Jakie prawa przysługują podczas kontroli?

Jakie prawa przysługują podczas kontroli?

Czeka cię kontrola w firmie i nie wiesz, czego możesz się spodziewać? Dowiedz się, jak się dobrze przygotować do kontroli. Sprawdź, jakie prawa przysługują każdemu przedsiębiorcy. Przeczytaj, o co koniecznie należy zadbać. Dowiedz się, czy możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika i kiedy możesz złożyć korektę deklaracji lub skargę.

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Zapoznaj się z dokumentami i bierz udział w czynnościach

Podatnicy mają prawo wglądu do akt, tymczasem wielu z nich zapomina o takiej możliwości. Jest to istotne, ponieważ zapoznanie się z dokumentami może mieć wpływ na końcowy wynik kontroli finansowej w firmie. Pozwala to zorientować się podatnikowi, na jakim etapie przebiega kontrola i jakie materiały dowodowe zbierają kontrolujący. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej masz prawo wglądu do akt, a także sporządzania z nich notatek, wykonywania kopii za pomocą własnego sprzętu. Możesz również zażądać przekazania kopii akt sprawy.

Równie ważny jest udział w czynnościach. Urzędnicy, by potwierdzić swoją tezę, zadają konkretne pytania, dlatego warto nie tylko ograniczyć się do odpowiedzi na wątpliwości kontrolerów, ale także wykazać własną inicjatywę. Pamiętaj, że masz prawo uczestniczyć w przesłuchiwaniu świadków, a nawet zadawać im pytania, a także wziąć udział przy wykonywaniu oględzin.

Korzystaj z pomocy pełnomocnika

W razie kontroli warto skorzystać z pomocy pełnomocnika, który jest na bieżąco ze wszelkimi zmianami w prawie i podatkach. O pomoc możesz zgłosić się do osoby dysponującej pełną zdolnością do czynności prawnych, czyli na przykład doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata.

Możesz skorzystać z pełnomocnictwa ogólnego, które umożliwia reprezentowanie i podejmowanie wszelkich czynności w twoim imieniu. W tym celu należy wypełnić formularz PP0-1. Nie musisz wtedy ustanawiać pełnomocnictwa dla każdej sprawy osobno, a kontrolerzy zwrócą się do wybranego pełnomocnika już na wstępie kontroli.

Inną opcją jest nadanie pełnomocnictwa szczególnego, które polecane jest wtedy, gdy chcesz, by pełnomocnik reprezentował twoje sprawy jedynie podczas konkretnej kontroli. Wówczas kontrolerzy w pierwszej kolejności zwracają się do podatnika. Dla pełnomocnictwa szczególnego przeznaczony jest formularz PPS-1.

Zbudujemy Ci stronę, która sprzedaje. Sprawdź jak.>> 

Zadbaj o dokumentację na piśmie

Kontrolujący mogą zwrócić się do podatnika telefonicznie, by przedstawił on swoje wyjaśnienia. Nie jest to dobra praktyka, ponieważ podatnik może nie być w pełni świadomy swoich praw, a kontrolujący mogą przekroczyć swoje kompetencje, np. zadawać pytania wykraczające poza zakres wykonywanej kontroli. Dlatego zgodnie z prawem możesz poprosić o przestawienie ustnej prośby w formie pisemnej.

Masz prawo do złożenia skargi i korekty deklaracji

Nie musisz zgadzać się na wszystkie działania kontrolujących, szczególnie jeśli nie są zgodne z prawem. Do takich czynności należy między innymi niezawiadomienie podatnika o przeprowadzeniu kontroli w firmie czy wykonanie jej pod jego nieobecność lub bez okazania legitymacji oraz upoważnienia. Jeśli w trakcie kontroli nie zostaniesz poinformowany o swoich uprawnieniach, również możesz zgłosić ten fakt. Do nieprawidłowości należy również prowadzenie kilku kontroli jednocześnie, a także przekroczenie czasu ich trwania. Zgłoszenie skargi skutkuje wstrzymaniem działań, a w niektórych przypadkach nawet zaprzestaniem ich dalszego wykonywania.

Gdy kontrola dobiegnie końca, możesz dokonać korekty deklaracji podatkowej. Masz prawo zrobić to w czasie między zakończeniem kontroli a rozpoczęciem postępowania podatkowego. Masz również prawo do sporządzenia zastrzeżenia wobec protokołu. Jeśli nie zgadzasz się z ustaleniami, możesz w ciągu dwóch tygodni przedstawić swoje zastrzeżenia.

Dowiedz się, jakie uprawnienia mają kontrolerzy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas