego. Wprowadzono przy tym inny sposób ustalania podstawy opodatkowania. Podatnik może wybrać między:

  1. podstawą opodatkowania – 3% przychodów,

  2. podstawą opodatkowania – 1,5% przychodów i aktualne części wyliczania podstawy opodatkowania.

Możesz zamiast tego skorzystać z pomocy księgowego.

Zmiany w transakcjach krajowych i w podatku u źródła (WHT)

Polski Ład 3.0 uwzględnia także korzystne dla podatników zmiany w zakresie cen transferowych. Wszystko dlatego, że wcześniej przepisy regulujące obowiązek dokumentacyjny w obszarze pośrednich transakcji rajowych były trudne w realizacji przez większość podatników. Dlatego z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku zlikwidowano obowiązek dokumentacyjny zależnie od pośrednich transakcji krajowych. Przy tym podniesiono próg dokumentacyjny dla transakcji, które są przeprowadzane bezpośrednio z podmiotami z podatkowych rajów.

Jeśli chodzi o transakcje kontrolowane z podmiotem, który ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terenie lub w kraju, gdzie stosuje się nieprzyjazną konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny ma wynosić:

  1. ponad 2 miliony – przy transakcji finansowej,

  2. 500 tysięcy – przy innej transakcji.

Z kolei w zakresie zmian w podatku u źródła (WHT) wprowadza się urealnienie bądź złagodzenie systemu poboru tego podatku. Jest to podatek określany jako pay & refund.

Zmiany w estońskim CIT

Polski Ład w 2023 roku zakłada od 1 stycznia obowiązek opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, a więc estońskiego CIT-u. Zmiany zostaną wprowadzone ze względu na poprawę i sprecyzowanie przepisów odnośnie do zasad jego stosowania. Celem jest ukazanie go jako atrakcyjnego dla podatników.

Do głównych zmian w ramach estońskiego CIT-u należą:

  • zmiana warunku minimalnego zatrudnienia,

  • sprecyzowanie warunku wygaśnięcia zobowiązania w związku z korektą wstępną,

  • uznanie części wydatków – w tym odpisów amortyzacyjnych, z tytułu utraty wartości czy w związku ze stosowaniem składników majątku za wydatki niepowiązane z działalnością gospodarczą.

„Ukryta dywidenta” a uchylenie przepisów

Zmiany w zakresie ukrytej dywidendy zostały jeszcze wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 1.0 i powinny obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Z kosztów uzyskania przychodu chciano wyłączyć tak zwaną „ukrytą dywidendę”. Są to koszty, jakie podatnik ponosi jako spółka w związku z wykonanym świadczeniem przez podmiot, który jest powiązany z tą spółką bądź ze wspólnikiem spółki – w tym wypadku poniesienie kosztu oznacza ukrytą dywidendę. Resort finansów wycofał się z tych planów pod wpływem uwag przedsiębiorców, jak również na niepewną sytuację gospodarczą.

Inne zmiany Polskiego Ładu 3.0

W ramach Polskiego Ładu 3.0 doprecyzowuje się kwotę limitu kosztów finansowania dłużnego. Dotyczy to wyższej z kwot, a więc podatkowej EBITDA – 3 miliony złotych lub 30%. W projekcie znalazło się również miejsce na zmiany w zakresie estońskiego CIT, CFC, PGK, PIT i przerzuconych dochodów. W dodatku planowane jest uproszczenie przepisów odnośnie do ulgi za złe długi. Jest to możliwe dzięki likwidacji obowiązku wykazywania w podatkowym zeznaniu długów i wierzytelności. Wpływają one na podstawę podatkowania. Więcej o tym, jakie są formy opodatkowania firmy przeczytasz tutaj.

Co ważne, od 2023 roku obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne będzie przysługiwać komplementariuszom w spółkach komandytowo-akcyjnych oraz akcjonariuszach prostej spółki akcyjnej, który wnosi do niej wkład i jego przedmiotem jest świadczenie pracy czy usług.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas