Czym jest faktoring i kiedy opłaca się z niego skorzystać?

Czym jest faktoring i kiedy opłaca się z niego skorzystać?

Faktoring jest najszybciej rozwijającą się usługą finansową, skierowaną do firm sprzedających towary z odroczonym terminem płatności. To rozwiązanie pozwalające na uzyskanie płynności finansowej i szybki dostęp do środków finansowych, który nie zmniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Sprawdź, dla kogo jest faktoring, jakie są jego rodzaje i kiedy się na niego zdecydować.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansową, polegającą na wykupieniu przez faktora, czyli podmiot świadczący usługę faktoringu, wierzytelności przedsiębiorstwa należnych mu od kontrahentów i na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług, takich jak monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń czy pomoc w ściąganiu długów.

W faktoringu firma pośrednicząca, najczęściej bank, jest nazywana faktorem. Jej zadaniem jest przejęcie od przedsiębiorstwa faktury za sprzedany towar, a następnie wypłacenie faktorantowi należności pomniejszonej o swoją prowizję, dzięki czemu firma korzystająca z faktoringu nie musi martwić się o opóźnienia dłużnika. W transakcjach faktoringowych biorą udział 3 podmioty. Firma, która chce skorzystać z tej usługi, w pierwszej kolejności zobowiązana jest do podpisania umowy z faktorem.

Dla kogo jest faktoring? Faktoring przeznaczony jest dla firm:

  • które sprzedają towary i usługi z odroczonym terminem płatności

  • które chcą utrzymać płynność finansową i poszukują źródła finansowania

  • które chcą zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi kontrahentami

  • które nie chcą naruszać swojej zdolności kredytowej

Rodzaje faktoringu

Ze względu na konsekwencje, jakie powstają w przypadku braku płatności ze strony nabywcy, wyróżniamy następujące rodzaje faktoringu:

  • faktoring niewłaściwy – w którym faktorowi przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconych środków z jednoczesną zwrotną cesją wierzytelności. W faktoringu niewłaściwym faktor nie przyjmuje ryzyka braku płatności ze strony nabywcy. Firma przekazuje faktorowi fakturę, a ten przelewa pieniądze na jej konto. Jeśli kontrahent nie opłaci faktury, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zwrotu środków firmie faktoringowej

  • faktoring właściwy – w którym faktorowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconych środków. W tym przypadku faktor przyjmuje odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika i bierze na siebie ryzyko niezapłacenia faktury.

  • faktoring mieszany – łączy w sobie elementy obu rodzajów faktoringu. W faktoringu mieszanym faktor ma możliwość dochodzenia roszczenia od faktoranta, ale tylko w niektórych przypadkach, dokładnie określonych w umowie.

Faktoring możemy również podzielić ze względu na siedzibę nabywców, wówczas będziemy wyróżniać faktoring krajowy oraz faktoring międzynarodowy. Inne szczegółowe rozwiązania to m.in. faktoring ubezpieczony, w którym usługa jest poszerzona o ubezpieczenie z powodu braku płatności ze strony nabywcy oraz faktoring odwrócony polegający na nabyciu wierzytelności na wniosek nabywcy, a nie sprzedającego.

Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>

Dlaczego Twoja firma powinna zdecydować się na faktoring?

Faktoring dla firm przynosi wiele różnych korzyści. Przede wszystkim nie zmniejsza on zdolności kredytowej firmy, a co za tym idzie, nie blokuje ewentualnych inwestycji, które zaplanowaliśmy. Często jest to dużo lepsze i łatwiejsze rozwiązanie niż kredyt, ponieważ, aby skorzystać z usług firmy factoringowej, nie musimy posiadać zabezpieczenia ani zdolności kredytowej.

Jest to dobre rozwiązanie także wtedy, gdy firma nie może wypracować płynności finansowej, ponieważ oddanie swoich należności pozwoli na uregulowanie najpilniejszych zobowiązań. Przez zawarcie umowy z firmą faktoringową przedsiębiorca zapewnia sobie źródło finansowania oraz wsparcie w zarządzaniu należnościami. Ma również możliwość wydłużenia terminu płatności za sprzedaż towarów i usług oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora.

Musimy jednak pamiętać, że faktoring nie jest dobry dla wszystkich. Takie rozwiązanie ma również swoje wady, takie jak dość wysokie koszty usługi oraz obowiązek zwrotu zaliczki otrzymanej od faktora w przypadku niezapłacenia faktury przez dłużnika.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas