Mobbing w pracy. Na czym polega? Jak się przed nim ustrzec?

Mobbing w pracy. Na czym polega? Jak się przed nim ustrzec?

Zgodnie z kodeksem pracy mobbing są to działania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na długotrwałym nękaniu, zastraszaniu, ośmieszaniu, obniżaniu własnej wartości a nawet molestowaniu seksualnym pracownika. Czy wiesz, jak rozpoznać mobbing? Dowiedz się, czym jest to zjawisko i jak uchronić przed nim pracowników. Podpowiadamy, jak udowodnić nękanie w pracy i nie dać się zastraszyć.

Czym jest mobbing?

Według kodeksu pracy mobbing są to działania lub zachowania dotyczące pracownika, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące obniżoną samoocenę, mające na celu jego poniżenie, ośmieszenie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Sprawcami zastraszania mogą być zarówno przełożeni jak i współpracownicy.

Grupą najbardziej narażoną na mobbing są młode osoby, którym silnie zależy na pracy i którym trudno jest przeciwstawić się niepożądanym działaniom ze względu na obawę przed zwolnieniem. Ofiarami mobbingu często są również pracownicy w starszym wieku, mający problem ze znalezieniem pracy i odnalezieniem się w młodszym towarzystwie.

Jak rozpoznać mobbing w pracy? Do zachowań, które możemy zaliczyć do tego zjawiska należą między innymi:

 • złośliwości, wyzwiska i obraźliwe gesty
 • nieuzasadniona i ciągła krytyka prawidłowo wykonanych zadań
 • ośmieszanie pracownika
 • stosowanie gróźb
 • izolowanie lub lekceważenie pracownika
 • zachowania o podtekście seksualnym

Aby w sądzie ubiegać się o odszkodowanie w związku z mobbingiem, muszą być jednak spełnione odpowiednie przesłanki. Według prawa mobbingiem bowiem może być nazywane tylko działanie, które jest systematyczne i długotrwałe i w którego efekcie u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia oraz odizolowanie od zespołu pracowników.

Jak uchronić się przed mobbingiem?

Mobberzy wykorzystują słabą psychikę osoby mobbingowanej, dlatego, aby się im przeciwstawić, warto być osobą asertywną i pewną siebie. Należy unikać przebywania z osobą stosującą mobbing „sam na sam” a o problemach zawodowych rozmawiać w obecności innych osób. Warto również prosić o pomoc – jeśli nie zgłosimy zachowania mobbera, pozostanie on bezkarny. Dlatego rozmawiajmy z innymi o tym, co dzieje się w naszej pracy. Postarajmy się również znaleźć grupę osób, która, w razie konfliktu, stanie po naszej stronie. W razie konieczności zgłośmy się do doradcy prawnego.

Osoba doświadczająca mobbingu nie może być bierna. Jeśli jesteśmy ośmieszani, starajmy się szukać rozwiązania, podejmować dyskusję i reagować na słowne zaczepki. Zbierajmy również dowody, które mogą pomóc nam w ewentualnym procesie sądowym w tej sprawie. Pamiętajmy, że to właśnie my będziemy musieli udowodnić, że do mobbingu w ogóle doszło. Jak udowodnić mobbing w pracy? Odpowiednimi dowodami mogą być:

 • dokumenty
 • korespondencja - smsy i maile
 • nagrania rozmów
 • oskarżenia świadków przemocy
 • oświadczenie o mobbingu skierowane do pracodawcy

Jeśli doświadczymy mobbingu, zwróćmy się do pracodawcy – najlepiej jest zrobić to na piśmie. Jeśli skarga nie przyniesie skutków, możemy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy lub zwrócić się do sądu pracy.

Mobbing a odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca jest prawnie zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi we własnej firmie, ponieważ odpowiada on za szkody wyrządzone pracownikowi. W przypadku gdy u pracownika, który doświadcza mobbingu, pojawi się rozstrój zdrowia lub rozwiązanie przez niego stosunku pracy to właśnie pracodawca poniesie konsekwencje odszkodowawcze. Poszkodowany pracownik może ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu o wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Do obowiązków pracodawcy należy również ochrona pracowników przed negatywnymi zachowaniami rodziny zatrudnionego i innych zatrudnionych.

Podziel się