Co oznaczają kody na zwolnieniu lekarskim?

Co oznaczają kody na zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie lekarskie dostaje się wtedy, gdy stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie pracy. Dokument ten usprawiedliwia nieobecność pracownika oraz uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia chorobowego. Przeczytaj, jakie informacje można znaleźć na zwolnieniu. Dowiedz się, czego nie można, będąc na L4 i jak wygląda kontrola pracownika, który jest na zwolnieniu lekarskim.

Strony www Strony www

Jakie informacje podane są na zwolnieniu lekarskim?

Od 1 grudnia 2018 roku wystawiane są jedynie elektroniczne zwolnienia lekarskie. Trwa to krócej niż wypisywanie papierowego dokumentu. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta system uzupełnia jego dane identyfikacyjne. Takie informacje jak adres pacjenta oraz dane płatnika lekarz wybiera z listy. Na  zwolnieniu znajduje się także kod literowy, każda litera ma inne znaczenie:

  • A – to niezdolność do pracy, która powstała po przerwie nieprzekraczającej sześćdziesięciu dni. Niezdolność ta spowodowana jest tą samą chorobą, która była jej przyczyną przed przerwą.

  • B – niezdolność do pracy w okresie ciąży.

  • C – niezdolność do pracy, której przyczyną jest nadużycie alkoholu.

  • D – niezdolność do pracy, której powodem jest gruźlica.

  • E – niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną o okresie wylęgania dłuższym niż czternaście dni oraz inną chorobą, której objawy są widoczne po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Na elektronicznym zwolnieniu jest także obecny numer choroby. Jedynka oznacza, że chory musi leżeć w łóżku i przebywać w domu. Dwójka jest informacją, że chory może wychodzić – taki kod można otrzymać, jeżeli poruszanie się nie wpływa na stan zdrowia, na przykład w przypadku złamania ręki.

Dzięki systemowi możliwa jest weryfikacja daty początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień, a także z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Lekarz ma również możliwość podglądu zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej.

Czego nie można robić na L4?

Zwolnienie lekarskie otrzymuje się z powodu choroby. Jeżeli naszej chorobie przyporządkowana została jedynka, powinniśmy siedzieć w domu i odpoczywać. Usprawiedliwiona jest jedynie wizyta u lekarza oraz w aptece. W przypadku, kiedy na naszym zwolnieniu widnieje dwójka, możemy także wychodzić na spacery.

Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>

W czasie trwania zwolnienia nie można podejmować prac remontowych oraz zarobkowych. Nie wskazane jest także traktowanie zwolnienia jako czasu wolnego przeznaczonego na wyjazd na wakacje. Złamanie powyższych reguł może nieść za sobą poważne konsekwencje. Zwolnienie wiąże się zarówno z przywilejem, jak i obowiązkami. Chory pracownik jest zobligowany powiadomić płatnika zasiłku o jakiejkolwiek zmianie miejsca pobytu podczas zwolnienia.

Jak wygląda kontrola pracownika?

Kontrole osób, które przebywają na zwolnieniu zdarzają się. Pracownika skontrolować może zarówno pracodawca, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do zadań osoby kontrolującej należy sporządzenie protokołu kontroli. Taki dokument należy przedstawić ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag.

Jeżeli osoba przeprowadzająca kontrolę nie zastanie chorego pracownika w domu, kontrolę należy powtórzyć, a pracownik musi wyjaśnić przyczyny swojej nieobecności. Jeżeli tego nie zrobi w określonym terminie, pracodawca ma prawo uznać, że zwolnienie zostało wykorzystane niezgodnie z celem. Skutkiem może być utrata prawa do zasiłku chorobowego.

Pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę w dowolnym momencie bez ustalania z góry terminów, w jakich planuje to zrobić. Kontrole takie przeprowadzane są najczęściej, jeżeli częstotliwość nieobecności pracownika z powodu choroby jest zwiększona.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas