Ile kosztuje założenie fundacji?

Ile kosztuje założenie fundacji?

Założenie fundacji wymaga nie tylko określenia celu jej działania. Do realizacji postawionych celów niezbędne jest skorzystanie ze środków pieniężnych. Zastanawiasz się, ile pieniędzy potrzebujesz do założenia fundacji? Przeczytaj, czym jest fundusz założycielski i ile zapłacisz za sporządzenie aktu fundacyjnego. Sprawdź, ile kosztuje rejestracja fundacji w Krajowy Rejestrze Sądowym. 

Strony www Strony www

Czym jest fundusz założycielski?

By fundacja mogła rozpocząć działanie, potrzebne są pewne środki. Zadaniem fundatora (lub fundatorów) jest określenie wysokości majątku, który zostanie wykorzystany na realizację celu fundacji. Przeznaczony majątek to tak zwany fundusz założycielski. Na fundusz mogą złożyć się zarówno pieniądze i papiery wartościowe, jak i rzeczy ruchome i nieruchome. 

Na wysokość funduszu założycielskiego mają wpływ dwa czynniki – decyzja fundatora lub fundatorów oraz to, czy fundacja będzie chciała rozpocząć działalność gospodarczą. W przypadku fundacji, które są zainteresowane jedynie działalnością statutową i nie chcą prowadzić działalności gospodarczej, nie ma określonej minimalnej wartości majątku. Zwykle kwota ta wynosi od 500 do 1000 zł, ale jest to tylko wartość orientacyjna. W razie wątpliwości skorzystaj z pomocy doradcy finansowego.

Fundacje, które chcą prowadzić działalność gospodarczą, obowiązują inne zasady. Zgodnie z Ustawą o fundacjach fundator na działalność gospodarczą musi przeznaczyć przynajmniej 1000 zł. Należy pamiętać, że działalność statutowa to podstawowa działalność każdej fundacji, co oznacza, że kwota, która jest na nią przeznaczona, powinna być wyższa od kwoty przeznaczonej na działalność gospodarczą.

Przykład: Jeśli minimalna wartość majątku fundacji wynosi 3000 zł, to przynajmniej 1000 zł należy przeznaczyć na działalność gospodarczą, a pozostałą część, czyli 2000 zł, na realizację celów statutowych.

Ile zapłacimy za sporządzenie aktu fundacyjnego?

Notariusz za przygotowanie aktu fundacyjnego (inaczej określanego założycielskim) pobiera opłatę. Na wysokość tak zwanej taksy notarialnej wpływ ma wartość majątku przeznaczonego przez fundatora. Im wyższa jest kwota tego majątku, tym wyższa będzie opłata pobrana przez notariusza.

Maksymalne stawki taksy notarialnej znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.). Jeśli masz wątpliwości, czy wybrany notariusz zastosował się do przepisów, po podaniu przez niego określonej kwoty, dla pewności poproś go o wskazanie podstawy prawnej.

Daj znać o swojej działalności klientom w okolicy >>>

Ile zapłacimy za rejestrację fundacji w KRS?

Za złożenie wniosku o wpis do KRS musisz przelać odpowiednią kwotę na rachunek sądu, w którym składasz wniosek. Koszt rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zależy od tego, czy fundacja charytatywna:

  • rejestruje się w KRS jedynie w rejestrze fundacji, stowarzyszeń – wówczas opłata wynosi 250 zł

  • rejestruje się w KRS zarówno w rejestrze fundacji, stowarzyszeń, jak i rejestrze przedsiębiorców – wówczas opłata wynosi 600 zł*

*Na kwotę 600 zł składają się kwoty: 500 zł – jest to opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców – oraz 100 zł – jest to opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Źródło: ngo.pl 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas