Mały ZUS 2020. Co przyniosą nowe przepisy?

Mały ZUS 2020. Co przyniosą nowe przepisy?

Od 2019 roku przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek - tzw. małego ZUS-u. W 2020 roku program pozwoli na spore oszczędności firmom uzyskującym niskie dochody, jednak zmianie ulegną warunki, jakie należy spełnić, by z niego skorzystać. Kto będzie mógł korzystać z małego ZUS-u? Ile wynosi okres korzystania z ulgi?

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Jak było do tej pory?

Część przedsiębiorców korzystała już z Małego ZUS-u, który zaczął obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. By móc płacić niższe składki musieli oni spełnić dwa warunki:

  • złożyć deklarację do 8 stycznia 2019 roku,

  • spełnić kryterium przychodowe - roczne przychody przedsiębiorcy w poprzednim roku nie mogły przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 roku było to 63 tys. złotych).

Mimo że zmniejszeniem wysokości składek zainteresowało się wielu przedsiębiorców, nie wszyscy z nich zdążyli złożyć deklaracje. Dodatkowo ustanowiony limit był na tyle niski, że wiele firm go przekraczało. Duża popularność Małego ZUS-u spowodowała jednak, że od 2020 roku będzie on realizowany na jeszcze korzystniejszych dla właścicieli firm warunkach.

Zmiany od 1 lutego 2020

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych został przyjęty 21 listopada 2019 roku. Jego rezultatem jest nowa koncepcja - Mały ZUS 2020 będzie dostępny dla przedsiębiorców, którzy:

  • wykażą, że prowadzili działalność gospodarczą co najmniej 60 dni w poprzednim roku,

  • wykażą, że ich roczny przychód za 2019 rok nie przekrovzył 120 tys. złotych (w tym przypadku próg został znaczenie podniesiony),

  • do końca stycznia 2020 roku zgłoszą chęć korzystania z nowych przepisów.

Z Małego ZUS-u nie będą mogli z kolei korzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują pracę na rzecz byłego pracodawcy. Ten zapis ma chronić pracowników przed zjawiskiem "wypychania" ich na samozatrudnienie. 

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Składki ZUS będą naliczane od dochodu

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z programu Mały ZUS w 2019 roku płacą składki na ubezpieczenia społeczne zależne od przychodu. Nowe regulacje zakładają jednak, że - mimo konieczności spełnienia przez przedsiębiorcę - limitu przychodu - większe znaczenie będzie miał dochód.

Jak będzie obliczana podstawa? Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku  należy podzielić przez  liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku. Następnie wynik trzeba pomnożyć razy 30.

Ile wynosi okres korzystania z małego ZUS?

W tym przypadku nic się nie zmieniło - okres korzystania z ulgi wynosi do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że po 3 latach korzystania z ulgi, przez kolejne 2 lata przedsiębiorca będzie musiał odprowadzać składki.

Jeśli opłacał on składki od przychodu w 2019 roku, mimo zmiany warunków uprawniających do małego ZUS-u, okres ten będzie pomniejszał limit 36 miesięcy, w których można korzystać z ulgi.

Dzięki temu, że mały ZUS jest dobrowolny, przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie zdecydować, na czym w danym momencie zależy mu najbardziej - oszczędnościach, czy odkładaniu środków z myślą o przyszłej emeryturze.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas