Czym jest płynność finansowa?

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa decyduje o powodzeniu bądź klęsce firmy. Zadaniem przedsiębiorcy jest dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać płynność finansową na optymalnym poziomie. Nie jest to łatwe zadanie. Przeczytaj, czym dokładnie jest płynność finansowa i co zrobić, aby jej nie stracić. Przekonaj się jakie czynniki wpływają na utrzymanie płynności finansowej. Poznaj metody, dzięki którym twoja firma będzie funkcjonować prawidłowo.

Strony www Strony www

Co oznacza posiadanie płynności finansowej?

Firma ma płynność finansową, wtedy gdy jest w stanie pokryć wszystkie wymagane zobowiązania związane ze swoją działalnością. Im szybciej twoja firma jest w stanie pokryć krótkoterminowe zobowiązania, tym większą płynność finansową posiada.

Brak płynności finansowej może być konsekwencją krótkotrwałego problemu, który można szybko rozwiązać – sprawdź, jakie czynniki kształtują płynność finansową.

Jeżeli przedsiębiorstwo generuje zyski, dokładnie planuje przychody oraz koszty i ustala krótkie terminy płatności, prawdopodobieństwo, że straci ono płynność finansową, jest niewielka. Dobre planowanie pozwala przewidzieć ryzyko i problemy, które mogą pojawić się w przyszłości.

Co decyduje o płynności finansowej?

To, co pozwala utrzymać firmie płynność finansową na najwyższym poziomie, to są zyski. Dodatni wynik finansowy uzyskuje się, gdy przychody są wyższe od kosztów.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Zysk to dodatni wynik finansowy. Wynik finansowy to rezultat działalności jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym okresie. Na wielkość wyniku finansowego wpływają wyniki z działalności gospodarczej oraz finansowej. Wliczają się w to także zyski oraz straty nadzwyczajne.

Jak nie stracić płynności finansowej?

Największym problemem przedsiębiorców są nieterminowe regulowania płatności przez kontrahentów. I to jest najczęstszą przyczyną utraty płynności finansowej. Należy nauczyć się skutecznie i szybko egzekwować swoje należności. Pamiętaj, aby zawsze ustalać jak najkrótsze terminy płatności. Bardzo ważne, żeby tego pilnować.

Monitoruj wpływy. Sprawdzaj, czy kontrahent wywiązał się z umowy i zapłacił terminowo. Jeżeli masz przeterminowane należności, działaj szybko. Im szybciej zaczniesz reagować, tym szybciej dostaniesz swoje pieniądze i będziesz miał pewność, że długi nie uległy przedawnieniu.

Pamiętaj, że należności można windykować także na własną rękę. Jest to najtańsza metoda. Najpierw porozmawiaj z klientem. Dowiedz się, dlaczego pieniądze nie wpłynęły na twoje konto. Czasami wystarczy przypomnienie. W innych przypadkach niezbędna będzie pomoc firmy windykacyjnej. Należy wyrobić sobie specjalny schemat, dzięki któremu będziesz załatwiać tego typu problemy szybko i efektywnie. Nie jest to proste zadanie – wymaga ono asertywności, ale tylko dzięki wyrobieniu odpowiednich mechanizmów, sprawisz, że twoja firma będzie funkcjonować prawidłowo.

Czym różni się niewypłacalność od braku płynności finansowej?

Pomiędzy brakiem płynności finansowej a niewypłacalnością jest różnica. Niewypłacalność oznacza, że cały majątek nie jest wystarczający, aby pokryć zaciągnięte zobowiązania – jest to stan trwały, z którego bardzo trudno wyjść.

Sytuacja, w której nastąpiła chwilowa niemoc uregulowania zobowiązań, oznacza, że firma w danym momencie nie posiada wystarczających środków płynnych, które pozwalałyby spłacić bieżące płatności. Jest to zatem stan przejściowy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas