Kiedy przeprowadzenie badań po zwolnieniu lekarskim jest konieczne?

Kiedy przeprowadzenie badań po zwolnieniu lekarskim jest konieczne?

Podstawą do przeprowadzenia badania kontrolnego po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego jest jego absencja trwająca nieprzerwanie co najmniej trzydzieści jeden dni. Przeczytaj, czy pracownik, który przebywał na zwolnieniu krócej, może zostać skierowany na badania kontrolne. Sprawdź, co dzieje się, kiedy pracownik odmawia wykonania badań.

Strony www Strony www

Zwolnienie lekarskie krótsze niż trzydzieści dni

Jeżeli okres zwolnienia lekarskiego nie przekroczył trzydziestu dni, pracodawca nie ma obowiązku kierować pracownika na badania kontrolne. Jest to jednak możliwe w przypadku, kiedy pracownik wyraża na to zgodę. Pracownik ma prawo odmówić i nie można z tego powodu wyciągać wobec niego żadnych konsekwencji. Dostając zwolnienie, warto skontrolować informacje w nim zawarte – sprawdź, co oznaczają kody chorób na zwolnieniu lekarskim

Kiedy badania kontrolne są niezbędne?

Badania kontrolne są niezbędne, jeżeli niezdolność do pracy trwała dłużej niż trzydzieści dni. Badania te mają na celu potwierdzić, że stan zdrowia pracownika pozwala mu na powrót do pracy. Pracownik bez orzeczenia lekarskiego nie może wrócić do wykonywania swoich obowiązków. Weryfikacja stanu zdrowia osoby, która przez tak długi czas przebywała na zwolnieniu lekarskim, jest bardzo ważna.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy ma obowiązek wystawić pracodawca. Koszty badania także pokryte powinny zostać przez pracodawcę. Na skierowaniu należy umieścić informacje dotyczące rodzaju badania profilaktycznego, stanowiska pracy osoby zatrudnionej oraz określić szkodliwe czynniki występujące na danym stanowisku. Wymagane są także aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tym stanowisku.

Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>

Konsekwencją niezastosowania się do przepisów poprzez nieskierowanie pracownika na badania może być upomnienie, nagana lub nawet kara pieniężna. Najpoważniejsze problemy mogą pojawić się, kiedy pracownik, który nie posiada aktualnych badań, ulegnie wypadkowi przy pracy. Wtedy brak badań może zostać potraktowany jako zewnętrzna przyczyna wypadku, a pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Dlatego w przypadku, kiedy pracownik był na zwolnieniu przez okres dłuższy niż trzydzieści dni, zanim wróci do swoich obowiązków, powinien przejść takie badanie i dostać orzeczenie, które pozwoli mu na kontynuowanie pracy.

Zdarza się, że pracownik po powrocie ze zwolnienia daje pracodawcy zaświadczenie od swojego lekarza, które potwierdza jego zdolność do pracy. Taki dokument nie jest wystarczający. Wizyta u lekarza medycyny pracy jest konieczna.

W jakim czasie badanie kontrolne powinno zostać przeprowadzone?

Kontrolne badania lekarskie po chorobie powinny być przeprowadzone w godzinach pracy. Pracownikowi za ten czas przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli zmuszony jest on na badania pojechać do innej miejscowości, koszty przejazdu powinny być mu zwrócone – obowiązują te same zasady, co w przypadku podróży służbowych.

Co dzieje się, jeżeli pracownik odmawia badania kontrolnego?

Sytuacja, w której pracownik odmówi badań kontrolnych, może mieć przykre konsekwencje. Jest to podstawa do rozwiązania stosunku pracy. Taki pracownik nie może wrócić do wykonywania powierzonych mu przez pracodawcę zadań. Zatem nie może ubiegać się także o wynagrodzenie. Badania są obowiązkowe.

Pamiętaj, że zatrudniony nie może zostać skierowany na badania kontrolne w czasie, kiedy przebywa na zwolnieniu. Jest to czas, w którym powinien on odpoczywać i nabierać sił. 

Należy mieć na uwadze, że pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po okresie, w którym przebywał na zwolnieniu lekarskim – nawet jeżeli był niezdolny do pracy przez więcej niż trzydzieści dni. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter