Jak budować współpracę i zaufanie w zespole?

Jak budować współpracę i zaufanie w zespole?

Umiejętność współpracy jest bardzo ważna w zespole – to ona buduje wzajemne zaufanie. Dzięki sprawnej kooperacji tworzy się globalne przedsiębiorstwa oraz innowacyjną gospodarkę. Przeczytaj, jak wypracować skuteczny model współpracy i budować zaufanie w zespole. Poznaj negocjacje nastawione na współpracę i dowiedz się, jak wcielić je w życie.

Co to są negocjacje nastawione na współpracę?

Podstawową przeszkodą na drodze do współpracy są konflikty – sprzeczności i rozbieżność interesów. Sytuacja, w której interes działu jest ważniejszy niż interesy całej organizacji, nie prowadzi do niczego pozytywnego.

W naszym społeczeństwie dominuje program nastawiony na JA – termin ten pochodzi z psychologii podświadomości. Często ma on pozytywne skutki – jest podstawą naszej samodzielności, pozwala nam radzić sobie w trudnych sytuacjach, kiedy brakuje procedur. Ma on także niestety swoją ciemną stronę. Nastawienie na JA sprawia, że jesteśmy odporni na argumenty i chcemy, aby zauważono nasz pomysł, nie patrząc na wspólne dobro.

Dlatego można wypracować nowy model negocjacji, który nie opiera się na argumentach. Jego podstawą jest nazywać i uwzględniać interesy wszystkich stron. Taki model negocjacji to negocjacje nastawione na współpracę. Jest on pomocny przy zarządzaniu zespołem – przeczytaj, jak sprawnie zarządzać zespołem.

Pamiętaj, że o problemach warto rozmawiać wcześniej. Kształtuj w sobie dobre nawyki negocjacji i konstruktywnej komunikacji: nazywaj interesy, formułuj problemy oraz poszukuj i wdrażaj rozwiązania.

Jak wcielić w życie negocjacje nastawione na współpracę?

Pamiętaj, że na naukę współpracy potrzebny jest czas. Znajdź kilka godzin i stwórz możliwie komfortowe warunki. To musi być czas, kiedy podwładni będą wyłączeni z codziennych zadań. Uwierz, to się opłaci. Schemat pomoże ci sprawnie przeprowadzić spotkanie i uwzględnić najważniejsze rzeczy:

Zacznij od zapowiedzi celu spotkania negocjacyjnego.

  1. Stwórz podział na grupy interesów.
  2. Poproś, aby podgrupy stworzyły listy interesów.
  3. Teraz jest odpowiedni czas na wprowadzenie reguł negocjacji nastawionych na współpracę.
  4. Pozwól grupom przedstawić listy interesów.
  5. Wspólnie sformułujcie problemy.
  6. W grupach roboczych spróbujcie poszukać rozwiązań na wybrane problemy.
  7. Dokonajcie podziału zadań wdrożeniowych.


Wykonaj darmowy audyt strony i popraw jej widoczność w wyszukiwarce. Wykonaj teraz>>


Pamiętaj, że podział ma na celu odzwierciedlenie różnic interesów wewnątrz organizacji oraz uwzględnienie napięć, do których dochodzi w zespole. Podczas przygotowania listy interesów zwróć uwagę na konieczność nazywania i zapisywania interesów. Po czasie poświęconym w pracy w grupach to szef jest odpowiedzialny za przedstawienie potrzeb każdej z grup.

Jak powinno formułować się problemy?

Formułować problemy można na dwa sposoby. Pierwszy z nich dotyczy spraw, które są wspólne dla wszystkich. Tutaj warto sformułować problem, który rozwiążemy wspólnie.

Drugi sposób to zestawianie sprzecznych interesów różnych grup. Cała siła negocjacji, które nastawione są na współpracę, polega na tym, że ludzie mają sprzeczne stanowiska, ale odkrywają, że interesy ich nie dzielą i tak naprawdę nie są sprzeczne.

Pamiętaj, że główne zadanie szefa polega nie na rozwiązywaniu problemów, ale formułowaniu ich. Musisz pomóc swoim pracownikom – pokazać im co funkcjonuje źle – dopiero wtedy możliwy jest rozwój. Ważny jest także autorytet i nieustanne powiększanie swoich kompetencji. Ucz się nowych rzeczy. Korzystaj z kursów. Jeżeli będziesz się rozwijać, to twoi pracownicy także pójdą twoim śladem.

Sukces jest w zasięgu wzroku. Wystarczy postępować racjonalnie i wdrażać w życie skuteczne metody, które pomagają w pracy i komunikacji.

Podziel się