5 kroków, jak założyć fundację

5 kroków, jak założyć fundację

Chcesz założyć fundację, ale obawiasz się wypełniania czasochłonnych formularzy i przygotowywania mnóstwa dokumentów? Założenie fundacji nie jest wcale trudne. Dowiedz się, kto może założyć fundację i jakie są obowiązki fundatora. Sprawdź, czym jest statut i akt fundacyjny. Przeczytaj, co musisz zrobić krok po kroku, by założyć fundację.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Kto może założyć fundację?

Zgodnie z Ustawą o fundacjach mogą zakładać je nie tylko obywatele polscy, ale także cudzoziemcy. Prawo do założenia fundacji mają też osoby prawne, np. uczelnie i firmy z siedzibą w kraju lub za granicą, więc fundację możesz powołać również jako przedsiębiorstwa.

Założyciela fundacji określa się fundatorem. Warto pamiętać, że fundatorem nie musi być jedna osoba. Może to być grupa osób fizycznych, prawnych lub grupa składająca się zarówno z jednych, jak i drugich.

Fundator ustanawia organizację przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, przygotowanie statutu i zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie musi robić tego osobiście, ma prawo zlecić te zadania innej osobie, przyznając jej pełnomocnictwo. 

Wiele osób zastanawia się, czy fundator może być prezesem fundacji? Tak, może, a funkcję fundatora można sprawować na kilka sposobów. Warto jednak zaznaczyć, że ustanawiany jest on dożywotnio w akcie notarialnym:

  • Fundator nie musi w ogóle brać udziału w funkcjonowaniu organizacji. Jego aktywny udział może zakończyć się na stworzeniu statutu, wybraniu władzy oraz rejestracji w KRS.

  • Fundator może brać czynny udział w życiu fundacji, np. stać się członkiem zarządu. Warunkiem jest wcześniejsze przygotowanie statutu, w którym znajdą się odpowiednie zapisy pozwalające na pełnienie określonej funkcji.

  • Fundator nie musi angażować się w działalność fundacji, może natomiast pozostawić sobie pewne prawa, np. do zmiany władzy lub likwidacji.

Jak założyć fundację krok po kroku?

Założenie fundacji wymaga wykonania kilku czynności. Poniżej znajdziesz porady, jak krok po kroku ją założyć.

1. Określ cel fundacji

Cel realizowany przez fundację może być dowolny, jednak zgodnie z Ustawą o fundacjach musi to być cel o charakterze charytatywnym, społecznym lub gospodarczo użytecznym, który dotyczy sfery publicznej. Oznacza to, że nie możemy założyć fundacji, która pomaga tylko jednej osobie. Działania powinny mieć na celu dobro ogólne. W ustawie znajdziemy m.in. takie obszary jak ochrona zdrowia, kultura i sztuka, pomoc społeczna itd. Cel fundacji nie może przynosić dochodu. 

2. Ustal wysokość funduszu założycielskiego

Oprócz wyznaczenia celu rolą fundatora jest przeznaczenie majątku na jego realizację. Tak zwanym funduszem założycielskim mogą być nie tylko pieniądze i papiery wartościowe, ale także rzeczy ruchome i nieruchome, które przechodzą na własność fundacji i muszą zostać wcześniej wycenione. Wysokość przeznaczanego majątku ustala sam fundator lub grupa fundatorów.

Daj znać o swojej działalności klientom w okolicy >>>

3. Przygotuj akt fundacyjny

Akt fundacyjny, czyli akt założycielski, jest oświadczeniem woli fundatora, w którym określa on cele fundacji oraz wysokość majątku pozwalającego na jego osiągnięcie. Umów się z notariuszem, który przygotuje oświadczenie w formie aktu notarialnego. Możesz udzielić pełnomocnictwa innej osobie, która w twoim imieniu odwiedzi kancelarię notarialną.

Oświadczenie woli poza informacją o celu i majątku może zawierać także inne postanowienia. W akcie możesz wskazać ministra, który będzie nadzorował fundację. Warto pamiętać, że istnieje możliwość przygotowania aktu notarialnego również w innym kraju, jednak musi zostać on sporządzony przez polskiego konsula po uzyskaniu upoważnienia od Ministra Sprawiedliwości.

4. Opracuj statut fundacji

Jako fundator możesz zrobić to osobiście lub wyznaczyć w tym celu osobę odpowiedzialną i udzielić jej pełnomocnictwa. Czasami informację o tym, że ktoś inny zajmie się przygotowaniem statutu, umieszcza się w akcie założycielskim. Statut fundacji musi mieć formę pisemną.

5. Złóż wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek w KRS możesz złożyć samodzielnie lub upoważnić do tego inną osobę. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym wiąże się z wypełnieniem formularzy oraz przygotowaniem niezbędnym dokumentów i załączników, w tym statutu i uchwał.

Źródło: ngo.pl

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas