Skuteczne przywództwo. Jakie kompetencje powinien posiadać manager?

Skuteczne przywództwo. Jakie kompetencje powinien posiadać manager?

Zastanawiasz się, czym jest skuteczne przywództwo? Nie wiesz, jakie kompetencje powinien mieć dobry manager i jakie umiejętności są niezbędne do prowadzenia biznesu? Dowiedz się, czym powinien charakteryzować się kierownik zespołu. Przeczytaj, jakie czynniki mają wpływ na wiarygodność managera i wprowadź nowe zasady, które usprawnią działanie twojej firmy.

Potencjał przywódczy, czyli jakie umiejętności i kompetencje powinien mieć manager?

By efektywnie prowadzić firmę i zarządzać zespołem, niezbędne są odpowiednie kompetencje i umiejętności, które będą gwarantem skutecznych działań. Należą do nich:

Cechy osobowości

Najważniejsze cechy osobowości, które charakteryzują kompetentnego kierownika, to inteligencja oraz system wartości, który wyznaje. Na system ten składają się takie elementy jak stosunek do siebie i innych, otwartość, odpowiedzialność, zdolność do samokontroli.

Wiedza

Wiedza jest niezbędna do właściwego zarządzania. Posiadana wiedza managera spełnia cztery podstawowe funkcje:

 • funkcję poznawczą – pozwala nam uporządkować i zrozumieć wszystkie dostarczane informacje
 • funkcję generatywną – umożliwia analizę i interpretację informacji i na tej podstawie tworzy hipotezy i plany
 • funkcję motywacyjną – jeśli otrzymamy wykluczające się informacje, możemy dzięki tej funkcji podjąć właściwe działania
 • funkcję instrumentalną – zdobytą wiedzę możemy wykorzystać praktycznie

Dyspozycje zdrowotne

Osoby, które odpowiedzialne są za sprawy firmy, powinny być zdrowe. Dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne są kluczowe, by zawsze być gotowym nawet na nieoczekiwany stres czy niepowodzenie. Ważną role odgrywają odporność i sprawność organizmu oraz poczucie zadowolenia, które motywuje do rozwoju. Nie można zapomnieć również o zdrowiu społecznym, które dotyczy relacji jednostki i społeczeństwa, czyli managera oraz innych pracowników.

Kluczowe umiejętności

Umiejętności są konieczne do osiągnięcia sukcesu. Specjaliści prowadzący kursy i szkolenia wskazują, że można wyróżnić umiejętności intrapersonalne oraz interpersonalne.

Umiejętności intrapersonalne to:

 • rozwijanie samoświadomości – związane z samorozwojem, nauką, pracą nad słabymi stronami, stawianiem priorytetów
 • twórcze rozwiązywanie problemów – czyli elastyczność i kreatywne i podejście
 • kierowanie stresem – umiejętność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, redukowanie napięcia i działania profilaktyczne związane z dobrym zarządzaniem czasem

Umiejętności interpersonalne to:

 • ustanowienie wspierającej komunikacji – czyli zdolność do słuchania drugiej strony i jasnego przekazywania poleceń oraz porad
 • zdobywanie władzy i wpływu – prawidłowe wykorzystanie władzy, nienadużywanie swoich kompetencji
 • motywowanie innych – by motywować innych, niezbędna jest umiejętność dostrzegania ich potrzeb oraz nagradzania efektywnych działań
 • skuteczne delegowanie – umiejętność wyznaczania odpowiednich osób do wykonania konkretnego działania oraz kontrola i ocena ich realizacji
 • kierowanie konfliktami – czyli zdolność do panowania nad emocjami i łagodzenia konfliktów

Siła oddziaływania, czyli jakie czynniki mają wpływ na wiarygodność managera?

Manager musi mieć autorytet, by stworzyć prawidłowe relacje ze swoimi współpracownikami. By motywować i aktywować pracowników do działania, powinien być on wiarygodny w swoim postępowaniu. Na to, jaki manager ma wpływ na innych, decyduje pięć czynników:

 • integralność – czyli zgodność myśli, słów i czynów. Przywódca wobec swoich pracowników musi być uczciwy i szczery
 • użyteczność – związana jest z przekonaniem, że pracownicy wierzą w użyteczność swoich relacji z firmą, w której działają, ich potrzeby i cele są zgodne
 • życzliwość – relacje pomiędzy przywódcą a pracownikami oraz podejmowane wspólnie działania powinny być źródłem zadowolenia
 • wzajemność – czyli wspólna praca, pomysły i cel całego zespołu
 • podtrzymywanie relacji – relacje pomiędzy kierownikiem a zespołem powinny być naturalne, przekłada się to na zaangażowanie w sprawy biznesowe.

Źródło: B. Zakrzewski, D. Zakrzewska, J. Brdulak, Przywództwo i jego rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa logistycznego – ujęcie teoretyczne [w:] Czasopismo Logistyka 

Podziel się