Skuteczne przywództwo. Jakie kompetencje powinien posiadać manager?

Skuteczne przywództwo. Jakie kompetencje powinien posiadać manager?

Zastanawiasz się, czym jest skuteczne przywództwo? Nie wiesz, jakie kompetencje powinien mieć dobry manager i jakie umiejętności są niezbędne do prowadzenia biznesu? Dowiedz się, czym powinien charakteryzować się kierownik zespołu. Przeczytaj, jakie czynniki mają wpływ na wiarygodność managera i wprowadź nowe zasady, które usprawnią działanie twojej firmy.

Sklepy internetowe Sklepy internetowe

Potencjał przywódczy, czyli jakie umiejętności i kompetencje powinien mieć manager?

By efektywnie prowadzić firmę i zarządzać zespołem, niezbędne są odpowiednie kompetencje i umiejętności, które będą gwarantem skutecznych działań. Należą do nich:

Cechy osobowości

Najważniejsze cechy osobowości, które charakteryzują kompetentnego kierownika, to inteligencja oraz system wartości, który wyznaje. Na system ten składają się takie elementy jak stosunek do siebie i innych, otwartość, odpowiedzialność, zdolność do samokontroli.

Wiedza

Wiedza jest niezbędna do właściwego zarządzania. Posiadana wiedza managera spełnia cztery podstawowe funkcje:

 • funkcję poznawczą – pozwala nam uporządkować i zrozumieć wszystkie dostarczane informacje
 • funkcję generatywną – umożliwia analizę i interpretację informacji i na tej podstawie tworzy hipotezy i plany
 • funkcję motywacyjną – jeśli otrzymamy wykluczające się informacje, możemy dzięki tej funkcji podjąć właściwe działania
 • funkcję instrumentalną – zdobytą wiedzę możemy wykorzystać praktycznie

Dyspozycje zdrowotne

Osoby, które odpowiedzialne są za sprawy firmy, powinny być zdrowe. Dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne są kluczowe, by zawsze być gotowym nawet na nieoczekiwany stres czy niepowodzenie. Ważną role odgrywają odporność i sprawność organizmu oraz poczucie zadowolenia, które motywuje do rozwoju. Nie można zapomnieć również o zdrowiu społecznym, które dotyczy relacji jednostki i społeczeństwa, czyli managera oraz innych pracowników.


Chcesz zwiększyć ruch na stronie? Zbudować zaufanie klientów? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Sprawdź>>


Kluczowe umiejętności

Umiejętności są konieczne do osiągnięcia sukcesu. Specjaliści prowadzący kursy i szkolenia wskazują, że można wyróżnić umiejętności intrapersonalne oraz interpersonalne.

Umiejętności intrapersonalne to:

 • rozwijanie samoświadomości – związane z samorozwojem, nauką, pracą nad słabymi stronami, stawianiem priorytetów
 • twórcze rozwiązywanie problemów – czyli elastyczność i kreatywne i podejście
 • kierowanie stresem – umiejętność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, redukowanie napięcia i działania profilaktyczne związane z dobrym zarządzaniem czasem

Umiejętności interpersonalne to:

 • ustanowienie wspierającej komunikacji – czyli zdolność do słuchania drugiej strony i jasnego przekazywania poleceń oraz porad
 • zdobywanie władzy i wpływu – prawidłowe wykorzystanie władzy, nienadużywanie swoich kompetencji
 • motywowanie innych – by motywować innych, niezbędna jest umiejętność dostrzegania ich potrzeb oraz nagradzania efektywnych działań
 • skuteczne delegowanie – umiejętność wyznaczania odpowiednich osób do wykonania konkretnego działania oraz kontrola i ocena ich realizacji
 • kierowanie konfliktami – czyli zdolność do panowania nad emocjami i łagodzenia konfliktów
Sprawdź, jakie szkolenia dla managerów warto wybrać.

Siła oddziaływania, czyli jakie czynniki mają wpływ na wiarygodność managera?

Manager musi mieć autorytet, by stworzyć prawidłowe relacje ze swoimi współpracownikami. By motywować i aktywować pracowników do działania, powinien być on wiarygodny w swoim postępowaniu. Na to, jaki manager ma wpływ na innych, decyduje pięć czynników:

 • integralność – czyli zgodność myśli, słów i czynów. Przywódca wobec swoich pracowników musi być uczciwy i szczery
 • użyteczność – związana jest z przekonaniem, że pracownicy wierzą w użyteczność swoich relacji z firmą, w której działają, ich potrzeby i cele są zgodne
 • życzliwość – relacje pomiędzy przywódcą a pracownikami oraz podejmowane wspólnie działania powinny być źródłem zadowolenia
 • wzajemność – czyli wspólna praca, pomysły i cel całego zespołu
 • podtrzymywanie relacji – relacje pomiędzy kierownikiem a zespołem powinny być naturalne, przekłada się to na zaangażowanie w sprawy biznesowe.

Źródło: B. Zakrzewski, D. Zakrzewska, J. Brdulak, Przywództwo i jego rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa logistycznego – ujęcie teoretyczne [w:] Czasopismo Logistyka 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas