Mobbing w pracy. Na czym polega? Jak się przed nim ustrzec?

Mobbing w pracy. Na czym polega? Jak się przed nim ustrzec?

Zgodnie z kodeksem pracy mobbing są to działania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na długotrwałym nękaniu, zastraszaniu, ośmieszaniu, obniżaniu własnej wartości a nawet molestowaniu seksualnym pracownika. Czy wiesz, jak rozpoznać mobbing? Dowiedz się, czym jest to zjawisko i jak uchronić przed nim pracowników. Podpowiadamy, jak udowodnić nękanie w pracy i nie dać się zastraszyć.

Czym jest mobbing?

Według kodeksu pracy mobbing są to działania lub zachowania dotyczące pracownika, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące obniżoną samoocenę, mające na celu jego poniżenie, ośmieszenie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Sprawcami zastraszania mogą być zarówno przełożeni jak i współpracownicy.

Grupą najbardziej narażoną na mobbing są młode osoby, którym silnie zależy na pracy i którym trudno jest przeciwstawić się niepożądanym działaniom ze względu na obawę przed zwolnieniem. Ofiarami mobbingu często są również pracownicy w starszym wieku, mający problem ze znalezieniem pracy i odnalezieniem się w młodszym towarzystwie.

Jak rozpoznać mobbing w pracy? Do zachowań, które możemy zaliczyć do tego zjawiska należą między innymi:

 • złośliwości, wyzwiska i obraźliwe gesty
 • nieuzasadniona i ciągła krytyka prawidłowo wykonanych zadań
 • ośmieszanie pracownika
 • stosowanie gróźb
 • izolowanie lub lekceważenie pracownika
 • zachowania o podtekście seksualnym

Aby w sądzie ubiegać się o odszkodowanie w związku z mobbingiem, muszą być jednak spełnione odpowiednie przesłanki. Według prawa mobbingiem bowiem może być nazywane tylko działanie, które jest systematyczne i długotrwałe i w którego efekcie u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia oraz odizolowanie od zespołu pracowników.


Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 


Jak uchronić się przed mobbingiem?

Mobberzy wykorzystują słabą psychikę osoby mobbingowanej, dlatego, aby się im przeciwstawić, warto być osobą asertywną i pewną siebie. Należy unikać przebywania z osobą stosującą mobbing „sam na sam” a o problemach zawodowych rozmawiać w obecności innych osób. Warto również prosić o pomoc – jeśli nie zgłosimy zachowania mobbera, pozostanie on bezkarny. Dlatego rozmawiajmy z innymi o tym, co dzieje się w naszej pracy. Postarajmy się również znaleźć grupę osób, która, w razie konfliktu, stanie po naszej stronie. W razie konieczności zgłośmy się do doradcy prawnego.

Osoba doświadczająca mobbingu nie może być bierna. Jeśli jesteśmy ośmieszani, starajmy się szukać rozwiązania, podejmować dyskusję i reagować na słowne zaczepki. Zbierajmy również dowody, które mogą pomóc nam w ewentualnym procesie sądowym w tej sprawie. Pamiętajmy, że to właśnie my będziemy musieli udowodnić, że do mobbingu w ogóle doszło. Jak udowodnić mobbing w pracy? Odpowiednimi dowodami mogą być:

 • dokumenty
 • korespondencja - smsy i maile
 • nagrania rozmów
 • oskarżenia świadków przemocy
 • oświadczenie o mobbingu skierowane do pracodawcy

Jeśli doświadczymy mobbingu, zwróćmy się do pracodawcy – najlepiej jest zrobić to na piśmie. Jeśli skarga nie przyniesie skutków, możemy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy lub zwrócić się do sądu pracy.

Mobbing a odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca jest prawnie zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi we własnej firmie, ponieważ odpowiada on za szkody wyrządzone pracownikowi. W przypadku gdy u pracownika, który doświadcza mobbingu, pojawi się rozstrój zdrowia lub rozwiązanie przez niego stosunku pracy to właśnie pracodawca poniesie konsekwencje odszkodowawcze. Poszkodowany pracownik może ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu o wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Do obowiązków pracodawcy należy również ochrona pracowników przed negatywnymi zachowaniami rodziny zatrudnionego i innych zatrudnionych.

Podziel się