Chcesz założyć firmę za granicą? Erasmus dla przedsiębiorców jest dla Ciebie!

Chcesz założyć firmę za granicą? Erasmus dla przedsiębiorców jest dla Ciebie!

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców pomaga przyszłym przedsiębiorcom, którzy chcą założyć firmę w Europie. Jego uczestnicy mogą wyjechać za granicę i zdobywać nowe umiejętności oraz wymieniać pomysły z bardziej doświadczonymi pracownikami. Masz w planach założenie własnego biznesu? Przeczytaj, czym jest Erasmus dla przedsiębiorców i jak wziąć udział w programie.

Strony www Strony www

Czym jest program Erasmus dla przedsiębiorców?

Erasmus dla przedsiębiorców jest programem wymiany, który daje przyszłym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od bardziej doświadczonych pracowników, którzy prowadzą firmy w innych Państwach Uczestniczących.

Uczestnicy programu, który jest częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej - mogą spędzić czas w innym kraju, pracując i ucząc się od swojego "mentora". Spotykają się ze bardziej doświadczonymi pracownikami, uczestniczą w szkoleniach, wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie własnej firmy. Z "hostami" współpracują przez okres od 1 do nawet 6 miesięcy.

Udział w programie ułatwia dobry start w zakładaniu własnej firmy lub wzmocnieniu istniejącego już przedsiębiorstwa. Korzyści z uczestnictwa to również dostęp do nowych rynków, współpraca międzynarodowa i możliwość współpracy z partnerami z zagranicy.

Erasmus dla przedsiębiorców trwa od 1 do 6 miesięcy. Okres pobytu można podzielić na kilka części, jednak trzeba zmieścić się w terminie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia wyjazdu. Aby wziąć udział w wymianie, należy mieć ukończone 18 lat.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Jak zakwalifikować się do udziału w programie?

Aplikację do programu wymiany dla przedsiębiorców należy rozpocząć od znalezienia lokalnego punktu kontaktowego. Należy także przedstawić swój pomysł na działalność wraz z biznesplanem, CV oraz listem motywacyjnym. Wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku angielskim.

Następnie należy zarejestrować się na stronie www programu, gdzie przedsiębiorca może przejść do szukania przedsiębiorcy przyjmującego tzw. hosta. W tym celu trzeba skontaktować się bezpośrednio z taką osobą poprzez znalezienie jej w katalogu lub za pośrednictwem lokalnych punktów kontaktowych. 

Kolejnym krokiem jest ustalenie wszystkich szczegółów odnośnie wyjazdu - daty, celu wymiany itp. Dzięki temu lokalny punkt będzie mógł stworzyć umowę, która jest niezbędna w aplikacji do programu.

Czy można ubiegać się o dofinansowanie?

Decydując się na udział w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców, musisz liczyć się z tym, że będziesz musiał pokryć część kosztów pobytu za granicą z własnej kieszeni. Możesz jednak ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych na pokrycie części podróży.

Aby to zrobić, należy podpisać dwie umowy. Pierwsza z nich zobowiązuje uczestnika programu do określenia szczegółów i celu wyjazdu. Druga dotyczy finansowania udziału w programie. Finansowanie to służy pokryciu kosztów podróży i kosztów utrzymania podczas pobytu. Środki wypłaca lokalny punkt kontaktowy, który został wskazany przy rejestracji. Płatność może być jednorazowa lub rozłożona na raty wypłacane np. co miesiąc.

Wysokość udzielonego wsparcia zależna jest przede wszystkim od kraju pobytu. Inną kwotę dostanie młody przedsiębiorca, który przebywa w Danii, a inną - pracujący na Bałkanach. Kwota dofinansowania obliczana jest na podstawie składki miesięcznej i odzwierciedla ogólne koszty utrzymania w państwie pobytu. Wynosi ona od 500 do nawet 1 100 euro (w przypadku przedsiębiorców z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas