PIT 2019 – jak zmieni się rozliczenie podatku w 2019 roku?

PIT 2019 – jak zmieni się rozliczenie podatku w 2019 roku?

Zmiany w PIT 2019 weszły w życie wraz z początkiem nowego roku. Chcesz wiedzieć, co dokładnie się zmieni i jak będzie wyglądało od teraz rozliczenie podatku? Sprawdź, jak i do kiedy musisz rozliczyć podatek za 2018 rok, z jakich wersji deklaracji możesz skorzystać i jak zmieni się kwota wolna od podatku oraz limity zwolnień podatkowych.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Do kiedy trzeba rozliczyć podatek za 2018 rok?

Zeznanie podatkowe za 2018 rok już nie musi zostać złożone samodzielnie przez podatnika. Od nowego roku to urząd skarbowy wypełni za nas zeznanie roczne. Będzie można się z nim zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 roku, a następnie:

 • zweryfikować i zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem rozliczenia rocznego PIT,
 • zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS,  a następnie zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem rozliczenia rocznego PIT,
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli także wskazać lub zaktualizować numer rachunku zgłoszonego do US do zwrotu nadpłaty.

W jaki sposób Krajowa Administracja Skarbowa będzie wypełniała za nas wniosek? Dane będzie czerpała między innymi z zeznania podatkowego za rok ubiegły, rejestrów Szefa KAS i innych rejestrów państwowych, takich jak ZUS czy PESEL.

Nowe wersje deklaracji podatkowych

Zmianie ulegają również deklaracje podatkowe PIT obowiązujące w 2019 roku. W rozliczeniach za 2018 rok należy korzystać z nowych wzorów opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2019 r. należy stosować:

 • PIT-2 – Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT2-A – Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT-3 – Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT-4R - Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-6 - Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
 • PIT8AR - Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT11 - Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-R - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 • IFT-1/IFT-14 -  Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

Nowa kwota wolna od podatku PIT za 2018 rok

Zmianie ulega również wartość kwoty wolnej od podatku. Została ona podwyższona do 8000 złotych. Efektem tej zmiany będzie zastosowanie przez część podatników wyższej niż do tej pory kwoty zmniejszającej podatek – będzie ona wynosić 1440 złotych. Ponadto większa grupa podatników skorzysta z podwyższonej kwoty odliczanej od podatku. Obejmie ona wszystkie osoby posiadające dochód nieprzekraczający 13 tys. złotych. Powyżej tej kwoty zastosowanie będzie miała tradycyjna kwota zmniejszająca podatek, wynosząca 556,02 złotych.

Nowe limity zwolnień podatkowych

Zmianom w PIT 2019 za 2018 rok ulegają również limity zwolnień podatkowych, w przypadku świadczeń:

 • z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – z 380 do 1000 złotych
 • z byłego zakładu pracy dla emerytów i rencistów – z 2280 do 3000 złotych
 • dopłat do wypoczynku dzieci ze środków obrotowych – z 760 do 2000 złotych

Zmiany dotyczące przychodów twórców

Nowa ustawa wprowadziła również zmiany dotyczące przychodów twórców. Limit, który pozwala na korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodu, wzrósł dwukrotnie – aż do kwoty 85 528 złotych rocznie. Pojawiły się jednak ograniczenia co do tego, kto może z nich korzystać. Są to między innymi:

 • pisarze, publicyści i dziennikarze
 • osoby prowadzące działalność naukowo-dydaktyczną i badawczo-rozwojową.

Do tej pory z uprawnień mogli skorzystać również copywriterzy, tłumacze, inżynierowie i projektanci, geodeci oraz projektanci odzieży.

Jeśli nie chcesz przegapić ważnych terminów dotyczących rozliczeń, skorzystaj z pomocy biura księgowego. Specjaliści zajmą się rozliczeniem za ciebie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas