Jaki płaci się podatek od dzierżawy w spółce z.o.o?

Jaki płaci się podatek od dzierżawy w spółce z.o.o?

Zobowiązanie w stosunku do podatku od nieruchomości stanowi duże obciążenie dla wszystkich przedsiębiorców. Do jego stałego opłacania zobowiązani są przede wszystkim właściciele nieruchomości. Zdarzają się sytuacje, gdy taki obowiązek spada na innych, w tym przypadku na dzierżawcy (osoby wynajmującej jakąś powierzchnie, budynek, lokal itd.).

Strony www Strony www

Kim są podatnicy od podatku nieruchomości?

Zagłębiając się w przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, osobami zwanymi podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości, obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami całej nieruchomości czy jej części albo obiektów budowlanych, stanowiących własność Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego (gminy itd.).

Jeżeli posiadanie jakiejś dzierżawy jest związane z umową zawartą z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych, z pominięciem przypadku posiadania przez osoby prywatne lokali mieszkalnych niestanowiących oddzielnych nieruchomości, jest bez tzw. tytułu prawnego.

Jeśli mamy na myśli nieruchomość stanowiącą współwłasność lub też znajdujących się w posiadaniu dwóch, lub większej ilości podmiotów prawnych, mamy wtedy przypadek odrębnego przedmiotu opodatkowania, a cały obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży w równym stopniu na wszystkich współwłaścicielach.

Co oznacza własność lokali?

Inaczej to wygląda w przypadku, kiedy wyodrębniono tzw. własność lokali. W takim przypadku obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu ciąży na właścicielach tych lokali w zakresie odpowiednich części ułamkowym, które wynikają ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. W razie wątpliwości warto skorzystać z porady księgowego.

W przypadku najmu, dzierżawy podatnikiem, który jest zobowiązany do uiszczania corocznej opłaty od nieruchomości pozostaje jej właściciel. Zawarcie umowy cywilnoprawnej, która w swoim zamyśle ma obowiązek przenoszenia płacenia podatku od nieruchomości z osoby będącej właścicielem danego lokalu, gruntu itd. na dzierżawcę czy innego najemcę, nie tworzy skutków w zakresie obowiązków publicznoprawnych, ze szczególnym zaznaczeniem w samym zakresie przeniesienia obowiązku regulowania podatku.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Potwierdzone to zostało m.in. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt III SA/Po 611/10. Przytaczając sygnaturę odnośnie prawomocnego wyroku, warto wspomnieć, że wynajmujący, który nie prowadzi działalności gospodarczej, zmuszony jest opłacać podatek od nieruchomości.

Kiedy dzierżawca ma obowiązek opłaty podatku?

Są sytuacje, kiedy okazać się może, że to na dzierżawcy spoczywa obowiązek uregulowania zobowiązania w zakresie podatku od nieruchomości. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku dzierżawy gruntu od jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) czy też w momencie, kiedy będziemy mieli do czynienia z dzierżawą nieruchomości na podstawie umowy zawartej pomiędzy jakąś firmą a skarbem Państwa. 

W tym przypadku: „Posiadacz nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego musi odprowadzać podatek od nieruchomości”. Obowiązek taki obciąża z ramienia ustalonego prawa, dlatego też: „Fakt niepoinformowania podatnika przy zawieraniu umowy najmu o obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości i brak jakichkolwiek regulacji odnośnie do tej kwestii w samej umowie nie ma wpływu na obowiązek podatkowy i osobę podatnika”.

Poznaj nową metodę płatności podatku VAT - split payment.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter