Jak prowadzić księgowość fundacji?

Jak prowadzić księgowość fundacji?

Fundacja nie jest zwolniona z obowiązku prowadzenia księgowości. Dowiedz się, kto i w jakim charakterze może zająć się księgami rachunkowymi. Przeczytaj, czym jest polityka rachunkowości i kto zajmuje się ustaleniem zasad. Sprawdź, jakie sprawozdania powinna przesyłać fundacja i kiedy jest zobowiązana do płacenia podatku.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Czy fundacje mają obowiązek prowadzenia księgowości?

Tak, wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek prowadzenia księgowości. Co roku księgowi przygotowują bilans, czyli sprawozdanie finansowe, a do ich obowiązków należy prowadzenie dokumentacji oraz ksiąg finansowych. W mniejszych fundacjach wystarczy zwykle zatrudnienie jednej osoby, w większych natomiast rozbudowaną księgowością musi zająć się nawet kilku specjalistów. 

Na jakich zasadach zatrudnić księgową?

Księgowość w fundacji może prowadzić osoba w niej zatrudniona. Wówczas w budżecie organizacji należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie dla pracującej księgowej. Prowadzenie księgowości można zlecić również na zewnątrz. W tym celu niezbędne jest znalezienie profesjonalnego biura rachunkowego. Jest też inne rozwiązanie – rozliczaniem ksiąg rachunkowych może zająć się osoba, która swoje usługi wykona jako wolontariusz.

Co to jest polityka rachunkowości?

Polityka rachunkowości jest to zbiór zasad, zgodnie z którymi w fundacji prowadzi się księgi rachunkowe. Zasady te może opracować wyznaczony księgowy. Dotyczą one między innymi sposobu przechowywania dokumentów, amortyzowania środków trwałych czy księgowania kosztów, a także wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania konkretnych czynności, np. podpisywania umów. Wszystkie postanowienia powinien zatwierdzić zarząd fundacji.

Organizacje, które prowadzą pełną księgowość, prowadzą również ewidencję środków trwałych. Istnieje możliwość wyboru uproszczonej księgowości (UEPiK).

Jakie sprawozdania trzeba sporządzać?

Fundacje, które prowadzą uproszczoną księgowość, są zwolnione z opracowywania sprawozdań finansowych. Inaczej sprawa wygląda w przypadku prowadzenia pełnej księgowości. Wówczas wysyłanie bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowych do urzędu skarbowego jest obowiązkowe. Fundacje, które prowadzą działalność gospodarczą, składają sprawozdanie do KRS elektronicznie.

Obowiązkiem fundacji jest też przesyłanie rocznych sprawozdań merytorycznych do właściwego ministra. Co dwa lata GUS wykorzystuje sprawozdania do badań fundacji i stowarzyszeń.

Sprawdź, jak wypromować firmę na lokalnym rynku >>>

Kiedy przeprowadzany jest audyt?

Audyt obowiązuje organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą oraz spełniają dwa z trzech warunków – organizacja liczy przynajmniej 50 pracowników; suma aktywów w bilansie na koniec roku to przynajmniej 2,5 mln euro, natomiast przychody netto są równe przynajmniej 5 mln euro.

Poza tym audyt dotyczy organizacji ze statusem pożytku publicznego (OPP) pod warunkiem, że realizują one zlecone zadania publiczne, dostały dotacje na przynajmniej 50 tysięcy złotych, a ich przychody roczne to co najmniej 3 miliony złotych.

Audyt wykonywany jest przez biegłego rewidenta wydającego opinię, którą później dołącza się do sprawozdania przesyłanego do KRS lub urzędu skarbowego.

Kiedy fundacja płaci podatki?

Nie wszystkie fundacje są zwolnione z płacenia podatków. Zwolnienie dotyczy dochodów organizacji, które zajmują się między innymi działalnością naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, sportową, ochrony zdrowia, pomocy społecznej itd.

Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy organizacji, które zatrudniają pracowników. Podatek VAT obowiązuje płatników VAT, a organizacje, które wynajmują lokale, są zobowiązane do opłacania podatku od nieruchomości.

Przeczytaj, ile kosztuje założenie fundacji.

Źródło: ngo.pl

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter