Jaką pomoc z Tarczy Antykryzysowej może uzyskać pracodawca wprowadzający przestój?

Jaką pomoc z Tarczy Antykryzysowej może uzyskać pracodawca wprowadzający przestój?

Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (2020 r. – 2600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie w okresie przestoju jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości 50% ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli do kwoty 1300 zł. Przedsiębiorcy przysługuje także świadczenie na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne ww. pracowników należnych od pracodawcy.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł za czwarty kwartał 2019 r.).

Autor: Mateusz Brząkowski, radca prawny

Artykuł pochodzi z portalu kancelarii Wardyński i Wspólnicy AgainstCovid.law o prawnych aspektach pandemii.

Opracowanie:

Mateusz Brząkowski

Ekspert

Mateusz Brząkowski

Radca prawny

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas