Jednolity Plik Kontrolny. Co musisz o nim wiedzieć?

Jednolity Plik Kontrolny. Co musisz o nim wiedzieć?

Od początku 2018 roku wszyscy mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Jednolity Plik Kontrolny zawiera informacje o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa. Dzięki niemu fiskus z łatwością może wyszukać puste faktury i transakcje, które nie są zgodne z prawem i pociągnąć do odpowiedzialności odpowiednie instytucje. Kto musi składać JPK? Co się zmieni 1 lipca 2018 roku? Przeczytaj nasz poradnik.

Strony www Strony www

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny jest plikiem tworzonym na podstawie informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek wysyłania go w wersji elektronicznej. Dane znajdujące się w JPK są pobierane bezpośrednio z systemów księgowych przedsiębiorstwa i są takie same dla wszystkich branż. Dzięki temu możliwe jest ich porównywanie i zestawianie przez systemy, które wykrywają nieprawidłowości. Zanim wprowadzono obowiązek wysyłania JPK, te czynności były wykonywane ręcznie – a przez to trwały dłużej i były mniej efektywne. Obecnie fiskus może z łatwością wyszukać niezgodne z prawem transakcje i pociągnąć do odpowiedzialności nieuczciwych przedsiębiorców.

Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>

Kto ma obowiązek składania JPK?

Obowiązek wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, mają wszystkie mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy, które w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników, a ich obrót roczny netto nie przekroczył 2 milionów euro.

Od 1 lipca 2018 roku podatnicy (mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i właściciele średnich firm) będą mieli obowiązek wysyłania również pozostałych struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Struktury te obejmują między innymi księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów. Chociaż przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku ich comiesięcznego wysyłania, muszą być one generowane i przekazywane w momencie kontroli i żądania urzędu skarbowego.

Mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek wysyłania JPK do Ministra Finansów, skąd jest on wysyłany do właściwego urzędu. Potwierdzeniem poprawnej wysyłki dokumentów jest możliwość pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. UPO zapewnia integralność przekazanych urzędowi ksiąg i stanowi dowód doręczenia dokumentu.

Pamiętajmy, że Jednolity Plik Kontrolny nie powinien zawierać błędów. Jeśli te się pojawią, należy je zlikwidować, w przeciwnym razie urząd może nałożyć karę w wysokości nawet 500 zł złotych za każdy błąd. Z kolei nieprzekazanie JPK może być potraktowane jako utrudnianie wykonywania czynności służbowej w trakcie kontroli skarbowej, które podlega karze grzywny nawet do 120 stawek dziennych. Jeśli chcesz uniknąć mandatu, zleć prowadzenie księgowości sprawdzonemu biurze rachunkowemu.

Konsekwencje wprowadzenia plików kontrolnych

Wprowadzenie JPK to duże ułatwienie dla organów podatkowych. Jednolity Plik Kontrolny pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych i sprawniejsze przeprowadzenie czynności kontrolnych. Ponadto pozwala on na efektywne zarządzanie zespołem, który te czynności realizuje.

Obowiązek JPK ma również pozytywny wpływ na działanie przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala on na przeprowadzanie wewnętrznych audytów w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość monitorowania sytuacji firmy, a elektroniczne kontrole są mniej uciążliwe dla pracowników. W przypadku gdy kontrola urzędu skarbowego zakończy się pozytywnie, jego ingerencja w firmę jest niezauważalna. Te fakty zachęcają do korzystania z JPK. Innymi korzyściami dla przedsiębiorców mogą być: szybsza kontrola podatkowa, ułatwienia dla audytorów, automatyzacja i dostęp do danych w formacie, który umożliwia szybką analizę.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pp/jpk

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas