Ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa . Na jaką polisę się zdecydować?

Ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa . Na jaką polisę się zdecydować?

Prowadzenie firmy zawsze wiąże się z ryzykiem. Za popełnione błędy przedsiębiorca często musi słono zapłacić. Aby tego uniknąć, może zdecydować się na zakup ubezpieczenia OC. Obecnie takie polisy oferuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Chcesz wiedzieć, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie? Podpowiadamy, kto powinien wykupić OC dla firm i co obejmuje takie ubezpieczenie.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Kto powinien mieć ubezpieczenie OC?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC mają między innymi przedsiębiorcy, którzy prowadzą biuro rachunkowe lub kancelarię radcy prawnego. Polisę muszą również posiadać lekarze, architekci, rzeczoznawcy majątkowi i adwokaci. Jeśli prowadzisz działalność, która nie jest objęta przymusowym ubezpieczeniem, również powinieneś rozważyć jego zakup. Towarzystwa ubezpieczeniowe informują, że polisa jest przeznaczona dla:

 • projektantów i doradców komputerowych

 • geodetów

 • projektantów wnętrz

 • tłumaczów

 • weterynarzy

 • zarządców nieruchomości

 • trenerów i instruktorów sportowych

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie BHP

Wypadki mogą się zdarzyć podczas wykonywania najprostszych czynności. Kosmetyczka może skaleczyć klientkę podczas zabiegu, firma remontowa może spowodować wypadek, w którym ucierpi przypadkowy przechodzeń. Są to sytuacje przykre zarówno dla poszkodowanego, jak i dla firmy, ubezpieczenie OC pokrywa koszty odszkodowania i daje przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa w takiej sytuacji. Ponadto obecnie posiadanie polisy ubezpieczeniowej często jest niezbędnym warunkiem podpisania umowy handlowej czy dopuszczenia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>

Jak działa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej zapewnia przedsiębiorcy bezpieczeństwo w sytuacji, gdy swoim działaniem wyrządzi on krzywdę osobie trzeciej. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci kwotę pokrywającą szkodę. Zakres polisy zależy od rodzaju prowadzonej działalności i jest określony w umowie zaoferowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Aby wybrać najlepszy rodzaj ubezpieczenia, warto zapoznać się z ofertą kilku firm działających na rynku.

Pakiet podstawowy często można poszerzyć o dodatkowe klauzule – warto o nich pomyśleć, jeśli firma zatrudnia pracowników lub współpracuje z zagranicznymi przedsiębiorcami.

Co obejmuje ubezpieczenie OC firmy?

Ochroną objęte są szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością gospodarczą. Polisa obejmuje najczęściej zarówno szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa), a także niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). OC obejmuje również:

 • OC za wypadki przy pracy

 • OC za podwykonawców

 • OC za wykonany produkt

 • OC związaną z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

 • OC za szkody w mieniu, które znajduje się pod opieką ubezpieczającego

 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa

 • OC za szkody powstałe na skutek awarii urządzeń

 • OC za szkody w instalacjach podziemnych

Jeśli przedsiębiorca wykupi polisę rozszerzoną, może również liczyć na:

 • OC pracodawcy

 • OC za szkody w środowisku naturalnym

 • OC za czyste straty finansowe

 • OC najemcy nieruchomości

 • OC związana z działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków

 • OC wynikła z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń

Ubezpieczenie najczęściej zawierane jest na rok, jednak poszczególne towarzystwa oferują również umowy krótkoterminowe oraz kilkuletnie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter